Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0334


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. gruodis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1990

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. gruodis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1990: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : VNTC, 1990). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0334.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentams klausta, kokie buvo jiems 1990 m. bei kaip keitėsi jų pragyvenimo lygmuo. Teirautasi ir, kokie 1990 m. buvo Lietuvai - padidėjo ar sumažėjo galimybės įgyti realią nepriklausomybę bei kokie tai metai buvo šalies ekonomikai. Toliau norėta sužinoti nuomonę, kaip keisis respondentų pragyvenimo lygmuo ateinančiais metais bei ko asmeniškai tikimasi ir bijoma 1991 m. Taip pat norėta sužinoti, kokie bus ateinantys metai Lietuvai ir Tarybų Sąjungai skirtingose politinėse, ekonominėse ir socialinėse srityse. Teirautasi, kaip respondentai įsivaizduoja Lietuvos ryšius su TSRS ateityje bei kaip jie vertina A. Brazausko vadovaujamą Lietuvos demokratinę darbo partiją (buvusią savarankišką LKP). Pateikus klausimų bloką, norėta sužinoti priežastis, kodėl Lietuvos gyventojai ne visur noriai dalyvavo 1990 m. savivaldybių (vietinių tarybų) rinkimuose. Taip pat teirautasi, ar asmeniškai dalyvautų pakartotiniuose savivaldybės rinkimuose. Toliau apklausos metu norėta sužinoti, ar respondentų šeimoms pakanka skirtingų maisto produktų, gaunamų pagal talonus bei kur dažniausiai jie gauna rūkytos mėsos gaminių. Teirautasi, ar dažnai geria kavą. Aiškintasi, ar turėtų būti maisto parduotuvių, dirbančių ištisą parą bei ar turėtų maisto parduotuvės dirbti ir sekmadieniais ir, kiek ilgai. Apklausoje dalyvaujančių Lietuvos gyventojų teirautasi, kaip jie vertina dabartinę prekybos sistemą. Pateikus klausimų bloką, aiškintasi, kaip jie ketina elgtis, kad nesmuktų jų šeimos gerovė, jei kiltų kainos. Taip pat tirta nuomonė, ar respondentai norėtų turėti nuosavą parduotuvę ar tapti viešojo maitinimo įstaigos savininku. Klausta, ar jie turėtų savų pinigų nusipirkti parduotuvę, kavinę, valgyklą, restoraną ar pan. bei ar prašytų paskolos. Toliai teirautasi, ar kam nors turėtų būti teikiama pirmenybė, jei bus parduodamos parduotuvės, kavinės, valgyklos, restoranai ir pan. bei ar gali būti tai parduodama ir bet kuriam užsieniečiui - ne Lietuvos piliečiui. Galiausiai užduotas klausimas, ar respondentai norėtų išvažiuoti gyventi arba dirbti į kokią nors Vakarų šalį.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui, gyvenamoji vieta.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 1990-12-14 - 1990-12-20
  Duomenų rinkimo laikotarpis 1990-12-14 - 1990-12-20
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Klaipėda
  • Šiauliai
  • Panevėžys
  • Alytus
  • Kapsukas (Marijampolė)
  • Tauragės rajonas
  • Telšių rajonas
  • Skuodo rajonas
  • Kėdainių rajonas
  • Radviliškio rajonas
  • Kupiškio rajonas
  • Molėtų rajonas
  • Šalčininkų rajonas
  • Varėnos rajonas
  • Šakių rajonas
  • Druskininkai
  • Sniečkus (Visaginas)
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
  Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VNTC, 1990


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 197

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17