Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Eurobarometer 62.0: Standard European Union Trend Questions and Sport, October-November 2004


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EB_0059


Antraštė:

Eurobarometer 62.0: Standard European Union Trend Questions and Sport, October-November 2004

Lygiagreti antraštė:

Eurobarometras 62.0: Standartiniai Europos Sąjungos tyrimų klausimai ir sportas, 2004 m. spalis - lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EB: Standard Eurobarometer = EB: Standartinis Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

TNS Opinion & Social

Bibliografinis citavimas:

Soufflot de Magny, Renaudo. Eurobarometer 62.0: Standard European Union Trend Questions and Sport, October-November 2004 [Electronic resource]. London : TNS Opinion & Social, 2004. (EB: Standard Eurobarometer). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Eurobarometras 62.0: Standartiniai Europos Sąjungos tyrimų klausimai ir sportas, 2004 m. spalis - lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify European Union countries people`s attitudes towards European Union p, European Union policy This round of Eurobarometer surveys, composed mainly of trend questions, queried respondents on the standard Eurobarometer measures, such as how satisfied they were with their present lives, whether they attempted to persuade others close to them to share their views on subjects they held strong opinions about, whether they discussed political matters, what their respective country´s goals should be, and how they viewed the need for societal change. Additional questions focused on the respondents´ knowledge of and opinions on the European Union (EU), including how well-informed they felt about the EU, what sources of information about the EU they used, whether their country had benefited from being an EU member, and the extent of their personal interest in EU matters. There were also a number of questions regarding national identity. In particular, respondents were asked if they identified themselves more as Europeans or as citizens of their respective countries, whether or not they were proud to be Europeans, with what region they most associated, and what, if any, significance did the EU flag hold for them personally. Another major focus of the survey was the subject of sport. Respondents were asked about frequency of participation, motivation to participate, benefits received and values promoted, what role the EU should play in regulating sport in Europe, and about negative issues associated with sporting activities. Social demographic characteristics: age, gender, nationality, marital status, left-right political self-placement, occupation, age at completion of education, household income, type and size of locality, and region of residence.

Tyrimo tikslas - nustatyti Europos Sąjungos šalių gyventojų požiūrį Europos Sąjungą, Europos Sąjungos politiką Šiame "Eurobarometro" rate, sudarytame daugiausia iš kryptingų klausimų, respondentų klausta standartinių "Eurobarometru" matuojamų dalykų: ar patenkinti savo dabartiniu gyvenimu, ar bandė artimus žmones įtikinti pasidalyti savo mintimis apie klausimus, kuriais turi tvirtą nuomonę, ar aptaria politikos reikalus, kokių tikslų turėtų siekti jų šalis, ar mano, kad reikia socialinių pokyčių. Be to, klausta, ar respondentai žino nuomones apie Europos Sąjungą (ES), ar jaučiausi gerai informuoti apie ES, iš kokių šaltinių gauna žinių apie ES, ar jų šalis turi naudos iš narystės ES, koks jų asmeninio susidomėjimo ES reikalais mastas. Be to, yra keli klausimai apie nacionalinį identitetą. Respondentų klausta, ar jie labiau tapatinasi su europiečiais, ar su savo šalies piliečiais, ar didžiuojasi esą europiečiai, ar ne, su kuriuo regionu yra labiausiai susiję, ir jei ES vėliava jiems asmeniškai turi reikšmę, tai kokią. Kita svarbi apklausos dalis - apie sportą. Respondentų klausta apie dalyvavimo dažnį, motyvus, gautą naudą ir įtvirtintas vertybes, kokį vaidmenį ES turėtų atlikti tvarkydama sporto reikalus, apie neigiamus sporto veiklos aspektus. Socialinės demografinės charakteristikos: respondento amžius, lytis, tautybė, šeiminė padėtis, vieta kairiųjų-dešiniųjų sekoje, užsiėmimas, kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą, namų ūkio pajamos, vietovės tipas ir dydis, regionas, kuriame gyvena.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-10-02 - 2004-11-08
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-10-02 - 2004-11-08
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Rumania, European Russia.
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas France: 14 October to 30 October 2004 Belgium: 08 October to 08 November 2004 Netherlands: 07 October to 04 November 2004 Germany (West): 08 October to 27 October 2004 Germany (East): 11 October to 27 October 2004 Italy: 11 October to 01 November 2004 Luxembourg: 05 October to 26 October 2004 Denmark: 06 October to 08 November 2004 Ireland: 08 October to 08 November 2004 Great Britain: 05 October to 08 November 2004 Northern Ireland: 05 October to 08 November 2004 Greece: 11 October to 31 October 2004 Spain: 06 October to 27 October 2004 Portugal: 02 October to 01 November 2004 Finland: 10 October to 04 November 2004 Sweden: 02 October to 01 November 2004 Austria: 11 October to 07 November 2004 Cyprus (Republic): 10 October to 31 October 2004 Czech Republic: 15 October to 30 October 2004 Estonia: 08 October to 28 October 2004 Hungary: 10 October to 28 October 2004 Latvia: 12 October to 03 November 2004 Lithuania: 10 October to 30 October 2004 Malta: 03 October to 22 October 2004 Poland: 16 October to 03 November 2004 Slovakia: 02 October to 30 October 2004 Slovenia: 19 October to 05 November 2004 Bulgaria: 12 October to 24 October 2004 Romania: 14 October to 27 October 2004 Turkey: 09 October to 26 October 2004 Croatia: 14 October to 03 November 2004 Cyprus (TCC): 15 October to 28 October 2004
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 303.9
PDF Klausimynas (lit) 138.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17