Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LIDA_ESS_0283


Antraštė:

ESS7, apklausėjų klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis – birželis, 2 leidimas

Lygiagreti antraštė:

ESS7, Interviewer`s Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015, edition 2

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ESS: Europos socialinis tyrimas = ESS: European Social Survey

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Fitzgerald, Rory (Pagrindinis tyrėjas ir direktorius = Principal Investigator and Director); Harrison, Eric; Ryan, Lorna; Villar, Ana; Butt, Sarah; Widdop, Sally; Douhou, Salima; Winstone, Lizzy; Prestage, Yvette; Sommer, Elena; Keane, Mary; Looseveldt, Geert; Beullens, Koen; Denies, Katrijn; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Braun, Michael; Scheuer, Angelika; Häder, Sabine; Koch, Achim; Halbherr, Verena; Dorer, Brita; Zins, Stefan; Graf, Monika; Weber, Wiebke; Rojas, Diana Zavala; Revilla, Melanie; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost; Fernee, Henk; Malnar, Brina

Tyrimo vykdytojai:

Fitzgerald, Rory; Morkevičius, Vaidas

Kiti autoriai ir padėkos:

Breen Michael,; McGregor, Samantha; Scott, Jacqueline; Lyberg, Lars; Lyberg, Lars; Zins Stefan; Dorer, Brita; Eikemo, Terje; Heath, Anthony; Schneider, Silke; Vehovar, Vasja

Bibliografinis citavimas:

KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas. ESS7, apklausėjų klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis – birželis, 2 leidimas = ESS7, Interviewer`s Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015, edition 2: LiDA [platintojas], 2016. (Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), 2015). (ESS: Europos socialinis tyrimas). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0283.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 7 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB "Baltijos tyrimai", o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai.

Jis suteikia informaciją apie interviu vykdymo tvarką ir eigą bei apibūdina apklausėjus. Ši informacija gali būti naudojama interviu atlikimo kokybės tyrimuose, taip pat paaiškinant kai kuriuos respondentų atsakymus į klausimus.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2015-04-11 - 2015-06-13
Duomenų rinkimo laikotarpis 2015-04-11 - 2015-06-13
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus

Savivaldybė (pirmo lygmens vietos administracinis vienetas pagal LAU) = Municipality (LAU level 1).
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys; į klausimus atsakinėjo apklausėjai, o ne respondentai.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Europos socialinio tyrimo 7 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjai, kiekvieno jų apklausto respondento atveju.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Tikimybinė reprezentatyvi respondentų atranka.
Tyrimo populiaciją sudarė Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni nepriklausomai nuo jų tautybės, pilietybės, kalbos ar teisinio statuso šalyje. Į populiaciją nepateko benamiai asmenys, asmenys išvykę iš Lietuvos ar hospitalizuoti ilgiau nei 6 mėn. ir institucijose (senelių namuose, internatuose, prieglaudose ir pan.) gyvenantys asmenys.
Imties elementai atrinkti iš LR Adresų registro (www.registrucentras.lt/adr).
Lietuvos teritorija suskirstyta į 2 populiacijas: 7 didžiausius miestus bei 47 mažesnius miestus (iš viso 54 miestai), ir likusias gyvenvietes (seniūnijas).
54 miestai (7 didieji miestai ir likę 47 miestai dešimtyje apskričių), suskirstyti į 17 stratų ir kiekvienoje stratoje imties elementai iš Adresų registro atrinkti atsitiktinai, proporcingai gyventojų (15+) skaičiui (iš viso 1874).
Likusi Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į stratas pagal apskritis (10) ir klasterius pagal seniūnijas (472); kiekvienoje stratoje atrinktas tam tikras kiekis klasterių (seniūnijų) proporcingai gyventojų (15+) skaičiui (iš viso 214); kiekviename klasteryje atrinkta po 8 adresus, o 6 seniūnijose po 16 adresų (iš viso atrinkti 1760 imties elementai);
Visose populiacijose kiekviename imties elemente atrinktas vienas respondentas taikant "paskutinio gimtadienio" taisyklę.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai apklausėjai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when interviewers complete paper questionnare by themselves;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
 • Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Apklausėjų klausimynas lietuvių kalba 0
  PDF Apklausėjų klausimynas rusų kalba 0

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17