Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ISSP 2013: Nacionalinė tapatybė III, Lietuva, 2013 m. spalis - lapkritis, 2 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0271


Antraštė:

ISSP 2013: Nacionalinė tapatybė III, Lietuva, 2013 m. spalis - lapkritis, 2 leidimas

Lygiagreti antraštė:

ISSP 2013: National Identity III, Lithuania, October - November 2013, edition 2

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa = ISSP: International Social Survey Programme

Tema:

MIGRACIJA = MIGRATION

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Butkevičienė, Eglė

Pirminė atsakomybė:

ISSP tyrimo grupė = ISSP Research Group; Butkevičienė, Eglė

Tyrimo vykdytojai:

Butkevičienė, Eglė; Bartuškaitė, Miglė; Balžekienė, Aistė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Butkevičienė, Eglė et al. ISSP 2013: Nacionalinė tapatybė III, Lietuva, 2013 m. spalis - lapkritis, 2 leidimas = ISSP 2013: National Identity III, Lithuania, October - November 2013, edition 2: LiDA [platintojas], 2015. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2013). (ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0271.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų santykį su Lietuva bei požiūrį į joje gyvenančias įvairias žmonių grupes.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: klausta, kiek respondentai jaučiasi artimi savo gyvenvietei, ar miestui, savo savivaldybei, Lietuvai ir Europai. Išvardinus dalykus, kurie gali būti reikšmingi tam, kad būtum tikru lietuviu, respondentai vertino jų svarbumą. Aiškintasi, kokiose srityse didžiuojamasi Lietuva. Tirtas požiūris į Lietuvos santykius su kitomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Klausta nuomonės, ar žmonėms, kurie nesilaiko Lietuvos papročių ir tradicijų, neįmanoma tapti tikrais lietuviais bei ar tautinėms mažumoms turėtų būti teikiama vyriausybės parama jų papročiams ir tradicijoms išsaugoti. Prašyta atsakyti, ar šaliai yra geriau, kai skirtingos rasinės ir tautinės grupės išlaiko savitus papročius ir tradicijas, ar kai šios grupės prisitaiko ir įsilieja į visuomenę. Aiškintasi, ar respondentai sutinka su išvardintomis įvairiomis nuomonėmis apie Lietuvoje gyvenančius imigrantus iš kitų šalių. Klausta, kaip artimiausiu metu keisis imigrantų į Lietuvą skaičius bei koks turėtų būti jų santykis su Lietuvos kultūra. Teirautasi, ar respondentai didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais. Buvo užduoti klausimai apie stiprius patriotinius jausmus Lietuvoje. Prašyta atsakyti, ar respondentai yra Lietuvos piliečiai bei ar tuo metu, kai jie gimė, bent vienas iš jų tėvų, buvo Lietuvos pilietis. Aiškintasi, kiek respondentai yra girdėję, ar skaitę apie ES. Norėta sužinoti, ar buvimas ES nare Lietuvai duoda naudos. Teirautasi, ar Lietuva turėtų vykdyti ES sprendimus, net jei jiems nepritaria ir kiek ES turėtų turėti galių lyginant su jos šalių narių vyriausybėmis. Pabaigoje užduotas klausimas, kaip respondentai balsuotų, jei vyktų referendumas dėl to, ar Lietuvai likti ES nare.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2013-10-05 - 2013-11-14
Duomenų rinkimo laikotarpis 2013-10-05 - 2013-11-14
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos Respublikos teritorija buvo suskirstyta į 10 administracinių vienetų (apskričių). Papildomai teritorija suskirstyta į 6 stratas pagal gyvenamosios vietovės dydį (iki 2 000 gyventojų; nuo 2 001 iki 10 000 gyventojų; nuo 10 000 iki 50 000 gyventojų; nuo 50 001 iki 100 000 gyventojų; nuo 100 001 iki 500 000 gyventojų; daugiau nei 500 000 gyventojų). Iš viso išskirta 60 stratifikacinių vienetų iš kurių dalis yra tušti. Kiekvienos stratos teritorija suskirstyta į pirminius atrankos taškus (PSU). Pirminių atrankos taškų dydis ir skaičius priklausė nuo gyvenamosios vietovės tipo - gyvenvietėms turinčioms iki 2000 gyventojų buvo sudaroma daugiau smulkesnių (apie 3 atrankos elementus) atrankos taškų. Pirminių atrankos taškų skaičiaus didinimas ir smulkinimas mažų gyvenviečių stratoje yra susijęs su itin dideliu šio tipo gyvenviečių skaičiumi kai kuriuose regionuose. Kiekvienoje stratoje atsitiktinai iš vietovių sąrašų atrinktas tam tikras pirminių atrankos taškų skaičius proporcingai gyventojų skaičiui stratose.
 • Antroje pakopoje kiekviename pirminiame atrankos taške atsitiktinai (naudojant atsitiktinių skaičių generatorių) atrinktas tam tikras kiekis adresų iš VĮ "Registrų centras" Lietuvos Respublikos Adresų registro.
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2013


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 276.5
PDF Kortelės 52.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17