Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

EES2009, rinkėjų tyrimo duomenys, Lietuva, 2009 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EES_0178


Antraštė:

EES2009, rinkėjų tyrimo duomenys, Lietuva, 2009 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

EES2009, Voter Survey Data, Lithuania, June 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EES: Europos rinkimų tyrimas = EES: European Election Studies

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

SOCIALINĖS NUOSTATOS IR ELGSENA = SOCIAL ATTITUDES AND BEHAVIOUR

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Bartolini, Stefano; Franklin, Mark; de Vreese, Claes; van der Burg, Wouter; Semetko, Holli A.; van Egmond, Marcel H.; Schmitt, Hermann; Wüst, Andreas M.; Hobolt, Sara B.; Kritzinger, Sylvia; Magalhaes, Pedro; Tóka, Gabor; van der Eijk, Cees; Banducci, Susan; Marsh, Michael; Markowski, Radoslaw; Czesnik, Mikolaj; Weßels, Bernhard; Gyarfasova, Olga; Mochmann, Ekkehard

Tyrimo vykdytojai:

van der Burg, Wouter; van Egmond, Marcel H.; Sapir, Eliyahu V.; Hobolt, Sara B.; Franklin, Mark; Krupavičius, Algis; Šarkutė, Ligita

Bibliografinis citavimas:

EES. EES2009, rinkėjų tyrimo duomenys, Lietuva, 2009 m. birželis = EES2009, Voter Survey Data, Lithuania, June 2009: LiDA [platintojas], 2010. (Firenze: The European Union FP 7 PIREDEU project, The European University Institute, 2010). (EES: Europos rinkimų tyrimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EES_0178.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami 2009 m. Europos rinkimų tyrimo, vykdyto Lietuvoje, rinkėjų apklausos duomenys. Apklausą Lietuvoje vykdė "GALLUP" organizacija UAB "Baltijos tyrimai". Duomenys ir jų aprašai buvo publikuoti oficialioje PIREDEU projekto svetainėje. Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai duomenis sutvarkė ir parengė talpinimui į katalogą pagal DDI standartą.

Visose Europos Sąjungai (ES) priklausančiose šalyse atliekamo tyrimo tikslas yra analizuoti ES šalių narių piliečių rinkiminę elgseną ir dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose. Taip pat tyrime siekiama nagrinėti ES politinės bendruomenės bei europinės viešosios sferos raidą, rinkėjų nuostatas ir pozicijas ES institucinės sąrangos atžvilgiu bei jų vertinimus susijusius su ES politikos efektyvumu. 2009 m. Europos rinkimų tyrime siekta integruoti rinkėjų nuostatų ir elgsenos duomenis su informacija apie rinkimuose dalyvavusias partijas ir jų kandidatus, su rinkimais susijusių žiniasklaidos pranešimų kontekstu bei su bendruoju politiniu ir ekonominiu rinkimų kontekstu. Taigi šiame rinkinyje pateikiami vieno tyrimo komponento - reprezentatyvios rinkėjų imties porinkiminės apklausos (angl. Voter Survey) - duomenys. Apklausa atlikta tiesioginio interviu žodžiu ir telefoniniu būdu. Respondentų klausta apie svarbiausias šalies problemas, žiniasklaidos vartojimą, balsavimą per rinkimus, socio-politines tapatybes, ideologijas ir nuostatas, požiūrį į ES ir Lietuvos vykdomą politiką, nacionalinių ir ES kompetencijų pasiskirstymą.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-06-08 - 2009-06-26
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-06-08 - 2009-06-26
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis EU 7th Framework Programme
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partially repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas:
 • 700 interviu atlikta tiesiogiai žodžiu, respondentus atrenkant maršrutinės atrankos būdu;
 • 300 interviu atlikta telefonu naudojant atsitiktinio skaičiaus rinkimo (RDD) atrankos būdą.
Maršrutinės imties sudarymo būdas - stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių 4 dydžių gyvenamąsias vietoves ir 10 apskričių atspindinčiose stratose;
 • Namų ūkiai pirminiuose atrankos taškuose atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika (tikslas - apklausti tam tikrą kiekį namų ūkių pirminiame atrankos taške);
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.
Duomenų rinkimo metodas
 • 700 tiesioginių interviu žodžiu = 700 face-to-face interviews (PAPI);
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires.
 • 300 telefoninių interviu = 300 telephone interviews (WebCATI).
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© The European Union FP 7 PIREDEU project, The European University Institute


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Bendrasis tyrimo aprašas 221.9
PDF Lietuvoje vykdyto lauko tyrimo nacionalinė techninė ataskaita 541.7
PDF Bazinis klausimynas anglų kalba 188.1
PDF Tiesioginių interviu žodžiu klausimynas lietuvių kalba 237
PDF Telefoninių interviu klausimynas lietuvių kalba 206.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17