Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central and Eastern Eurobarometer 1990-1997: Trends CEEB 1-8


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CEEB_0043


Antraštė:

Central and Eastern Eurobarometer 1990-1997: Trends CEEB 1-8

Lygiagreti antraštė:

Vidurio ir Rytų Eurobarometras 1990–1997 m.: Vidurio ir Rytų Eurobarometrai 1–8

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CEEB: Central and Eastern Eurobarometer = CEEB: Vidurio ir Rytų Europos Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George; Kuzma, Malgorzata; Hermson, R.; Vantomme, Jacques

Tyrimo vykdytojai:

Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Karlheinz, Reif, et al. Central and Eastern Eurobarometer 1990-1997: Trends CEEB 1-8 [Electronic resource]. Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CEEB: Central and Eastern Eurobarometer Series). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vidurio ir Rytų Eurobarometras 1990–1997 m.: Vidurio ir Rytų Eurobarometrai 1–8

Santrauka:

The study goal was to identify Central and Eastern Europeans` attitudes to the European Union, assess the political and economic situation of the country, evaluate the democratic and economic reforms. Respondents were asked to assess the general political and economic development of the country; expected development of the economic situation; one`s own financial situation; attitude to the market economy; economic reforms. Respondents were asked about frequency of political discussions; satisfaction with democracy and human rights. Respondents were also asked about feeling as European; attitude to European unification; most important source of information about the EC; EU membership; desired point in time for the country`s joining the EC; NATO membership; benefits of EU relationship. Respondents also answered about left-right self placement; right to vote; vote intention and party voted for. Social demographic characteristics: sex, age, occupation, education level, marital status, monthly income, national/ethnic background, size of household; national background; native language. Also encoded: region; size of community; date of interview.

Tyrimo tikslas - nustatyti Vidurio ir Rytų Europos gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą, politinės ekonominės situacijos šalyse bei demokratinių ir ekonominių reformų vertinimą. Respondentai buvo prašomi įvertinti bendrą politinę ir ekonominę šalies plėtrą; tikėtiną ekonominės padėties raidą; asmeninę finansinę padėtį; požiūrį į rinkos ekonomiką; ekonomines reformas. Respondentų buvo klausta apie politinių diskusijų dažnį, pasitenkinimą demokratija ir žmogaus teisės. Respondentų buvo klausta ar jaučiasi europiečiais; apie požiūrį į Europos vienijimąsi, apie svarbiausius žinių apie EB šaltiniai; narystę ES; apie tinkamiausią šaliai laiką stoti į EB; apie narystė NATO ir nauda iš ryšių su ES. Respondentai dar buvo klausti apie savo vietą kairiųjų-dešiniųjų pažiūrų atžvilgiu; teisę balsuoti; balsavimo ketinimus; kurią partiją pasirinktų balsuodami. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, užsiėmimas, išsimokslinimas, šeiminė padėtis, mėnesinės pajamos, namų ūkio dydis; pajamos; tautybė (kilmė); gimtoji kalba. Dar koduota: regionas; bendruomenės dydis; interviu data.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1990-01-15 - 1997-11-25
Duomenų rinkimo laikotarpis 1990-01-15 - 1997-11-25
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Albania, Armenia, Belarus, Bulgaria, Croatia, Czechoslovakia / Czechia, Estonia, VDR / East Germany, Georgia, Hungary, Kazachstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldavia, Poland, Rumania, Russia, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Jugoslavia
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas January 1990 to November 1997
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Kodų knyga 322
PDF Studijos aprašas 100.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17