Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2003.1: New Europeans and Culture, March-May 2003


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0058


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2003.1: New Europeans and Culture, March-May 2003

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.1: Naujieji europiečiai ir kultūra, 2003 m. kovas - gegužė

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien; Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet)

Bibliografinis citavimas:

Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2003.1: New Europeans and Culture, March-May 2003 [Electronic resource]. Budapest : Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet) ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2004. (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.1: Naujieji europiečiai ir kultūra, 2003 m. kovas - gegužė

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s attitudes towards European Union membership, European Union policy Image of the EU; awareness of the EU (scale); awareness of country?s bid for EU membership; support for EU membership; membership; participation and voting in a referendum about membership; support for joint EU decision-making (defence, environmental protection, currency, humanitarian aid, health and social security, poverty, social exclusion, unemployment, agricultural policy, support for economically deprived regions, education, research, information on EU, foreign policy of EU, culture, immigration, justice, asylum, crime, police, refugees, juvenile delinquency, drugs and human trafficking, terrorism, excess of age). Respondents were also asked about attitude towards the Euro, common foreign policy, common security and defence policy of EU, EU enlargement, election of the members of the European Commission, teaching school children about the EU; role of USA and EU (peace in the world, fight against terrorism, economic growths in the world; fight against poverty, environmental protection). Respondents were also asked about decision-making on cultural policy; possession of various objects and equipment of cultural relevance; media usage (radio, TV); most preferred types of programmes; watching videos, DVDs; frequency of listening to the radio; preferred radio programmes; computer usage and ownership; reasons for Internet usage; reading books; frequency of reading daily papers; magazines; availability of devices used for playing back music; frequency of cultural activities; artistic activities. Socio-demographic characteristics: nationality; marital status; age; age at termination of school training; educational level; size of household; occupational status; employment in the public sector; position in the household; size of community; number of people up to 15 and 24 and more years of age; church attendance; income of the household; party preference; gender.

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų požiūrį į narystę Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos politiką. Respondentų buvo klausta apie Europos Sąjungos (ES) įvaizdį, žinias apie ES, pritarimą narystei; dalyvavimą ir balsavimą narystės referendume; pritarimą, kad ES būtų daromi bendri sprendimai (dėl gynybos, aplinkosaugos, valiutos, humanitarinės pagalbos, sveikatos ir socialinės apsaugos, skurdo, socialinės atskirties, nedarbo, žemės ūkio politikos, paramos ekonomiškai skurstančioms šalims, švietimo, mokslo tyrimų, informacijos apie ES, ES užsienio politikos, kultūros, imigracijos, teisingumo, politinio prieglobsčio, nusikalstamumo, policijos, pabėgėlių (emigrantų), nepilnamečių nusikalstamumo, narkotikų ir žmonių prekybos, terorizmo, senėjimo problemų). Respondentų dar buvo klausta apie požiūrį į eurą, bendrą užsienio politiką, bendrą ES saugumo ir gynybos politiką, ES plėtrą, Europos Komisijos narių rinkimus, dėstymą apie ES mokyklose; JAV ir ES vaidmenį (taika pasaulyje, kova su terorizmu, pasaulio ekonominė plėtra, kova su skurdu, aplinkosauga). Respondentų buvo klausta apie kultūros politikos sprendimus; turimus kultūrinės paskirties daiktus ir įrangą; žiniasklaidos priemonių (radijo, TV) vartojimą; mėgstamiausias programas; vaizdajuosčių, DVD žiūrėjimą; radijo klausymąsi; mėgstamas radijo programas; ar turi kompiuterį; interneto naudojimo dingstis; knygų skaitymą; dienraščių, žurnalų skaitymą; muzikos klausymo priemones; mėgstamą muziką; kultūrinių užsiėmimų dažnį; meninę veiklą. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė; šeiminė padėtis; amžius; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; išsimokslinimas; namų ūkio dydis; užsiėmimas; užimtumas viešajame sektoriuje; padėtis namų ūkyje; bendruomenės dydis; 15-24m. ir vyresnių žmonių skaičius; ar lanko bažnyčią; namų ūkio pajamos; kuriai partijia teikia pirmenybę; lytis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-03-20 - 2003-05-04
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-03-20 - 2003-05-04
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Turkey, Hungary, Cyprus. In every country approximately 1000 respondents were questioned (In Malta and Cyprus - under 500).
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 23 March 2003 to 15 April 2003 Cyprus: 22 March 2003 to 15 April 2003 Czech Republic: 23 March 2003 to 28 April 2003 Estonia: 28 March 2003 to 09 April 2003 Hungary: 26 March 2003 to 30 April 2003 Latvia: 28 March 2003 to 26 April 2003 Lithuania: 24 March 2003 to 15 April 2003 Malta: 22 March 2003 to 28 April 2003 Poland: 20 March 2003 to 15 April 2003 Romania: 27 March 2003 to 19 April 2003 Slovakia: 26 March 2003 to 24 April 2003 Slovenia: 31 March 2003 to 04 May 2003 Turkey: 28 March 2003 to 27 April 2003
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 349.2
PDF Klausimynas (lit) 203.3
PDF Klausimynas (ru) 308.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17