Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

European Election Study, 2004


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EES_0066


Antraštė:

European Election Study, 2004

Lygiagreti antraštė:

Europos rinkimų tyrimas, 2004 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EES: European Election Studies = EES: Europos rinkimų studijos

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Bartolini, Stefano; Van der Brug, Wouter; Van der Eijk, Cees; Franklin, Mark; Fuchs, Dieter; Tóka, Gabor; Marsh, Michael; Schmitt, Hermann; Thomassen, Jacques

Bibliografinis citavimas:

Gaidys, Vladas. European Election Study [Electronic resource]. Vilnius : Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras "Vilmorus", 2004. (EES: European Election Studies). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Europos rinkimų tyrimas, 2004 m.

Santrauka:

Study goal is to monitor how citizens electoral attitudes change in the light of the progressive reshaping of party systems and political institutions within the European Union, as the EU moves towards both widening and deepening. The European Election Studies are studies of the electorates of the member states of European Community, a sequence of cross-national surveys conducted since 1989 after every European Election. Because the direction and general nature of the changes ongoing in Europe are clear, a long-term research enterprise can monitor and map these developments, yielding insight into how electoral choices are made, and how contextual factors limit in channel those choices. Respondents were asked about party voted during elections to the European Parliament on June 13, 2004, why voted for this party; Respondents were also asked about main sources of your political information, opinion of which politician is important for voting choice, what do influence most voting for political party; intend to vote for new people in politics; Respondents were asked about the most important problems facing Lithuania; which parties have the best chances to improve situation in Lithuania; Social demographic characteristics: sex, age, education, social status, monthly incomes per person in household, living place.

Tyrimo tikslas -stebėti, kaip plėtojantis Europos Sąjungai, besivystant ir keičiantis ES partinėms sistemoms, politinėms institucijoms, kinta piliečių rinkiminės nuostatos. Europos rinkimų tyrimai - tai nuo 1989 m. atliekamos, po kiekvienų Europos rinkimų pasikartojančios Europos Bendrijos šalių rinkėjų studijos. Kadangi Europoje vykstančių pokyčių kryptis ir bendroji prigimtis aiški, ilgalaikes studijas atliekanti tyrimų kompanija gali stebėti ir identifikuoti šiuos pokyčius, gilindamasi į tai, kaip atliekami rinkiminiai pasirinkimai, kiek aplinkos veiksniai įtakoja jų kryptį. Respondentų buvo klausta apie partiją už kurią balsavo per Europarlamento rinkimus 2004 m. birželio 13 d., kodėl balsavo už ją. Respondentų dar buvo klausta apie pagrindinius politinės informacijos šaltinius, kurių politikų nuomonė jiems svarbi pasirenkant už ką balsuoti; kas labiausiai įtakoja partijos pasirinkimą balsuojant; Respondentų buvo klausta apie jų nusiteikimą balsuoti už naujus politikus. Taip pat buvo tirta respondentų nuomonė apie svarbiausias problemas Lietuvoje, partijas, kurios turi geriausias galimybes pakeisti padėtį Lietuvoje. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, pajamos vienam šeimos nariui, gyvenamoji vieta.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-07-08 - 2004-07-11
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-07-08 - 2004-07-11
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Lithuania, Overall Case Count: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Visaginas, Švenčionys, Alytus, Šakiai, Plungė, Pakruojis, Šilutė, Šalčininkai, Kėdainiai, Utena, Tauragė and Rokiškis. Total: 18 cities and 58 villages
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Sample punch
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas (lit) 268.3
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 101.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17