Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LIDA_ESS_0151


Antraštė:

ESS4, apklausėjų klausimyno duomenys, Lietuva, 2009 m. spalis - 2010 m. sausis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ESS: Europos socialinis tyrimas = ESS: European Social Survey

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Jowell, Roger; Fitzgerald, Rory; Roberts, Caroline; Harrison, Eric; Eva, Gillian; Widdop, Sally; Keane, Mary; Billiet, Jaak; Matsuo, Hideko; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Mohler, Peter; Harkness, Janet; Braun, Michael; Häder, Sabine; Koch, Achim; Blom, Annelies; Ganninger, Matthias; Behr, Dorothée; Saris, Willem; Gallhofer, Irmtraud; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost

Tyrimo vykdytojai:

Jowell, Roger; Morkevičius, Vaidas

Kiti autoriai ir padėkos:

Kaase, Max; Lievesley, Denise; Häder, Sabine; Harkness, Janet; Abrams, Dominic; Svallfors, Stefan; Curtice, John; Eriksson, Robert; Jonsson, Jan O.; Newton, Ken; Schwartz, Shalom; Thomassen, Jacques; Vogel, Joachim

Bibliografinis citavimas:

KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas. ESS4, apklausėjų klausimyno duomenys, Lietuva, 2009 m. spalis - 2010 m. sausis: LiDA [platintojas], 2010. (Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), 2010). (ESS: Europos socialinis tyrimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0151.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjų klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „Baltijos tyrimai“, o jį sutvarkė ESS Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai.

Jis suteikia informaciją apie interviu vykdymo tvarką ir eigą bei apibūdina apklausėjus. Ši informacija gali būti naudojama interviu atlikimo kokybės tyrimuose, taip pat paaiškinant kai kuriuos respondentų atsakymus į klausimus.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-10-16 - 2010-01-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-10-16 - 2010-01-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys; į klausimus atsakinėjo apklausėjai, o ne respondentai.
Finansavimo šaltinis Europos socialinis fondas
Populiacija Europos socialinio tyrimo 4 bangos vykdytos Lietuvoje apklausėjai, kiekvieno jų apklausto respondento atveju.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imtis sudaryta stratifikuotos tripakopės atrankos būdu:
 • Pirminių atrankos taškų, iš kurių apklausėjas pagal nurodytą maršrutą atrenka reikiamą namų ūkių kiekį, skaičius parinktas proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse pagal apskritį (10) ir gyvenamosios vietos dydį (5).
 • Pirminius atrankos taškus sudarė didesnių miestų mikrorajonai, mažesni miestai ir kaimai.
 • Namų ūkiai apklausai atrinkti taikant maršrutines atrankos metodą.
  Atrankos taisyklės miestuose:
  - didžiuosiuose miestuose buvo naudojamasi miestų žemėlapiais;
  - miestai suskirstyti mikrorajonais, vėliau atsitiktiniu būdu kiekviename mikrorajone atrenkant gatves;
  - maršruto pradžia pirminiame atrankos punkte paskiriama nurodant lyginius/nelyginius numerius ar kairę/dešinę gatvės pusę.
  Kaimo vietovėse galima maršruto pradžia - autobusų stotelė, paštas ar kitas stambesnis objektas.
  Sekančio namų ūkio atrankos taisyklės:
  Kitas namų ūkis buvo atrenkamas taikant tokį principą: n+3 taisyklė, kai su namų ūkiu „n“ nesusisiekta trijų vizitų metu arba tuo atveju, jeigu namų ūkyje atrinktas reikiamas respondentas,-ė ir jis (ji) buvo apklaustas,-a arba atsisakė būti apklausiamas,-a.
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis artimiausio (paskutinio) gimtadienio taisyklės.
 • Kiekviename sukontaktuotame namų ūkyje apklaustas vienas asmuo, jeigu atitiko šias sąlygas:
  - buvo 15 metų ar vyresnis;
  - sutiko dalyvauti apklausoje;
  - praėjęs gimtadienis buvo arčiausiai apklausos datai iš visų nurodyto amžiaus namų ūkio narių.
 • Tyrime nebuvo apklausiami šie asmenys:
  - apklausėjo giminės ar pažįstami;
  - svečiai ir draugai, apklausos metu esantys respondento namuose;
  - institucijose reziduojantys gyventojai (ligoninėse, sanatorijose ir pan.).
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai apklausėjai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when interviewers complete paper questionnare by themselves;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
 • Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Apklausėjų klausimynas lietuvių kalba 0
  PDF Apklausėjų klausimynas rusų kalba 0

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17