Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Eurobarometer 62.1: The Constitutional Treaty, Economic Challenges, Vocational Training, Information Technology at Work, Environmental Issues, and Services of General Interest, October-November 2004


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EB_0060


Antraštė:

Eurobarometer 62.1: The Constitutional Treaty, Economic Challenges, Vocational Training, Information Technology at Work, Environmental Issues, and Services of General Interest, October-November 2004

Lygiagreti antraštė:

Eurobarometras 62.1: Europos Sąjungos ateitis, profesinis mokymas, aplinka, IT darbe, viešosios paslaugos, 2004 m. spalis - lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EB: Standard Eurobarometer = EB: Standartinis Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Papacostas, Antonis

Tyrimo vykdytojai:

TNS Opinion & Social

Bibliografinis citavimas:

Papacostas, Antonis. Eurobarometer 62.1: The Constitutional Treaty, Economic Challenges, Vocational Training, Information Technology at Work, Environmental Issues, and Services of General Interest, October-November 2004 [Electronic resource]. Brussels : TNS Opinion & Social, 2004. (EB: Standard Eurobarometer). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Eurobarometras 62.1: Europos Sąjungos ateitis, profesinis mokymas, aplinka, IT darbe, viešosios paslaugos, 2004 m. spalis - lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify European Union countries people`s attitudes towards the Future of the European Union, Vocational Training, Environment, IT at Work, and Public Services. This round of Eurobarometer surveys diverges from standard trend topics. Respondents were asked if they had heard of the European Constitution, whether they were for or against the European Constitution and why, where they obtained information regarding the European Constitution, and whether they would exercise the "citizens right of initiation" described in the draft of the European Constitution. The surveys also solicited respondents´ opinions with respect to the state of both the national and European economy, their assessment of the employment situation, social welfare, and the overall quality of life in their individual countries and how it compared to other EU countries, their outlook for the economy, and their opinion of their overall quality of life. The surveys also inquired about the respondents´ experiences with vocational training such as the extent and nature of information and communication technology training received, sources of funding for such training, recent and future participation in vocational training, and what sorts of training the respondents believed would help them to advance in their careers. Additional questions were asked about what specific environmental issues were of concern to them, and whether or not priority should be given to economic or environmental policies. Respondents were also asked to describe their personal efforts made towards conservation of the environment and what level of government they felt should be responsible for overseeing environmental conservation. There were also several questions pertaining to information and communication technology. Respondents were asked what technological devices were most prevalent in their daily (both professional and personal) lives, to what extent they made use of computers and the Internet, whether or not they had received information and communication technology training, and whether or not they were able to telework. Finally, respondents were asked to describe the services of general interest (telephone, electric, water, postal, public transit) available to them and which were most used, the affordability of these services, and the quality of the services that they received. Social demographic characteristics: age, gender, nationality, marital status, left-right political self-placement, occupation, age at completion of education, household income, type and size of locality, and region of residence.

Tyrimo tikslas - nustatyti Europos Sąjungos šalių gyventojų požiūrį Europos Sąjungos ateitį, profesinį mokymą, aplinką, IT darbe, viešąsias paslaugas. Šis "Eurobarometras" skiriasi nuo standartinės krypties tematikos. Respondentų klausta, ar girdėjo apie Europos Konstituciją, ar buvo už, ar prieš Europos Konstituciją ir kodėl, iš kur sužinojo apie Europos Konstituciją, ar naudosis "piliečių iniciacijos teise", aprašyta Europos Konstitucijos projekte. Be to, klausta respondentų nuomonės apie savo šalies ir Europos ekonomikos padėtį, prašyta įvertinti užimtumo, socialinės gerovės padėtį ir gyvenimo kokybės būklę savo šalyse bei palyginti su kitomis ES šalimis, įvertinti ekonomikos perspektyvas, pasakyti nuomonę apie bendrą gyvenimo kokybę. Klausta apie respondentų profesinio mokymosi patirtį: kokio pobūdžio ir kiek žinių įgijo, ar mokėsi naudotis informacinėmis tecgnologijomis, kokie mokymosi finansavimo šaltiniai, ar dabar dalyvauja ir ar dalyvaus ateityje profesinio mokymosi kursuose, kokio pobūdžio kursai padėtų jiems siekti karjeros. Papildomai klausta, kurie konkretūs aplinkos klausimai rūpi respondentams, ar pirmenybę reikėtų teikti ekonomikos, ar aplinkosaugos politikai. Respondentų prašyta apibūdinti savo pačių pastangas saugoti aplinką ir klausta, kuris vyriausybės lygmuo turėtų būti atsakingas už aplinkosaugos priežiūrą. Keli klausimai skirti informacinėms ir komunikacinėms tecgnologijoms. Klausta, kokia technologinė įranga vyrauja jų kasdieniniame (profesiniame ir asmeniniame) gyvenime, ar dažnai naudojasi kompiuteriu ir internetu, ar mokėsi informacinių ir komunikacinių technologijų kursuose, ar gali dirbti namie naudodamiesi ryšių priemonėmis. Pagaliau respondentų prašyta apibūdinti visuotinės svarbos paslaugas (telefono ryšį, elektros ir vandens tiekimą, paštą, visuomeninį transportą), kuriomis gali naudotis ir dažniausiai naudojasi, ar gali įpirkti šias paslaugas, kokia jų kokybė. Socialinės demografinės charakteristikos: respondento amžius, lytis, tautybė, šeiminė padėtis, vieta kairiųjų-dešiniųjų sekoje, užsiėmimas, kurio amžiaus baigė mokytis, namų ūkio pajamos, vietovės tipas ir dydis, regionas, kuriame gyvena.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-10-27 - 2004-11-29
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-10-27 - 2004-11-29
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas European Union countries
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas France: 06 November to 21 November 2004 Belgium: 02 November to 28 November 2004 Netherlands: 04 November to 22 November 2004 Germany (West): 01 November to 18 November 2004 Germany (East): 01 November to 18 November 2004 Italy: 10 November to 24 November 2004 Luxembourg: 30 October to 18 November 2004 Denmark: 05 November to 02 December 2004 Ireland: 05 November to 25 November 2004 Great Britain: 05 November to 29 November 2004 Northern Ireland: 05 November to 29 November 2004 Greece: 29 October to 21 November 2004 Spain: 02 November to 21 November 2004 Portugal: 03 November to 24 November 2004 Finland: 01 November to 25 November 2004 Sweden: 01 November to 22 November 2004 Austria: 08 November to 21 November 2004 Cyprus (Republic): 02 November to 24 November 2004 Czech Republic: 08 November to 21 November 2004 Estonia: 02 November to 18 November 2004 Hungary: 02 November to 21 November 2004 Latvia: 02 November to 22 November 2004 Lithuania: 04 November to 21 November 2004 Malta: 27 October to 17 November 2004 Poland: 03 November to 21 November 2004 Slovakia: 05 November to 19 November 2004 Slovenia: 05 November to 28 November 2004
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 392
PDF Klausimynas (lit) 145.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17