Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2003.3, June-July 2003


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0049


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2003.3, June-July 2003

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.3, 2003 m. birželis - liepa

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet); Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2003.3, June-July 2003 = Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.3, 2003 m. birželis - liepa: LiDA [platintojas], 2011.(Budapest: Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet) ; Cologne: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2004). (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s attitudes towards the European Union and the enlargement process, towards EU directives. Respondents were asked about expected and desired role of the EU in five years time; support for joint EU decision-making (defence, environmental protection, currency, health, social welfare, humanitarian aid, unemployment, agriculture, education, scientific and technological research, information on EU, foreign policy, culture, immigration, asylum, justice, crime, police, drugs and human trafficking, international terrorism). Respondents were also asked about media use (computer, TV, telephone); Internet access and use; reason for using the Internet; advantages of the Internet; computer training at school and work; interest in teleworking. Respondents also answered about unemployment, customs fraud, terrorism, cheating the customer, drug trafficking and usage, organized crime, citizen`s rights, crime, corruption, war, immigration, financial crime, human trafficking; preferred actions in these fields on EU level; support for joint decision-making in foreign policy; support for a common defence policy among the member states of the EU; support for European Army; common asylum policy. Respondents were also asked about usage and satisfaction with utilities and basic services; accessibility, quality and pricing of mobile/fixed telephone, electricity supply, gas supply, water supply, postal, transport, rail services. Social demographic characteristics: nationality; marital status; gender; age; age at termination of school training; educational level; size of household; occupational status; employment in the public sector; position in the household.

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą ir plėtros procesą, į ES direktyvas. Respondentai buvo prašomi nurodyti laukiamą ir pageidaujamą ES vaidmenį per penkerius metus; pritarimą bendriems ES sprendimams (gynybos, gamtosaugos, valiutos, sveikatos, socialinės rūpybos, humanitarinės pagalbos, nedarbo, žemės ūkio, mokslo ir technologijų tyrimo, informacijos apie ES, užsienio politikos, kultūros, imigracijos, prieglobsčio, teisingumo, dėl nusikalstamumo, policijos, narkotikų ir prekybos žmonėmis, tarptautinio terorizmo). Respondentų buvo klausta apie komunikavimo priemonių (kompiuterio, TV, telefono) naudojimą; galimybę naudotis ir naudojimasi internetu; interneto naudojimo motyvus; interneto privalumus; mokymą mokykloje ir darbe dirbti su kompiuteriu; domėjimąsi darbu elektroninėje erdvėje. Dar respondentų buvo klausta apie susirūpinimą dėl nedarbo, muitininkų sukčiavimą, terorizmą, pirkėjų apgavysčių, narkotikų prekybos ir vartojimo, organizuoto nusikalstamumo, piliečių teisių, nusikalstamumo, korupcijos, karo, imigracijos, finansinių nusikaltimų, , prekybos žmonėmis; apie pageidaujamus ES veiksmai šiose srityse. Tirta respondentų nuomonė apie pritarimą bendriems užsienio politikos sprendimams; pritarimą bendrai ES narių gynybos politikai; pritarimą Europos kariuomenei; bendrai užsienio ir saugumo politikai; bendrai prieglobsčio politikai. Respondentų buvo klausta apie naudojimąsi ir pasitenkinimą komunalinėmis ir kitomis svarbiausiomis paslaugomis; galimybę naudotis mobiliaisiais, fiksuoto ryšio telefonais, elektra, dujomis, vandeniu, pašto, transporto, geležinkelio paslaugomis. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė; šeiminė padėtis; lytis; amžius; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; išsimokslinimas; namų ūkio dydis; profesija; užimtumas viešajame sektoriuje; padėtis namų ūkyje; bendruomenės dydis; namų ūkio pajamos.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-06-16 - 2003-07-18
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-06-16 - 2003-07-18
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Turkey, Hungary, Cyprus. In every country approximately 1000 respondents were questioned (In Malta and Cyprus - under 500).
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 18 June 2003 to 02 July 2003 Cyprus: 18 June 2003 to 04 July 2003 Czech Republic: 16 June 2003 to 06 July 2003 Estonia: 19 June 2003 to 06 July 2003 Hungary: 25 June 2003 to 18 July 2003 Latvia: 26 June 2003 to 06 July 2003 Lithuania: 18 June 2003 to 29 June 2003 Malta: 16 June 2003 to 05 July 2003 Poland: 16 June 2003 to 08 July 2003 Romania: 18 June 2003 to 02 July 2003 Slovakia: 20 June 2003 to 07 July 2003 Slovenia: 18 June 2003 to 16 July 2003 Turkey: 18 June 2003 to 30 June 2003
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 459.8
PDF Klausimynas (lit) 264.9
PDF Klausimynas (ru) 325.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17