Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0154


Antraštė:

Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939

Lygiagreti antraštė:

Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing = HISTAGR: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

Tema:

AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY = ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA

AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL INDUSTRY = ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Central Bureau = Valstybinis centrinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.: LiDA [distributor], 2020. (Vilnius: Vilnius University, 2020). (HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0154.

Santrauka:

This dataset contains data on annual salary of agricultural workers in Estonia in 1919-1939.

Dataset "Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-11-05.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie žemės ūkio darbininkų metinį darbo užmokestį Estijoje 1919-1939 metais.

Duomenų rinkinys "Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-11-05.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1919 - 1939
Geografinė aprėptis Territory of Estonia = Estijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Harju County = Talino apskritis ([est] Harjumaa / Harju maakond);
 • Järva County = Jervos apskritis ([est] Järvamaa / Järva maakond);
 • Lääne County = Lenės apskritis ([est] Läänemaa / Lääne maakond);
 • Pärnu County = Pernu apskritis ([est] Pärnumaa / Pärnu maakond);
 • Petseri County = Petserio apskritis ([est] Petserimaa / Petseri maakond);
 • Saare County = Sarės apskritis ([est] Saaremaa / Saare maakond);
 • Tartu County = Tartu apskritis ([est] Tartumaa / Tartu maakond);
 • Valga County = Valgos apskritis ([est] Valgamaa / Valga maakond);
 • Viljandi County = Viljandžio apskritis ([est] Viljandimaa / Viljandi maakond);
 • Viru County = Viru apskritis ([est] Virumaa / Viru maakond);
 • Võru County = Veru apskritis ([est] Võrumaa / Võru maakond).
Analizės vienetas
 • Wages = Darbo užmokestis.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1923 = Annuaire de la statistique agricole 1923 Vihik I Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1923, p 250-251 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1925 = Annuaire de la statistique agricole 1925 Vihik IV Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1926, p 140-141 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1926 = Annuaire de la statistique agricole 1926 Vihik V Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1927, p 236-237 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1927 = Annuaire de la statistique agricole 1927 Vihik VI Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1928, p 204 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1928 = Annuaire de la statistique agricole 1928 Vihik VII Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1929, p 215 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1929 = Annuaire de la statistique agricole 1929 Vihik VIII Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1930, p 261 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1930 = Annuaire de la statistique agricole 1930 Vihik IX Tallinn : Riigi Statistika Keskbüroo, 1931, p 236 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1931 = Annuaire de la statistique agricole 1931 Vihik X Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1932, p 219 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1932 = Annuaire de la statistique agricole 1932 Vihik XI Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1933, p 204 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1933 = Annuaire de la statistique agricole 1933 Vihik XII Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1934, p 269 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1934 = Annuaire de la statistique agricole 1934 Vihik XIII Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1935, p 161 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1935 = Annuaire de la statistique agricole 1935 Vihik XIV Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1936, p 167 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1936 = Annuaire de la statistique agricole 1936 Vihik XV Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1937, p 167 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1937 = Annuaire de la statistique agricole 1937 Vihik XVI Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1938, p 163 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1938 = Annuaire de la statistique agricole 1938 Vihik XVII Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1939, p 163 Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1939 = Annuaire de la statistique agricole 1939 Vihik XIII Riigi Statistika Keskbüroo väljaanne, 1940, p 159
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-11-05.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-11-05.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2020


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17