Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LIDA_ESS_0294


Antraštė:

ESS6, metodologinių testų klausimyno duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

ESS6, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, May – August 2013

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ESS: Europos socialinis tyrimas = ESS: European Social Survey

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Jowell, Roger (buvęs Pagrindinis tyrėjas = former Principal Investigator); Fitzgerald, Rory (dabartinis Pagrindinis tyrėjas = current Principal Investigator); Harrison, Eric; Ryan, Lorna; Villar, Ana; Butt, Sarah; Widdop, Sally; Gatrell, Lizzy; Prestage, Yvette; Keane, Mary; Martin, Peter; Looseveldt, Geert; Billiet, Jaak; Matsuo, Hideko; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Braun, Michael; Scheuer, Angelika; Häder, Sabine; Koch, Achim; Ganninger, Matthias; Halbherr, Verena; Dorer, Brita; Zins, Stefan; Saris, Willem; Weber, Wiebke; Rojas, Diana Zavala; Arpino, Bruno; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost; Fernee, Henk; Malnar, Brina

Tyrimo vykdytojai:

Jowell, Roger; Fitzgerald, Rory; Morkevičius, Vaidas

Kiti autoriai ir padėkos:

Kaase, Max; Lievesley, Denise; Ganninger, Matthias; Zins Stefan; Bracke, Piet; Huppert, Felicia; Kriesi, Hans-Peter; Schneider, Silke; Curtice, John; Eriksson, Robert; Jonsson, Jan O.; Newton, Ken; Schwartz, Shalom; Thomassen, Jacques; Vogel, Joachim

Bibliografinis citavimas:

KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas. ESS6, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rugpjūtis = ESS6, Methodological Tests Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2013: LiDA [platintojas], 2016. (Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), 2013). (ESS: Europos socialinis tyrimas). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0294.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 6 bangos vykdytos Lietuvoje metodologinių testų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai.

Metodologiniai testai leidžia tikrinti pagrindinio klausimyno klausimų patikimumą ir validumą daugelio aspektų, taikant daugelį metodų (MTMM, angl. Multi-Trait Multi-Method), būdu: "toks pats" klausimas užduodamas du kartus naudojant šiek tiek skirtingą instrumentarijų ir vykdymo būdą (skirtingos skalės bei formuluotės).

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2013-05-13 - 2013-08-25
Duomenų rinkimo laikotarpis 2013-05-13 - 2013-08-25
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus

Savivaldybė (pirmo lygmens vietos administracinis vienetas pagal LAU) = Municipality (LAU level 1).
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Tikimybinė reprezentatyvi respondentų atranka.
Tyrimo populiaciją sudarė Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni nepriklausomai nuo jų tautybės, pilietybės, kalbos ar teisinio statuso šalyje. Į populiaciją nepateko benamiai asmenys, asmenys išvykę iš Lietuvos ar hospitalizuoti ilgiau nei 6 mėn. ir institucijose (senelių namuose, internatuose, prieglaudose ir pan.) gyvenantys asmenys.
Imties elementai atrinkti iš LR Adresų registro (www.registrucentras.lt/adr)
Lietuvos teritorija suskirstyta į 3 populiacijas: 7 didžiausius miestus, 43 mažesnius miestus ir likusias gyvenvietes.
7 didžiausiuose miestuose imties elementai iš Adresų registro atrinkti atsitiktinai, proporcingai gyventojų (15+) skaičiui (iš viso 1908).
43 mažesni miestai suskirstyti pagal 10 apskričių į stratas ir kiekvienoje stratoje iš adresų registro atsitiktinai atrinktas tam tikras kiekis adresų proporcingai gyventojų (15+) skaičiui (iš viso 896).
Likusi Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į stratas pagal apskritis (10) ir klasterius pagal seniūnijas (476); kiekvienoje stratoje atrinktas tam tikras kiekis klasterių (seniūnijų) proporcingai gyventojų (15+) skaičiui (iš viso 119); kiekviename klasteryje atrinkta po 14 adresų (iš viso atrinkti 1666 imties elementai);
Visose populiacijose kiekviename imties elemente atrinktas vienas respondentas taikant "paskutinio gimtadienio" taisyklę.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: A versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: A versija 0
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: B versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: B versija 0
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: C versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: C versija 0
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: D versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: D versija 0

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17