Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central and Eastern Eurobarometer 6: Economic and Political Trends, October-November 1995


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CEEB_0040


Antraštė:

Central and Eastern Eurobarometer 6: Economic and Political Trends, October-November 1995

Lygiagreti antraštė:

Vidurio ir Rytų Eurobarometras 6: Ekonominės ir politinės tendencijos, 1995 m. spalis - lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CEEB: Central and Eastern Eurobarometer = CEEB: Vidurio ir Rytų Europos Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George

Tyrimo vykdytojai:

Gallup International (Europe); Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien; Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George. Central and Eastern Eurobarometer 6: Economic and Political Trends, October-November 1995 [Electronic resource]. London : Conducted by Gallup International (Europe) ; Mannheim : Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CEEB: Central and Eastern Eurobarometer Series ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vidurio ir Rytų Eurobarometras 6: Ekonominės ir politinės tendencijos, 1995 m. spalis - lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify Central and Eastern Europeans` assessment of the political and economic situation of the country, attitudes to the European Community. Respondents were asked to assess the general development of the country; judgement on the financial development of individual households in the last year and expectations on this for the next year; attitude to the free market economy; judgement on the speed of economic reforms as well as privatization of governmental companies. Respondents were also asked about satisfaction with development of democracy in the country; assessment on the extent of respect of human rights in one`s country. Respondents also answered about attitude to the goals and activities of the European Union; designation of the country with which the future of one`s own country most likely will be tied; degree of familiarity of the aid programs called PHARE and TACIS for the countries of the former East Bloc; knowledge about the financial backer for the two programs. Respondents (except in Russia) were asked to assess the primarily used source of information about the policies of the EU. Respondents in the countries that had signed the European Agreement were also asked about attitude regarding membership in the EU and NATO, groups having particular advantage or disadvantage from the tie with the EU. Social demographic characteristics. sex, age, occupation, monthly income, education level, national/ethnic background. Also encoded was: region; city size; date of interview; time of start of interview; presence of other persons during the survey; willingness of respondent to cooperate; national or ethnic origins; native language; knowledge of foreign languages.

Tyrimo tikslas - nustatyti Vidurio ir Rytų Europos gyventojų politinės ekonominės situacijos šalyse vertinimus, požiūrį į Europos Bendriją. Respondentai buvo prašomi įvertinti bendrą šalies plėtrą; individualaus namų ūkio finansinę plėtotę praėjusiais metais ir kitų metų lūkesčius; požiūrį į laisvos rinkos ekonomiką; ekonomikos reformų spartą ir valstybinių įmonių privatizavimą. Respondentų buvo klausta apie pasitenkinimą demokratijos plėtra šalyje; pagarbos žmogaus teisėms šalyje lygį. Tirtas respondentų požiūris į Europos Sąjungos tikslus ir veiklą; valstybės, su kuria tikriausiai bus susijusi šalies ateitis, pasirinkimas; respondentų žinios apie pagalbos (skirtos buvusio Rytų bloko šalims) programas PHARE ir TACIS; apie šių dviejų programų finansinius rėmėjus. Respondentai (išskyrus Rusiją) buvo prašomi įvertinti svarbiausią žinių apie Europos Sąjungos politiką šaltinį. Tirta respondentų nuomonė (Europos sutartį pasirašiusiose šalyse) apie požiūrį į narystę ES ir NATO; grupes, kurioms ryšys su ES teikia tam tikros naudos arba nuostolių. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, užsiėmimas, mėnesinės pajamos,išsimokslinimas, tautybė ar etninė kilmė, regionas. Be to, koduota: miesto dydis; interviu data, interviu pradžios laikas; kitų žmonių buvimas per apklausą; respondento noras bendradarbiauti, tautinė ar etninė kilmė; gimtoji kalba; užsienio kalbų mokėjimas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1995-10-30 - 1995-11-29
Duomenų rinkimo laikotarpis 1995-10-30 - 1995-11-29
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Albania, Armenia, Bulgaria, Croatia, Czechia ,Estonia, Macedonia, Georgia, Hungary, Kazakstan, Latvia, Lithuania, Poland, Rumania, Russia, Belarus, Slovakia, Slovenia, Ukraine. 20 167 respondents distributes according countries as follows: Albania - 1 003, Armenia - 1 000, Bulgaria - 1 098, Belarus - 1 021 ,Croatia - 990, Czechia -1 075 ,Estonia - 1 001, Macedonia - 1 000, Georgia - 1 059, Hungary - 1 004, Kazachstan - 1 000, Latvia - 1 094, Lithuania - 1 003, Poland - 1 000, Rumania - 1 141, Russia- 1 178, Slovakia - 1 137, Slovenia - 1 164, Ukraine - 1 199
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Albania: 13 November to 24 November 1995 Armenia: 01 November to 10 November 1995 Belarus: 06 November to 27 November 1995 Bulgaria: 04 November to 11 November 1995 Croatia: 17 November to 24 November 1995 Czech Republic: 01 November to 19 November 1995 Estonia: 06 November to 17 November 1995 Georgia: 07 November to 23 November 1995 Hungary: 11 November to 27 November 1995 Kazakhstan: 07 November to 21 November 1995 Latvia: 10 November to 24 November 1995 Lithuania: 10 November to 18 November 1995 Macedonia (FYROM): 07 November to 16 November 1995 Poland: 25 November to 28 November 1995 Romania: 08 November to 22 November 1995 Russian Federation: 02 November to 15 November 1995 Slovakia: 01 November to 07 November 1995 Slovenia: 23 November to 29 November 1995 Ukraine: 30 October to 19 November 1995
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 1111.2
PDF Klausimynas (lit) 308.5
PDF Klausimynas (ru) 346.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17