Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos gyventojų apykaitinė migracija 1: Lietuvos gyventojų tyrimas, 2011 m. vasaris - kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_GM_0288


Antraštė:

Lietuvos gyventojų apykaitinė migracija 1: Lietuvos gyventojų tyrimas, 2011 m. vasaris - kovas

Lygiagreti antraštė:

The Circular Migration of Lithuanians 1: Lithuanian population survey, February - March 2011

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

GM: Gyventojų migracija = GM: Population migration

Tema:

MIGRACIJA = MIGRATION

Depozitorius:

Barcevičius, Egidijus

Pirminė atsakomybė:

Barcevičius, Egidijus

Tyrimo vykdytojai:

Barcevičius, Egidijus; Žvalionytė, Dovilė; Jastramskis, Mažvydas; Martinaitis, Žilvinas; Budginaitė, Irma; Ivanauskaitė, Justina

Bibliografinis citavimas:

Barcevičius, Egidijus et al. Lietuvos gyventojų apykaitinė migracija 1: Lietuvos gyventojų tyrimas, 2011 m. vasaris - kovas = The Circular Migration of Lithuanians 1: Lithuanian population survey, February - March 2011: LiDA [platintojas], 2015. (Vilnius : Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2011). (GM: Gyventojų migracija). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_GM_0288.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie šalyje vykstančius migracijos procesus (mastą bei struktūrą).
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jie buvo išvykę nuolat gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui po 1990 m. (dirbti ar ieškoti darbo, mokytis, gyventi pas gimines ar pan.), bet šiuo metu nuolat gyvena Lietuvoje. Išvykusiųjų respondentų prašyta nurodyti valstybę, kurioje jie gyveno ilgiau nei 6 mėn. iš eilės (neskaitant trumpalaikių grįžimų į Lietuvą atostogauti, aplankyti artimųjų ar pan.) prieš grįždami gyventi į Lietuvą. Teirautasi, kiek laiko praėjo nuo tada, kai respondentai grįžo nuolat gyventi į Lietuvą. Toliau visų respondentų prašyta atsakyti, ar jų šeimoje (namų ūkyje) yra kitų vyresnių nei 18 metų asmenų, kurie po 1990 m. gyveno užsienyje ilgiau nei 6 mėn. ir šiuo metu yra grįžę į Lietuvą. Jei taip, klausta, kiek yra tokių asmenų namų ūkyje ir prašyta respondentų nurodyti, to kito šeimos nario lytį ir amžių (jei šeimoje tokių asmenų yra daugiau nei vienas, respondentai turėjo nurodyti demografinius duomenis to šeimos nario, kuris buvo išvykęs ilgiausiai). Visų respondentų teirautasi, ar kuris nors jų šeimos narys, kuris anksčiau gyveno kartu ir vedė bendrą namų ūkį, šiuo metu yra išvykęs į užsienį ir ten jau gyvena ilgiau nei 6 mėn. (išvyko visam laikui ar laikinai (dirbti ar mokytis)). Jei taip, teirautasi, kiek yra tokių iš respondentų namų ūkio išvykusių į užsienį asmenų. Apklausos metu tirta nuomonė, ar dabartinė gyventojų emigracija iš Lietuvos yra teigiamas ar neigiamas reiškinys. Norėta sužinoti, kaip respondentai vertina tuos Lietuvos gyventojus, kurie dėl ekonominių priežasčių išvyksta iš šalies ir važiuoja dirbti į užsienį, bei kokia yra nuomonė apie grįžtančius ekonominius migrantus (Lietuvos piliečius, kurie dirbo ar gyveno užsienyje ir sugrįžo į Lietuvą). Prašyta atsakyti, ar jie sutinka su teiginiu, kad į Lietuvą paprastai grįžta tie emigrantai, kuriems užsienyje nepasisekė. Tirta nuomonė, ar grįžusiems iš užsienio Lietuvos piliečiams, ten įgyta patirtis yra privalumas įsidarbinant Lietuvoje. Aiškintasi, ar respondentai planuoja išvykti gyventi ar dirbti į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui. Jei taip, prašyta nurodyti, kuriais metais jie planuoja tai padaryti.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, tautybė, užsiėmimas, darbo sektorius, šeimos narių skaičius, šeimos pajamos per mėnesį, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimyninė padėtis, šeimos finansinė padėtis, gyvenamosios vietos dydis, gyvenamoji vieta.

  Tyrimo metu atliktos dvi Lietuvos gyventojų apklausos: 2011 m. vasario 15-23 d. vyko pirmoji Lietuvos gyventojų apklausa (omnibusas); 2011 m. kovo 17-23 d. - antroji Lietuvos gyventojų apklausa (omnibusas).
  LiDA publikuojamas depozitoriaus perduotas jungtinis abiejų apklausų duomenų masyvas
  .

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2011-02-15 - 2011-02-23
Duomenų rinkimo laikotarpis 2011-02-15 - 2011-02-23
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VPVI, 2011


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 62.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17