Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LIDA_ESS_0291


Antraštė:

ESS6, žiniasklaidos (naujienų) tyrimo duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė – rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

ESS6, Media Study Data, Lithuania, May - August 2013

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ESS: Europos socialinis tyrimas = ESS: European Social Survey

Tema:

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Jowell, Roger (buvęs Pagrindinis tyrėjas = former Principal Investigator); Fitzgerald, Rory (dabartinis Pagrindinis tyrėjas = current Principal Investigator); Harrison, Eric; Ryan, Lorna; Villar, Ana; Butt, Sarah; Widdop, Sally; Gatrell, Lizzy; Prestage, Yvette; Keane, Mary; Martin, Peter; Looseveldt, Geert; Billiet, Jaak; Matsuo, Hideko; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Braun, Michael; Scheuer, Angelika; Häder, Sabine; Koch, Achim; Ganninger, Matthias; Halbherr, Verena; Dorer, Brita; Zins, Stefan; Saris, Willem; Weber, Wiebke; Rojas, Diana Zavala; Arpino, Bruno; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost; Fernee, Henk; Malnar, Brina

Tyrimo vykdytojai:

Jowell, Roger; Fitzgerald, Rory; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius; Šarkutė, Ligita

Kiti autoriai ir padėkos:

Kaase, Max; Lievesley, Denise; Ganninger, Matthias; Zins Stefan; Bracke, Piet; Huppert, Felicia; Kriesi, Hans-Peter; Schneider, Silke; Curtice, John; Eriksson, Robert; Jonsson, Jan O.; Newton, Ken; Schwartz, Shalom; Thomassen, Jacques; Vogel, Joachim

Bibliografinis citavimas:

KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas. ESS6, žiniasklaidos (naujienų) tyrimo duomenys, Lietuva, 2013 m. gegužė - rupjūtis = ESS6, Media Study Data, Lithuania, May - August 2013: LiDA [platintojas], 2016. (Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), 2013). (ESS: Europos socialinis tyrimas). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0291.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiama EST 6-ios bangos lauko tyrimo vykdymo metu surinkta informacija apie kontekstinius įvykius pagal naujienų teiginių (angl. media claims) kodavimo metodologiją dviejų didžiausių Lietuvos dienraščių - "Respublikos" ir "Lietuvos ryto" - pagrindiniuose skyriuose (pirmuosiuose, tik nacionalinėms naujienoms skirtuose dienraščių puslapiuose). Kontekstinių įvykių rinkimas vykdytas 10 savaičių (2013 m. gegužės-rugpjūčio mėn.), analizuoti tik darbo dienomis išleisti dienraščių numeriai. Atliekant publikuotų straipsnių turinio ekspertinę analizę atrinkti ir sukoduoti į SPSS failą pagal išankstinę kodavimo schemą tik tematiškai su EST 6-ios bangos pagrindiniu klausimynu susiję pranešimai žiniasklaidoje.

Šis duomenų rinkinys skirtas įvertinti, kas įvyko reikšmingo ir svarbaus nacionaliniame ar tarptautiniame lygmenyje apklausos vykdymo metu. Todėl duomenys gali būti naudojami siekiant paaiškinti "normalius" ir "išskirtinius" gyventojų požiūrių skirtumus tarp skirtingų EST bangų konkrečioje šalyje bei tarp šalių.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2013-05-28 - 2013-10-29
Duomenų rinkimo laikotarpis 2013-05-28 - 2013-10-29
Analizės vienetas
  • Žiniasklaidos naujienų pranešimas (strapsnis laikraštyje) = Media news story (article in a newspaper).
Duomenų rūšis
  • Kiekybinės žiniasklaidos (laikraščių) turinio analizės duomenys = Data of the content analysis of media outlets (newspapers).
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Dešimties savaičių (2013-05-27 - 2013-08-02) žiniasklaidos pranešimai EST 6-ios bangos lauko tyrimo vykdymo metu.
Metodologija:
Laiko metodas
  • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Turinio analizė atlikta nacionaliniuose dienraščiuose. Buvo atrinkti du pagrindiniai nacionaliniai dienraščiai: "Lietuvos rytas" ir "Respublika. Tai respublikiniai laikraščiai - daugiau dėmesio skiriantys nacionalinėms problemoms, stambaus masto klausimams. Analizuoti tik darbo dienomis išleisti dienraščių numeriai. Dienraščiuose koduoti pagrindiniuose skyriuose - pirmuosiuose, tik nacionalinėms naujienoms skirtuose dienraščių puslapiuose straipsniai (užsienio naujienos tik tos, kurios tiesiogiai susiję su Lietuva), kurie tematiškai susiję su EST 6-ios bangos pagrindiniu klausimynu.
Duomenų rinkimo metodas
  • Turinį kodavo vienas koduotojas;
  • Koduoti laikraščių straipsniai.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17