Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos gyventojų apykaitinė migracija 2: grįžusių migrantų tyrimas, 2011 m. gegužė - birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_GM_0301


Antraštė:

Lietuvos gyventojų apykaitinė migracija 2: grįžusių migrantų tyrimas, 2011 m. gegužė - birželis

Lygiagreti antraštė:

The Circular Migration of Lithuanians 2: return migrants survey, May - June 2011

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

GM: Gyventojų migracija = GM: Population migration

Tema:

MIGRACIJA = MIGRATION

Depozitorius:

Barcevičius, Egidijus

Pirminė atsakomybė:

Barcevičius, Egidijus

Tyrimo vykdytojai:

Barcevičius, Egidijus; Žvalionytė, Dovilė; Jastramskis, Mažvydas; Martinaitis, Žilvinas; Budginaitė, Irma; Ivanauskaitė, Justina

Bibliografinis citavimas:

Barcevičius, Egidijus et al. Lietuvos gyventojų apykaitinė migracija 2: grįžusių migrantų tyrimas, 2011 m. gegužė - birželis = The Circular Migration of Lithuanians 2: return migrants survey, May - June 2011: LiDA [platintojas], 2017. (Vilnius : Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2011). (GM: Gyventojų migracija). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_GM_0301.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie šalyje vykstančius migracijos procesus (mastą bei struktūrą).
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų pirmiausia klausta, kiek kartų nuo 1990 m. jie buvo išvykę gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui bei kiek laiko praleido užsienyje. Norėta sužinoti, kokia buvo pati svarbiausia priežastis, kodėl paskutinį kartą buvo išvykę iš Lietuvos. Prašyta pasakyti iš kurios valstybės respondentai grįžo gyventi į Lietuvą. Klausta, koks buvo paskutinis užsiėmimas užsienyje prieš grįžtant į Lietuvą bei ar gyvenant užsienyje nors kartą dirbo apmokamą darbą. Toliau norėta sužinoti, ar paskutinis užsienyje dirbtas darbas atitiko respondentų turimą kvalifikaciją (išsilavinimą). Aiškintasi, kokios srities buvo paskutinis darbas prieš grįžtant į Lietuvą bei koks buvo vidutinis atlyginimas litais per mėnesį jau atskaičius mokesčius. Prašyta atsakyti, ar dirbant užsienyje jie dažnai pritaikė Lietuvoje įgytas žinias ir gebėjimus. Toliau teirautasi, ar užsienyje studijavo (mokėsi), siekiant įgyti diplomą bei ar kitaip gilino savo žinias bei kėlė savo kvalifikaciją neformaliai. Respondentų klausta, kokius įgūdžius ir žinias jie patobulino dirbdami ir gyvendami užsienyje. Toliau aiškintasi, kuriais metais jie grįžo gyventi į Lietuvą bei ar buvo oficialiai deklaravę savo paskutinį išvykimą ir (arba) grįžimą. Klausta, kokia buvo jų šeimyninė padėtis prieš grįžtant gyventi į Lietuvą bei, ką veikė respondentų sutuoktinis/-ė (gyvenimo partneris/ė) sugrįžus į Lietuvą. Respondentų prašyta atsakyti, ar jie turėjo vaikų, jaunesnių nei 18 metų, kai grįžo gyventi į Lietuvą, ir kur jie tuo metu gyveno. Atskiras klausimyno blokas buvo skirtas sugrįžimo veiksnių įvertinimui. Teirautasi, kokie svarbiausi informacijos šaltiniai padėjo sužinoti apie situaciją Lietuvoje būnant užsienyje bei ar dažnai skaitė komentarus interneto svetainėse. Toliau aiškinantis apie patirtį sugrįžus gyventi į Lietuvą, klausta, ar buvo sudėtinga prisitaikyti vėl gyventi Lietuvoje. Prašyta atsakyti su kokiais sunkumais susidūrė grįžus, ar emigracijos patirtis padėjo susirasti darbą Lietuvoje bei kokius įgūdžius, kuriuos įgijo užsienyje, daugiausia naudoja Lietuvoje. Toliau prašyta pasakyti, koks yra pagrindinis respondentų užsiėmimas ir koks vidutinis atlyginimas per mėnesį jau atskaičius mokesčius. Norėta sužinoti, kokios kvalifikacijos reikalauja dabartinis darbas, lyginant su paskutiniu darbu Lietuvoje prieš išvykstant į užsienį. Aiškintasi, ar dirbant Lietuvoje respondentai dažnai pritaiko užsienyje įgytas žinias ir gebėjimus bei kokia būtų jų padėtis darbo rinkoje, jei nebūtų išvykę į užsienį. Apklausos pabaigoje teirautasi, ar respondentai planuoja išvykti gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui dar kartą ir prašyta nurodyti, kokie veiksniai skatina juos tai padaryti. Klausta, ar greitai planuoja išvykti gyventi į užsienį bei kokių veiksmų jau ėmėsi. Aiškintasi, kokių turi artimų giminaičių, gyvenančių užsienyje bei ar palaiko ryšius su užsienio lietuviais. Baigiant apklausą klausta nuomonės, koks požiūris į emigrantus vyrauja Lietuvoje bei kokiomis priemonėmis Lietuvos valstybė galėtų labiausiai padėti išvykusiems iš šalies ir norintiems sugrįžti. Teirautasi, ar Lietuvos piliečiams, kurie iš Lietuvos išvyko po 1990 m., turėtų būti suteikta galimybė turėti dvigubą pilietybę.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, tautybė, šeimyninė padėtis, šeimos narių skaičius, užsiėmimas, darbo sektorius ir sritis, šeimos finansinė padėtis, gyvenamosios vietos dydis, apskritis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2011-05-10 - 2011-06-10
Duomenų rinkimo laikotarpis 2011-05-10 - 2011-06-10
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni, kurie po 1990 m. buvo išvykę gyventi į užsienį (gyveno užsienyje ilgiau nei 6 mėnesius), tačiau tyrimo metu buvo sugrįžę ir gyveno Lietuvoje.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VPVI, 2011


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 210.6
PDF Kortelės 52.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17