Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ISSP 2009: Socialinė nelygybė IV, Lietuva, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 3 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0235


Antraštė:

ISSP 2009: Socialinė nelygybė IV, Lietuva, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 3 leidimas

Lygiagreti antraštė:

ISSP 2009: Social Inequality IV, Lithuania, November 2010 - February 2011, edition 3

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa = ISSP: International Social Survey Programme

Tema:

LYGYBĖ IR NELYGYBĖ = EQUALITY AND INEQUALITY

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

ISSP tyrimo grupė = ISSP Research Group; Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. ISSP 2009: Socialinė nelygybė IV, Lietuva, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 3 leidimas = ISSP 2009: Social Inequality IV, Lithuania, November 2010 - February, 2011, edition 3: LiDA [platintojas], 2014. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2011). (ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0235.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į socialinę nelygybę.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pirmiausia pateikus du klausimų blokus tirta respondentų nuomonė apie skirtingų veiksnių svarbą, norint gyvenime ko nors pasiekti. Aiškintasi nuomonė apie apklaustųjų Lietuvos gyventojų gaunamo uždarbio teisingumą. Respondentai vertino skirtingų žmonių grupių gaunamo mėnesinio atlyginimo dydžio adekvatumą užimamoms pareigoms, t. y. kiek jie uždirba per mėnesį atskaičiavus mokesčius ir kiek turėtų būti mokama už jų darbą. Pateikus klausimų grupę, siekta išsiaiškinti apklaustųjų asmenų nuomonę apie valstybės vaidmenį mažinant socialinę nelygybę. Norėta sužinoti, ar didesnes pajamas gaunantys žmonės turėtų mokėti didesnius, tokius pačius ar mažesnius mokesčius nei mažesnes pajamas gaunantieji. Vertinti mokesčiai, kuriuos Lietuvoje moka dideles pajamas gaunantys žmonės. Aiškintasi, ar teisinga, kad didesnes pajamas gaunantys žmonės gali sau leisti geresnę sveikatos priežiūrą, o taip pat ir geresnį išsilavinimą savo vaikams nei žmonės, gaunantys mažesnes pajamas. Pateikus klausimų bloką, tirta respondentų nuomonė, ar egzistuoja konfliktai Lietuvoje tarp skirtingų visuomenės grupių. Tirtas apklaustųjų Lietuvos gyventojų savęs bei jų šeimų, kurioje respondentai augo, priskyrimas konkrečiai socialinei klasei. Respondentai prašyti palyginti jų dabartinį darbą (ar paskutinį darbą) su savo tėvo darbu, kurį jis dirbo, kai respondentams buvo 15 metų. Pateikus klausimų bloką, tirta respondentų nuomonė apie skirtingų kriterijų svarbą nustatant žmonių darbo užmokestį. Apklaustieji asmenys vertino gaunamo uždarbio teisingumą, t. y. atitikimą jų kvalifikacijai ir pastangoms. Respondentai nurodė Lietuvos visuomenei būdingą tipą ir koks visuomenės modelis turėtų būti. Aiškintasi, kur ir kokius darbus dirbo respondentų tėvas ir motina bei kiek apytiksliai knygų buvo respondentų šeimos namuose, kai jiems buvo 15 metų. Tirta, kur apklaustieji Lietuvos gyventojai pirmąkart įsidarbino baigę mokyklą (dienines studijas), koks buvo pagrindinis užsiėmimas tame darbe, kur jie dirba šiuo metu ir koks yra jų pagrindinis užsiėmimas. Respondentai turėjo galimybę nurodyti, kuriai socialinei klasei jie priklauso. Užduotas klausimas, apytiksliai kiek pinigų liktų, jei būtų parduotas namas ar butas, kuriame respondentai ar jų šeimos gyvena, ir sumokėtos visos skolos, tokios kaip nekilnojamo turto įkeitimas ar asmeninė paskola. Taip pat tirta, kiek pinigų liktų, jei apklaustieji Lietuvos gyventojai ar jų šeimos grynaisiais pinigais paverstų visas santaupas, akcijas ar obligacijas, kurios priklauso, ir būtų sumokėtos visos turimos asmeninės skolos (neįskaitant paskolos būstui). Pabaigoje respondentai vertino save kaip asmenį, kai jei buvo 15 metų amžiaus ir šiuo metu.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, narystė įvairiose organizacijose, išpažįstama religija, šeimyninė padėtis, tautybė, politinės pažiūros, politinis aktyvumas, namų ūkio dydis, respondento vidutinės mėnesinės pajamos, gyvenamoji vietovė, respondento/-ės bei jo/jos žmonos/vyro/nuolatinio partnerio darbinė padėtis.
 • The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population towards social inequality.
  The module "Social Inequality" includes questions about the possibilities and prerequisites to get ahead in life and also questions about the ownership of the respondent`s family. These questions are intended to identify economic and social stability of the household.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, level of education, membership in organizations, religion, marital status, nationality, political views, political participation, size of household, respondent`s average personal income, place of residence, working situation of the respondent and of his/her spouse or partner.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2010-11-30 - 2011-02-03
Duomenų rinkimo laikotarpis 2010-11-30 - 2011-02-03
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Rinkimų apylinkė = Electoral district
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Atrankos aprėptis: valstybės įmonės "Registrų centras" (http://www.registrucentras.lt/adr) tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras. Registro versija - 2010 m. lapkričio 1 d. Papildomai naudotos rinkimų apylinkių teritorijų ribos.

Imties sudarymo būdas: klasterizuota daugiapakopė tikimybinė atranka:
Pirminiais atrankos vienetais pasirinktos rinkiminių apylinkių teritorijos (2009 m.). Iš 2035 apylinkių, naudojant tikimybės proporcingos dydžiui metodą, atrinkta 108 vietovės, kuriose buvo atlikta apklausa.
Namų ūkių atrankos bazė - adresų registro duomenys. Namų ūkio atrankoje buvo naudojami adresai (registro duomenys) esantys pirminio atrankos vieneto ribose. Iš pirminiam atrankos vienetui priskirtos adresų aibės atsitiktiniu būdu buvo atrenkami respondentų adresai.
Respondentai namų ūkiuose atrinkti pagal paskutinio gimtadienio taisyklę.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2011


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 189.7
PDF Kortelės 80.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17