Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central and Eastern Eurobarometer 7: Status of the European Union, October-November 1996


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CEEB_0041


Antraštė:

Central and Eastern Eurobarometer 7: Status of the European Union, October-November 1996

Lygiagreti antraštė:

Vidurio ir Rytų Eurobarometras 7: Europos Sąjungos statusas, 1996 m. spalis - lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CEEB: Central and Eastern Eurobarometer = CEEB: Vidurio ir Rytų Europos Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Cunningham, George

Tyrimo vykdytojai:

GfK Europe Ad Hoc Research; Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Cunningham, George. Central and Eastern Eurobarometer 7: Status of the European Union, October-November 1996 [Electronic resource]. Brussels: GfK Europe Ad Hoc Research ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CEEB: Central and Eastern Eurobarometer Series). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vidurio ir Rytų Eurobarometras 7: Europos Sąjungos statusas, 1996 m. spalis - lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify Central and Eastern Europeans` attitudes to the European Union and assess the political and economic situation of the country. Respondents were asked to assess the general development of the country; the development of one´s own financial situation in the last year and expectations in the next year; attitude to the market economy. Respondents were also asked about satisfaction with the development of democracy in the country; assessment of the extent of respect of human rights in one´s country. Respondents also answered questions about attitude to the goals and activities of the EU; designation of the country with which the future of one´s own country the soonest will be tied. Respondents were asked about EU or one´s country as beneficiary of the relation to the EU; sources used for information about the policies and institutions of the EU. Respondents (posed in the "European Agreement" countries) were asked about approval of membership of one´s country in the EU and most important reasons for one´s own standing, attitude to opening an EU information center in the capital city of the country, EU-related areas with highest need for information. Social demographic characteristics: sex, age, occupation, education level, monthly income, national/ethnic background. Also encoded was: region; city size; date of interview; time of start of interview; presence of other persons during the survey; willingness of respondent to cooperate, housing situation; party preference; native language; knowledge of foreign languages.

Tirtas respondentų požiūris į Europos Sąjungos tikslus ir veiklą; valstybės, su kuria tikriausiai bus susijusi šalies ateitis, pasirinkimas. Respondentų buvo klausta apie ES ir savos šalies naudą iš abipusių santykių; žinių apie ES politiką ir institucijas šaltinius. Respondentų (Europos sutartį pasirašiusiose šalyse) buvo klausta apie pritarimą savo šalies narystei ES, svarbiausius šios nuomonės argumentus; požiūrį į ES informacijos centro steigimą šalies sostinėje; apie su ES sietinas sritis, kurioms labiausiai reikia informacijos. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, užsiėmimas, išsimokslinimas, mėnesinės pajamos, tautybė ar etninė kilmė. Be to, koduota: regionas, miesto dydis; interviu data.interviu pradžios laikas; kitų žmonių buvimas per apklausą; respondento noras bendradarbiauti, gyvenimo sąlygos; kuriai partijai teikiama pirmenybė; gimtoji kalba; užsienio kalbų mokėjimas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1996-10-25 - 1996-11-29
Duomenų rinkimo laikotarpis 1996-10-25 - 1996-11-29
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Albania, Armenia, Bulgaria, Estonia, Georgia, Jugoslavia, Kazachstan, Croatija, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Rumania, Russia, Slovakia, Slovenia, Czechia, Ukraine, Hungary, Belarus. 20 865 respondents distributes according countries as follows: (In each country approximately investigate under 1 000 respondents).
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Albania: 14 November to 23 November 1996 Armenia: 25 October to 05 November 1996 Due to local elections, fieldwork had to start earlier. Belarus: 01 November to 20 November 1996 Bulgaria: 06 November to 14 November 1996 Croatia: 08 November to 18 November 1996 Czech Republic: 08 November to 17 November 1996 Estonia: 06 November to 18 November 1996 Georgia: 06 November to 17 November 1996 Hungary: 07 November to 18 November 1996 Kazakhstan: 05 November to 20 November 1996 Latvia: 10 November to 24 November 1996 Lithuania: 10 November to 18 November 1996 Macedonia (FYROM): 05 November to 15 November 1996 Poland: 09 November to 12 November 1996 Romania: 18 November to 29 November 1996 Russian Federation: 01 November to 22 November 1996 Slovakia: 08 November to 17 November 1996 Slovenia: 20 November to 26 November 1996 Ukraine: 04 November to 14 November 1996 Yugoslavia (Serbia/Montenegro): 05 November to 15 November 1996
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 1052
PDF Klausimynas (lit) 548.5

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17