Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2003.2, May 2003


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0048


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2003.2, May 2003

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.2, 2003 m. kovas

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet); Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2003.2, May 2003 [Electronic resource]. Budapest: Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet) ; Cologne: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2004. (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.2, 2003 m. kovas

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s assessment of the political and economic situation of the country, attitudes to the European Union and enlargement process, attitudes towards foreigners. This round of the CCEB surveys was conducted between May 2 and May 31, 2003, in the 13 candidate countries: Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, and Turkey. Respondents were queried on such topics as life satisfaction and expectations, European countries visited and worked in, attitudes towards foreigners, trust in institutions, national and European identity, European currency, European elections, political participation, democracy satisfaction, and important national issues (e.g., crime, public transportation, rising prices/inflation, taxation, unemployment, terrorism, and the educational system). Respondents also answered questions focusing on the EU´s importance, policy priorities, image, membership, enlargement, unification, and constitution. Socio-demographic characteristics: nationality, sex, age, marital status, size household, occupation, education level, income.

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų požiūrį į politinę ekonominę situaciją šalyse, į Europos Sąjungą bei jos plėtrą, požiūrį į užsieniečius. Šis šalių kandidačių Eurobarometro tyrimas buvo atliktas 2003 m. gegužės 2 -31 d. 13 šalių kandidačių: Bulgarijoje, Kipre, Čekijos Respublikoje, Estijoje,Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Turkijoje. Respondentų buvo klausta apie pasitenkinimą gyvenimu ir lūkesčius, lankymąsi Europos šalyse ir darbą jose, požiūrį į užsieniečius, pasitikėjimą institucijomis, nacionalinį ir europietiškąjį identitetą, Europos valiutą, Europarlamento rinkimus, dalyvavimą politinėje veikloje, pasitenkinimą demokratija, pagrindines nacionalines problemas (kaip: nusikalstamumas, viešasis transportas, kainų augimas, infliacija, mokesčiai, nedarbas, terorizmas, švietimas). Respondentai dar buvo klausti apie ES reikšmę, politikos prioritetus, įvaizdį, narystę ES, jos plėtrą, vienijimąsi ir konstituciją. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė; amžius, lytis, šeiminė padėtis, namų ūkio dydis, profesija, išsimokslinimas, pajamos.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-05-02 - 2003-05-31
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-05-02 - 2003-05-31
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Rumania, European Russia. In every country approximately 800 respondents were questioned (In Malta and Cyprus - under 500)
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 07 May 2003 to 23 May 2003 Cyprus: 05 May 2003 to 21 May 2003 Czech Republic: 05 May 2003 to 26 May 2003 Estonia: 05 May 2003 to 14 May 2003 Hungary: 03 May 2003 to 31 May 2003 Latvia: 09 May 2003 to 26 May 2003 Lithuania: 10 May 2003 to 19 May 2003 Malta: 04 May 2003 to 22 May 2003 Poland: 04 May 2003 to 24 May 2003 Romania: 04 May 2003 to 29 May 2003 Slovakia: 02 May 2003 to 19 May 2003 Slovenia: 08 May 2003 to 31 May 2003 Turkey: 06 May 2003 to 23 May 2003
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 467.6
PDF Klausimynas (lit) 360.9
PDF Klausimynas (ru) 331

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17