Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1992 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0340


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1992 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1992

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

VARTOJIMAS IR VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA, POLITINĖS SISTEMOS IR ORGANIZACIJOS = GOVERNMENT, POLITICAL SYSTEMS AND ORGANISATIONS

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1992 m. birželis = Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1992: LiDA [platintojas], 2021. (Vilnius : VNTC, 1992). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0340.

Santrauka:

Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais, vykstant sparčiai visuomenės ir valstybės transformacijai 1989-1993 m.
Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta įvertinti dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį bei kokia, jų manymu, bus Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn., taip pat atitinkamai respondentai įvertino dabartinę savo (savo šeimos) ekonominę padėtį bei kokia bus respondentų (jų šeimos) materialinė padėtis po 12 mėn. Toliau klausta, ar jie yra gerai informuoti apie Europos Bendriją ir ar yra už ar prieš Vakarų Europos suvienijimą. Klausta nuomonės, kaip respondentai vertina Lietuvos įsijungimą į Europos Bendriją, ar Lietuvai būtų naudinga priklausyti Europos Bendrijai ir kaip jie reaguotų rytoj sužinoję, kad Europos Bendrija iširo. Taip pat buvo klausta, ar pritartų tam, kad Lietuvos Respublika artimiausiu metu taptų Europos Bendrijos dalimi, ir kaip ši organizacija turėtų elgtis su migrantais, norinčiais išvykti iš savo šalių dėl ekonominių priežasčių ir norinčiais rasti politinį prieglobstį. Toliau buvo aiškinamasi, ką apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai galvoja apie aplinkos apsaugą ir kovą su jos užterštumu, išsakė savo nuomonę apie įvairias išvardytas Lietuvos aplinkos problemas. Buvo klausiama, už kurią partiją ar judėjimo kandidatą balsuotų, jei būtų surengti rinkimai į Lietuvos parlamentą. Apklausos pabaigoje respondentai atsakė, kokios kariuomenės reikėtų Lietuvai, ir įvertino, kaip Lietuvos Vyriausybės veikla atitinka žmonių interesus.
Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, tautybė, Lietuvos Respublikos pilietybė, gyvenamoji vieta, respondento vidutinės pajamos per mėnesį.

The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state in 1989-1993.
Major investigated questions: respondents were asked to assess the current economic situation in Lithuania and what respondents think will be the economic situation in Lithuania after 12 months. Also, the respondents assessed their current economic situation (their family) and the material situation of the respondents (their family) after 12 months respectively. The question was posed whether they are well informed about the European Community and whether they are for or against the unification of Western Europe. Opinions were asked on how respondents assess Lithuania`s accession to the European Community, whether it would be beneficial for Lithuania to belong to the European Community and how they would react if they found out tomorrow that the European Community had disintegrated. It was also asked whether they would support the Republic of Lithuania in the near future becoming a part of the European Community and how this organization should deal with migrants wishing to leave their countries for economic reasons and wishing to find political asylum. It was further asked what the Lithuanian residents who participated in the survey thought about the protection of the environment in Lithuania and the fight against the pollution. Further they expressed their opinion on the various Lithuanian environmental problems. It was asked which party or movement candidate would vote for if elections to the Lithuanian Parliament were held. At the end of the survey, the respondents answered what kind of army Lithuania would need and assessed how the activities of the Lithuanian Government correspond to the interests of the people.
Socio-demographic characteristics: gender, age, education, nationality, place of residence, Citizenship of the Republic of Lithuania, average monthly income of respondent.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1992-06-11 - 1992-06-16
Duomenų rinkimo laikotarpis 1992-06-11 - 1992-06-16
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas
 • Vilnius
 • Kaunas
 • Klaipėda
 • Šiauliai
 • Panevėžys
 • Alytus
 • Kapsukas (Marijampolė)
 • Tauragės rajonas
 • Telšių rajonas
 • Skuodo rajonas
 • Kėdainių rajonas
 • Radviliškio rajonas
 • Kupiškio rajonas
 • Molėtų rajonas
 • Šalčininkų rajonas
 • Varėnos rajonas
 • Šakių rajonas
 • Druskininkai
 • Sniečkus (Visaginas)
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VNTC, 1992


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 181.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10