Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2003.1 Youth in New Europe, March-May 2003


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0047


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2003.1 Youth in New Europe, March-May 2003

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.1: Jaunimas naujojoje Europoje, 2003 m. kovas - gegužė

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet); Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2003.1 Youth in New Europe, March-May 2003 [Electronic resource]. Budapest: Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet) ; Cologne: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2004. (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.1: Jaunimas naujojoje Europoje, 2003 m. kovas - gegužė

Santrauka:

The study goal was to identify the life of the youth in the candidate countries and people`s attitudes towards society and the united Europe. Respondents were asked about role of EU; dependence on parents, activities; community life; languages spoken; languages young citizens would like to learn; travel; destinations; mobility; unemployment; prerequisites of a good job; financial situation; source of income; information technology tools; IT devices and services in regular use; position in certain ethical issues; attitudes towards foreigners and minorities; social and political participation; mobilise the youth for better social participation. Respondents were also asked about meaning of EU; effects of the EU; meaning of European citizenship, priority areas; sources of information about rights and responsibilities; desired form of information about the EU; best information sources about rights and possibilities offered by the EU; objectives of the EU Youth Programme; sources of information of youth programmes; need to get more information on youth programmes; willingness to participate the youth programme. Social demographic characteristics: nationality; marital status; age; age at termination of school training; educational level; size of household; occupational status; employment; occupational position; size of community; church attendance; income of the household; party preference; gender.

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti jaunimo gyvenimo sąlygas šalyse kandidatėse ir gyventojų požiūrį į visuomenę ir besivienijančią Europą Respondentai buvo klausiami apie ES vaidmenį; priklausymą nuo tėvų; veiklą; bendruomenės gyvenimą; kalbų mokėjimą; jaunųjų piliečių norimas išmokti kalbas; keliones; kelionių tikslą; mobilumą; nedarbą; gero darbo sąlygas; finansinę padėtį; pajamų šaltinį; informacijos technologijų priemones; informacijos technologijų ir paslaugų vartojimą; požiūrį į tam tikrus etikos klausimus; požiūrį į užsieniečius ir mažumas; dalyvavimą socialiniame ir politiniame gyvenime; jaunimo skatinimą labiau įsitraukti į socialinį gyvenimą. Taip pat respondentų buvo klausta apie ES reikšmę, ES poveikį, Europos pilietybės reikšmę, prioritetines sritys; žinių apie teises ir pareigas šaltinius; pageidaujamas žinių apie ES formas; geriausius žinių apie ES teikiamas teises ir galimybes šaltinius; ES jaunimo programos siekius; žinių apie jaunimo programas šaltiniui; norą dalyvauti jaunimo programoje. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė; šeiminė padėtis; amžius; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; išsimokslinimas; namų ūkio dydis; profesija; užimtumas; pareigos; bendruomenės dydis; bažnyčios lankymas; namų ūkio pajamos; kuriai partijai teikia pirmenybę; lytis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-03-21 - 2003-05-04
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-03-21 - 2003-05-04
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Turkey, Hungary, Cyprus In every country approximately 800 respondents were questioned (In Malta ir Cyprus - under 500)
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 23 March 2003 to 19 April 2003 Cyprus: 22 March 2003 to 19 April 2003 Czech Republic: 23 March 2003 to 22 April 2003 Estonia: 28 March 2003 to 09 April 2003 Hungary: 27 March 2003 to 29 April 2003 Latvia: 28 March 2003 to 27 April 2003 Lithuania: 24 March 2003 to 16 April 2003 Malta: 22 March 2003 to 26 April 2003 Poland: 21 March 2003 to 15 April 2003 Romania: 28 March 2003 to 21 April 2003 Slovakia: 27 March 2003 to 27 April 2003 Slovenia: 01 April 2003 to 04 May 2003 Turkey: 28 March 2003 to 27 April 2003
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 362.8
PDF Klausimynas (lit) 228.7
PDF Klausimynas (ru) 304.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17