Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LIDA_ESS_0282


Antraštė:

ESS7, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis – birželis, 2 leidimas

Lygiagreti antraštė:

ESS7, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015, edition 2

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ESS: Europos socialinis tyrimas = ESS: European Social Survey

Tema:

SOCIALINĖS NUOSTATOS IR ELGSENA = SOCIAL ATTITUDES AND BEHAVIOUR

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

RELIGIJA IR VERTYBĖS = RELIGION AND VALUES

LYGYBĖ IR NELYGYBĖ = EQUALITY AND INEQUALITY

FIZINĖ SVEIKATA IR AKTYVUMAS = PHYSICAL FITNESS AND EXERCISE

LIGOS IR MEDICININĖS SĄLYGOS = SPECIFIC DISEASES AND MEDICAL CONDITIONS

NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO VARTOJIMAS, RŪKYMAS = DRUG ABUSE, ALCOHOL AND SMOKING

MIGRACIJA = MIGRATION

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Fitzgerald, Rory (Pagrindinis tyrėjas ir direktorius = Principal Investigator and Director); Harrison, Eric; Ryan, Lorna; Villar, Ana; Butt, Sarah; Widdop, Sally; Douhou, Salima; Winstone, Lizzy; Prestage, Yvette; Sommer, Elena; Keane, Mary; Looseveldt, Geert; Beullens, Koen; Denies, Katrijn; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Braun, Michael; Scheuer, Angelika; Häder, Sabine; Koch, Achim; Halbherr, Verena; Dorer, Brita; Zins, Stefan; Graf, Monika; Weber, Wiebke; Rojas, Diana Zavala; Revilla, Melanie; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost; Fernee, Henk; Malnar, Brina

Tyrimo vykdytojai:

Fitzgerald, Rory; Morkevičius, Vaidas

Kiti autoriai ir padėkos:

Breen Michael,; McGregor, Samantha; Scott, Jacqueline; Lyberg, Lars; Lyberg, Lars; Zins Stefan; Dorer, Brita; Eikemo, Terje; Heath, Anthony; Schneider, Silke; Vehovar, Vasja

Bibliografinis citavimas:

KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas. ESS7, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2015 m. balandis – birželis, 2 leidimas = ESS7, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, April - June 2015, edition 2: LiDA [platintojas], 2016. (Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), 2015). (ESS: Europos socialinis tyrimas). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0282.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 7 bangos vykdytos Lietuvoje pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė EST Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai.

Europos socialinis tyrimas (EST) yra mokslininkų inicijuota daugelį šalių apimanti apklausa, jau atlikta daugiau nei trisdešimtyje skirtingų Europos šalių. Pagrindiniai
tyrimo tikslai yra trys:

 • fiksuoti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei stebėti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis,
 • kurti ir tobulinti pažangius tarpkultūrinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje,
 • sukurti Europos socialinių indikatorių kolekciją, apimančią nuostatų rodiklius.
Septintoji tyrimo banga vykdyta 22 šalių taikant itin griežtas apklausų atlikimo metodikas. Tyrimą finansavo nacionalinės institucijos kiekvienoje atskiroje šalyje, atliekančioje lauko tyrimą. Jis vykdytas laikantis tik atsitiktinių tikimybinių atrankos sudarymo principų, siekiant 70 % grįžtamumo ir naudojant griežtai apibrėžtus klausimynų vertimo protokolus. Valandos trukmės tiesioginiame interviu respondentai atsakinėjo į nuolatinius pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje bangoje, o taip pat į klausimus, kuriuos kiekvienai bangai paruošia skirtingos mokslininkų grupės. Septintoje bangoje įtraukti du kintantys klausimų blokai „Požiūriai į imigraciją“ ir „Sveikatos socialinė nelygybė“. Pabaigoje respondentai atsakė į papildomo klausimyno klausimus, kurie apima žmogiškųjų vertybių bloką.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2015-04-11 - 2015-06-13
Duomenų rinkimo laikotarpis 2015-04-11 - 2015-06-13
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus

Savivaldybė (pirmo lygmens vietos administracinis vienetas pagal LAU) = Municipality (LAU level 1).
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Tikimybinė reprezentatyvi respondentų atranka.
Tyrimo populiaciją sudarė Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni nepriklausomai nuo jų tautybės, pilietybės, kalbos ar teisinio statuso šalyje. Į populiaciją nepateko benamiai asmenys, asmenys išvykę iš Lietuvos ar hospitalizuoti ilgiau nei 6 mėn. ir institucijose (senelių namuose, internatuose, prieglaudose ir pan.) gyvenantys asmenys.
Imties elementai atrinkti iš LR Adresų registro (www.registrucentras.lt/adr).
Lietuvos teritorija suskirstyta į 2 populiacijas: 7 didžiausius miestus bei 47 mažesnius miestus (iš viso 54 miestai), ir likusias gyvenvietes (seniūnijas).
54 miestai (7 didieji miestai ir likę 47 miestai dešimtyje apskričių), suskirstyti į 17 stratų ir kiekvienoje stratoje imties elementai iš Adresų registro atrinkti atsitiktinai, proporcingai gyventojų (15+) skaičiui (iš viso 1874).
Likusi Lietuvos teritorija buvo suskirstyta į stratas pagal apskritis (10) ir klasterius pagal seniūnijas (472); kiekvienoje stratoje atrinktas tam tikras kiekis klasterių (seniūnijų) proporcingai gyventojų (15+) skaičiui (iš viso 214); kiekviename klasteryje atrinkta po 8 adresus, o 6 seniūnijose po 16 adresų (iš viso atrinkti 1760 imties elementai);
Visose populiacijose kiekviename imties elemente atrinktas vienas respondentas taikant "paskutinio gimtadienio" taisyklę.
Duomenų rinkimo metodas
 • Pagrindinis klausimynas = Main questionnaire:
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
 • Papildomas klausimynas = Supplementary questionnaire:
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas lietuvių kalba 0
PDF Pagrindinis klausimynas rusų kalba 0
PDF Kortelės lietuvių kalba 0
PDF Kortelės rusų kalba 0
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: A versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: A versija 0
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: B versija 0
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: B versija 0
PDF Išankstinis laiškas respondentams 0
PDF Brošiūra apie EST 0
PDF Instrukcijos apklausėjams 0

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17