Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

EES2009, žiniasklaidos (naujienų) tyrimo duomenys, Lietuva, 2009 m. gegužė – birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EES_0179


Antraštė:

EES2009, žiniasklaidos (naujienų) tyrimo duomenys, Lietuva, 2009 m. gegužė – birželis

Lygiagreti antraštė:

EES2009, Media Study Data, Lithuania, May - June 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EES: Europos rinkimų tyrimas = EES: European Election Studies

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Bartolini, Stefano; Franklin, Mark; de Vreese, Claes; van der Burg, Wouter; Semetko, Holli A.; van Egmond, Marcel; Schmitt, Hermann; Wüst, Andreas M.; Hobolt, Sara B.; Kritzinger, Sylvia; Magalhaes, Pedro; Tóka, Gabor; van der Eijk, Cees; Banducci, Susan; Marsh, Michael; Markowski, Radoslaw; Czesnik, Mikolaj; Weßels, Bernhard; Gyarfasova, Olga; Mochmann, Ekkehard

Tyrimo vykdytojai:

de Vreese, Claes; Banducci, Susan; Schuck, Andreas; Xezonakis, Georgios; Balčytienė, Auksė; Šarkutė, Ligita; Kasperavičiūtė, Aušra; Patapovaitė, Zita

Bibliografinis citavimas:

EES. EES2009, žiniasklaidos (naujienų) tyrimo duomenys, Lietuva, 2009 m. gegužė – birželis = EES2009, Media Study Data, Lithuania, May - June 2009: LiDA [platintojas], 2010. (Firenze: The European Union FP 7 PIREDEU project, The European University Institute, 2010). (EES: Europos rinkimų tyrimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami 2009 m. Europos rinkimų tyrimo, vykdyto Lietuvoje, žiniasklaidos (naujienų) tyrimo duomenys. Duomenys buvo surinkti Exeterio universitete ir publikuoti oficialioje PIREDEU projekto svetainėje. Duomenis sutvarkė ir parengė publikavimui pagal DDI standartą Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai.

Visose Europos Sąjungai (ES) priklausančiose šalyse atliekamo tyrimo tikslas yra analizuoti ES šalių narių piliečių rinkiminę elgseną ir dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose. Taip pat tyrime siekiama nagrinėti ES politinės bendruomenės bei europinės viešosios sferos raidą, rinkėjų nuostatas ir pozicijas ES institucinės sąrangos atžvilgiu bei jų vertinimus susijusius su ES politikos efektyvumu. 2009 m. Europos rinkimų tyrime siekta integruoti rinkėjų nuostatų ir elgsenos duomenis su informacija apie rinkimuose dalyvavusias partijas ir jų kandidatus, su rinkimais susijusių žiniasklaidos pranešimų kontekstu bei su bendruoju politiniu ir ekonominiu rinkimų kontekstu. Taigi šiame rinkinyje pateikiami vieno tyrimo komponento - žiniasklaidos pranešimų (naujienų) rinkimų metu turinio analizės (angl. Media Study) - duomenys. Lietuvoje analizuoti du pagrindiniai dienraščiai "Lietuvos rytas" ir "Respublika" bei "Vakaro žinios". Taip pat analizuotos TV3 vakaro žinios (18.45) ir LTV vakaro žinių laida "Panorama". Kodavimą atliko du specialiai apmokyti koduotojai, kuriuos pasamdė šį tyrimo komponentą vykdęs Exeterio universitetas (Jungtinė Karalystė). Tyrime fiksuotos pranešimų temos, įvairios ES ir nacionalinės tematikos atspindėjimas, minimi veikėjai, ES Parlamento rinkimų kampanijos nušvietimas, naujienų pateikimo stilius ir kita informacija.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-05-14 - 2009-06-07
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-05-14 - 2009-09-01
Analizės vienetas
 • Žiniasklaidos naujienų pranešimas (strapsnis laikraštyje arba atskiras naujienų pranešimas televizijos žinių laidoje) = Media news story (article in a newspaper or a news item in a TV newscast).
Duomenų rūšis
 • Kiekybinės žiniasklaidos (laikraščių ir televizijos žinių) turinio analizės duomenys = Data of the content analysis of media outlets (newspapers and TV news).
Finansavimo šaltinis EU 7th Framework Programme
Populiacija Žiniasklaidos pranešimai 2009 m. ES Parlamento rinkimų kampanijos metu (2009-05-14 - 2009-06-07) = Media news stories during the campain of the 2009 European Parliament elections (2009-05-14 - 2009-06-07).
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis tyrimas = Partially repeatable study.
Atrankos metodas Turinio analizė atlikta nacionaliniuose dienraščiuose ir nacionalinių televizijų žinių laidose. Buvo atrinkti du „rimti“ (vienas labiau atspindintis „kairiąją“, kitas „dešiniąją“ politinę ideologiją) ir vienas „bulvarinis“ nacionalinis dienraštis bei dvi žiūrimiausios nacionalinės žinių laidos (prioritetą teikiant visuomeniniams transliuotojams) kiekvienoje ES šalyje narėje (iš viso: 84 skirtingi laikraščiai ir 54 televizijos žinių laidos).
Lietuvoje analizuota: „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Vakaro žinios“, „TV3“ vakaro žinios (18.45 val.) ir „LTV“ žinių laida „Panorama“.
 • Televizijos žinių laidos buvo koduotos ištisai.
  Dienraščiuose koduoti visi straipsniai pirmajame puslapyje ir viename atsitiktinai atrinktame tolesniame puslapyje (tik politikos ir žinių, nuomonių ir komentarų bei ekonomikos skiltyse). Taip pat dienraščiuose koduoti visi straipsniai, kuriuose minima Europos Sąjunga arba Europos Sąjungos Parlamento rinkimai (paminėjimas turėjo būti tik tiesioginis, bent vieną kartą).
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Turinį kodavo du koduotojai;
  • Koduoti suskaitmeninti objektai (laikraščių straipsniai arba televizijos laidos);
  • Koduota suvedant duomenis į elektroninę internetinę formą, kuri automatiškai transformuota į duomenų saugojimo formatą (duomenų bazę).
  Instrumentarijus
  • Standarizuota kodavimo schema = Standardized codebook.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © The European Union FP 7 PIREDEU project, The European University Institute


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Kodavimo aprašas 424.9

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17