Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central and Eastern Eurobarometer 8: Public Opinion and the European Union, October-November 1997


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CEEB_0042


Antraštė:

Central and Eastern Eurobarometer 8: Public Opinion and the European Union, October-November 1997

Lygiagreti antraštė:

Vidurio ir Rytų Eurobarometras 8: Viešoji nuomonė ir Europos Sąjunga, 1997 m. spalis - lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CEEB: Central and Eastern Eurobarometer = CEEB: Vidurio ir Rytų Europos Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Vantomme, Jacques; Hersom, Louis

Tyrimo vykdytojai:

GfK Europe Ad Hoc Research; Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Vantomme, Jacques; Louis, Hersom. Central and Eastern Eurobarometer 8: Public Opinion and the European Union, October-November 1997 [Electronic resource]. Brussels : GfK Europe Ad Hoc Research ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CEEB: Central and Eastern Eurobarometer Series). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vidurio ir Rytų Eurobarometras 8: Viešoji nuomonė ir Europos Sąjunga, 1997 m. spalis - lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify Central and Eastern Europeans` assessment of the political and economic situation of the country, attitudes to the European Union. Respondents were asked to assess the general development of the country; attitude to the free market economy. Respondents were also asked about satisfaction with democracy in one`s country; assessment of the extent of respect for human rights in one`s country. Respondents were asked about knowledge of the European flag; knowledge about the organizations UN, EU and European Council; attitude to the goals and activities of the EU; designation of the country with orientation function for the future of one`s own country; approval of one`s own country joining the EU as well as NATO and reasons for or against this; approval of joining the EU given previous membership of one`s own country in NATO; primary beneficiary of the relations between the EU and one`s own country. Respondents were asked to assess the population groups and political areas that could profit from a tie to the EU or could be disadvantaged. Respondents were also asked about sources of information used about policies and institutions of the EU; interest in information about topic areas of the EU, such as agriculture, foreign and security policy, environment, human rights etc. Social demographic characteristics: sex; school education; age; eligibility to vote; party preference (Sunday question); occupational position; nationality; knowledge of a foreign language; income. Also encoded was: region; city size.

Tyrimo tikslas - nustatyti Vidurio ir Rytų Europos gyventojų politinės ekonominės situacijos šalyse vertinimus, požiūrį į Europos Sąjungą. Respondentai buvo prašomi įvertinti bendrą šalies plėtrą; požiūrį į laisvos rinkos ekonomiką. Respondentų buvo klausta apie pasitenkinimą demokratija šalyje, pagarbos žmogaus teisėms šalyje lygį. Respondentų buvo klausta, ką žino apie Europos vėliavą; JT, ES ir Europos Tarybos organizacijas; tirtas požiūris į ES tikslus ir veiklą. Respondentai turėjo įvardinti šalį, orientuotą veikti respondento valstybės labui; taip pat respondentų buvo prašoma pareikšti nuomonę savo šalies stojimą į ES bei NATO, nurodyti savo pasirinkimo argumentus. Tirtas respondentų pritarimas šalies siekiui pirmiau stoti į ES, paskui į NATO, ir kokią mato didžiausią naudą iš ES ir savo šalies ryšių. Tirta respondentų nuomonė apie gyventojų grupes ir politines sritis, kurioms ryšiai su ES duos naudos arba bus nuostolingi. Respondentai buvo klausiami dėl žinių apie ES politiką ir institucijas šaltinius, domėjimosi ES aktualiais klausimais, susijusiais su žemės ūkiu, užsienio ir saugumo politika, gamtosauga, žmogaus teisėmis ir t. t. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis; išsimokslinimas; amžius; teisė balsuoti; kuriai partijai teikia pirmenybę (ateinančių rinkimų klausimas); užsiėmimas; tautybė; kurias užsienio kalbas moka; pajamos. Be to koduota: regionas, miesto dydis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1997-10-31 - 1997-11-25
Duomenų rinkimo laikotarpis 1997-10-01 - 1997-11-25
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Hungary. 10 349 respondents. In each country approximately investigate under 1 000 respondents.
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 10 November to 17 November 1997 Czech Republic: 31 October to 10 November 1997 Estonia: 05 November to 13 November 1997 Hungary: 01 November to 10 November 1997 Latvia: 12 November to 24 November 1997 Lithuania: 12 November to 24 November 1997 Poland: 08 November to 12 November 1997 Romania: 11 November to 25 November 1997 Slovakia: 04 November to 17 November 1997 Slovenia: 12 November to 18 November 1997
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 827
PDF Klausimynas (lit) 299.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17