Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2001.1, October 2001


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0045


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2001.1, October 2001

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2001.1, 2001 m. spalis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Mohedano-Brethes, Ruben; Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet)

Bibliografinis citavimas:

Mohedano-Brethes, R.; Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2001.1, October 2001 = Šalių kandidačių Eurobarometras 2001.1, 2001 m. spalis: LiDA [platintojas], 2011. (Budapest : Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet), 2001). (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s attitudes to the European Union and enlargement process, assess the political and economic situation of the country. Respondents were asked about current life satisfaction; life satisfaction compared with five years ago; life satisfaction over the next five years; personal situation; economic situation in the country; financial situation of the household; employment situation in the country; personal job situation. Respondents were asked about trust in public institutions, trust in other social institutions, trust in the media. Respondents were also asked about knowledge of foreign languages, contacts with other countries and cultures, national and European identity. Respondents also answered about spontaneous image and meaning of the EU, meaning of being citizen of the European Union, trust in European Parliament, in European Commission, support for EU-membership, referendum about membership, perceived benefits of EU-membership, expected and desired role of the EU in five years time; benefits of EU in ten years time, support for joint EU decision-making, self-perceived knowledge about the EU, awareness of the European Union, its institutions, bodies. Respondents were also asked about interest in EU news, preferred source of information about the European Union, EU topics people would like to know more about (history, institutions, economy, international cooperation, social policy); attitudes and knowledge about enlargement and the accession process; awareness of country`s bid for EU membership; date of accession; perceived and desired speed of accession process; projected and desired date of accession; feeling informed about enlargement and the accession process; assessment of pre-accession funds. Respondents also answered questions about use of technical devices. Social demographic characteristics: nationality; marital status; age; age at termination of school training; educational level; size of household; occupational status; employment in the public sector; position in the household; size of community; church attendance; income of the household; party preference; gender, preferred language of the interview.

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą ir jos plėtrą, politinę ekonominę situaciją šalyse. Respondentai buvo prašomi įvertinti pasitenkinimą esamu gyvenimu; pasitenkinimą gyvenimu, palyginti su buvusiu prieš penkerius metus; ir būsimu po penkių metų, asmeninę padėtiį; ekonominę šalies padėtį; finansinę namų ūkio padėtį; užimtumo situaciją šalyje; asmeninį užimtumą. Buvo tirtas respondentų pasitikėjimas valstybinėmis institucijomis; pasitikėjimas kitomis socialinėmis institucijomis, žiniasklaida domėjimasis žiniomis žiniasklaidoje. Respondentai dar buvo klausiami apie užsienio kalbų mokėjimą, kontaktus su kitomis šalimis ir kultūromis, nacionalinį ir europietiškąjį identitetą. Respondentų buvo klausta apie spontaninį ES įvaizdį ir ES reikšmę; pasitikėjimą Europos parlamentu; pasitikėjimą Europos Komisija; ES narystės palaikymą, referendumą dėl narystės; kaip suvokia ES narystės naudą; laukiamą ir pageidaujamą ES vaidmenį per ateinančius penkerius metus; būsimą naudą iš ES per ateinančius dešimt metų; bendrų ES sprendimų palaikymą. Respondentų buvo prašoma įvertinti subjektyvias žinias apie ES, supratimą apie Europos Sąjungą, jos institucijas. Taip pat respondentai buvo prašomi nurodyti domėjimąsi ES naujienomis, tinkamiausią žinių apie ES šaltinį; ES temas, ko norėtų daugiau sužinoti (istorija, institucijos, ekonomika, tarptautinis bendradarbiavimas, socialinė politika); požiūrį ir žinias apie ES plėtrą ir jungimosi procesą; šalies siekio ES narystės įsisąmoninimą; prisijungimo proceso spartą; numatomą ir pageidaujamą prisijungimo datą; žinių apie plėtrą ir prisijungimo procesą pakankamumą; paramos narystei fondus. Taip pat respondentai buvo prašomi nurodyti apie techninių prietaisų naudojimą. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė; šeiminė padėtis; amžius; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; išsimokslinimas; namų ūkio dydis; profesija; užimtumas viešajame sektoriuje; padėtis namų ūkyje; bendruomenės dydis; bažnyčios lankymas; namų ūkio pajamos; kuriai partijai teikia pirmenybę; lytis, pageidaujama interviu kalba.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2001-10-01 - 2001-10-28
Duomenų rinkimo laikotarpis 2001-10-01 - 2001-10-28
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Turkey, Hungary, Cyprus. In each country approximately investigate under 1 000 respondents (In Malta and Cyprus - under 500)
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 04 October 2001 to 20 October 2001 Cyprus: 01 October 2001 to 11 October 2001 Czech Republic: 02 October 2001 to 26 October 2001 Estonia: 08 October 2001 to 24 October 2001 Hungary: 01 October 2001 to 24 October 2001 Latvia: 08 October 2001 to 25 October 2001 Lithuania: 04 October 2001 to 20 October 2001 Malta: 02 October 2001 to 26 October 2001 Poland: 04 October 2001 to 22 October 2001 Romania: 06 October 2001 to 26 October 2001 Slovakia: 08 October 2001 to 28 October 2001 Slovenia: 01 October 2001 to 22 October 2001 Turkey: 01 October 2001 to 24 October 2001
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 351.1
PDF Klausimynas (lit) 223.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17