Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Eurobarometer 63.2: Radioactive Waste, Transport Services, Farm Animal`s Welfare, and Means of Payment, February-March 2005


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EB_0063


Antraštė:

Eurobarometer 63.2: Radioactive Waste, Transport Services, Farm Animal`s Welfare, and Means of Payment, February-March 2005

Lygiagreti antraštė:

Eurobarometras 63.2: Radioaktyviosios atliekos, transporto paslaugos, ūkyje laikomų gyvulių gerovė, mokėjimo būdai, 2005 m. vasaris - kovas

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EB: Standard Eurobarometer = EB: Standartinis Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Papacostas, Antonis

Tyrimo vykdytojai:

TNS Opinion & Social

Bibliografinis citavimas:

Papacostas, Antonis. Eurobarometer 63.2: Radioactive Waste, Transport Services, Farm Animal`s Welfare, and Means of Payment, February-March 2005 [Electronic resource]. Brussels : TNS Opinion & Social, 2007. (EB: Standard Eurobarometer). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Eurobarometras 63.2: Radioaktyviosios atliekos, transporto paslaugos, ūkyje laikomų gyvulių gerovė, mokėjimo būdai, 2005 m. sausis - kovas

Santrauka:

The study goal was to identify European Union countries people`s attitudes towards the Radioactive Waste, Transport Services, Farm Animal`s Welfare, and Means of Payment. This round of Eurobarometer surveys diverged from the standard Eurobarometer measures and queried respondents on their opinions regarding radioactive waste, transport services, farm animal welfare, and means of payment. To start the interview, questions were asked regarding knowledge and support of radioactive waste disposal, as well as questions regarding the options of and preferences for nuclear energy. Respondents gave their views on the risks of radioactive waste disposal, the possibility of recycling noncontaminated materials from the nuclear industry, and the political and health-related consequences of handling dangerous waste. Next, questions were asked regarding transport services within the European Union (EU). Respondents gave their views on the rights of passengers, whether they were satisfied with the current transport services in EU countries, and their satisfaction with international travel within the EU. The third portion of the interview collected information on respondents´ views on the welfare of farm animals. Questions were asked pertaining to the purchase and consumption of food derived from farm animals, respondents´ views on the rights of farm animals, as well as their views and preferences regarding the protection of farm animals. Respondents gave their views on the purchase of eggs, meat, and milk from animal welfare-friendly production systems, their willingness to accept additional price premiums to ensure such production systems are used, and their perception of animal welfare in the EU versus other parts of the world. The last topic of the survey was means of payment. A series of questions addressed financial services in the EU, expectations of financial institutions, preferred payment options, and banking security. Social demographic characteristics: age, gender, nationality, origin of birth (personal and parental), marital status, left-to-right political self-placement, occupation, age when they stopped full-time education, household composition, region of residence, and telephone equipment.

Tyrimo tikslas - nustatyti Europos Sąjungos šalių gyventojų požiūrį į radioaktyviasias atliekas, transporto paslaugas, ūkyje laikomų gyvulių gerovę, mokėjimo būdus. Šis "Eurobarometro" apklausų ratas skiriasi nuo standartinių "Eurobarometru" matuojamų dalykų. Klausta respondentų nuomonės apie radioaktyviąsias atliekas, transporto paslaugas, ūkiuose laikomų gyvulių gerovę ir mokėjimo būdus. Interviu pradžioje klausta, ar žino, kaip atsikratoma radioaktyviųjų atliekų ir ar tam pritaria, kodėl atominei energijai teikiama pirmenybė. Respondentai išsakė nuomonę apie radioaktyviųjų atliekų pašalinimo riziką, galimybę pakartotinai naudoti neužterštas atominės pramonės medžiagas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politinius ir sveikatai atsiliepiančius padarinius. Toliau klausta apie transporto (susisiekimo) paslaugas Europos Sąjungoje (ES). Respondentai išsakė požiūrį į keleivių teises, ar patenkinti esamu susisiekimu ES šalyse, tarptautiniu susisiekimu ES. Trečioje interviu dalyje rinktos žinios apie respondentų nuomonę dėl ūkiuose laikomų gyvulių gerovės. Respondentų klausta, ar perka ir vartoja gyvulinį maistą, koks respondentų požiūris į ūkiuose laikomų gyvulių teises, požiūris į ūkiuose laikomų gyvulių apsaugą ir ką labiausiai tam reikalui tiktų daryti. Respondentai išsakė požiūrį į kiaušinių, mėsos ir pieno pirkimą iš gamintojų, kurie rūpinasi gyvulių gerove, ar sutiktų daugiau mokėti už tokią produkciją, kad jos gamintojai galėtų išsilaikyti, kuo, jų manymu, skiriasi gyvulių gerovė ES ir kitose pasaulio šalyse. Paskutinė apklausos dalis - mokėjimo būdai. Klausta apie finansines paslaugas ES, ko tikimasi iš finansinių institucijų, apie tinkamiausius mokėjimo būdus, banko operacijų saugumą. Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, tautybė, kilmė (respondento ir jo tėvų), šeiminė padėtis, vieta kairiųjų-dešiniųjų sekoje, užsiėmimas, kurio amžiaus baigė mokytis dieninėje mokymo įstaigoje, šeimos sudėtis, regionas, kuriame gyvena, turima telefono įranga.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2005-02-09 - 2005-03-20
Duomenų rinkimo laikotarpis 2005-02-09 - 2005-03-30
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas European Union countries
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas France: 18 February to 12 March 2005 Belgium: 15 February to 09 March 2005 Netherlands: 22 February to 13 March 2005 Germany: 09 February to 08 March 2005 Italy: 22 February to 14 March 2005 Luxembourg: 18 February to 12 March 2005 Denmark: 15 February to 20 March 2005 Ireland: 18 February to 11 March 2005 United Kingdom: 10 February to 11 March 2005 Greece: 21 February to 10 March 2005 Spain: 17 February to 14 March 2005 Portugal: 22 February to 15 March 2005 Finland: 15 February to 14 March 2005 Sweden: 15 February to 09 March 2005 Austria: 22 February to 09 March 2005 Cyprus (Republic): 14 February to 07 March 2005 Czech Republic: 18 February to 07 March 2005 Estonia: 18 February to 14 March 2005 Hungary: 24 February to 09 March 2005 Latvia: 18 February to 13 March 2005 Lithuania: 20 February to 03 March 2005 Malta: 14 February to 09 March 2005 Poland: 18 February to 12 March 2005 Slovakia: 18 February to 07 March 2005 Slovenia: 16 February to 13 March 2005
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 228.9
PDF Klausimynas (lit) 147.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17