Svečias
Titulinis Mokymai Mokomieji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
Duomenų rinkinys

Europos socialinis tyrimas, 4 banga, Lietuva, 2009 spalis - 2010 sausis: klausimai iš pagrindinio ir papildomo klausimyno mokymams


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/edu/LiDA_EDUESS_0002


Antraštė:

Europos socialinis tyrimas, 4 banga, Lietuva, 2009 spalis - 2010 sausis: klausimai iš pagrindinio ir papildomo klausimyno mokymams

Pirminė atsakomybė:

Jowell, Roger; Fitzgerald, Rory; Roberts, Caroline; Harrison, Eric; Eva, Gillian; Widdop, Sally; Keane, Mary; Billiet, Jaak; Matsuo, Hideko; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Mohler, Peter; Harkness, Janet; Braun, Michael; Häder, Sabine; Koch, Achim; Blom, Annelies; Ganninger, Matthias; Behr, Dorothée; Saris, Willem; Gallhofer, Irmtraud; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost

Tyrimo vykdytojai:

Jowell, Roger; Morkevičius, Vaidas

Kiti autoriai ir padėkos:

Kaase, Max; Lievesley, Denise; Häder, Sabine; Harkness, Janet; Abrams, Dominic; Svallfors, Stefan; Curtice, John; Eriksson, Robert; Jonsson, Jan O.; Newton, Ken; Schwartz, Shalom; Thomassen, Jacques; Vogel, Joachim

Santrauka:

Šis duomenų rinkinys sukurtas Europos socialinio tyrimo 4 bangos atliktos Lietuvoje pagrindu. Jis skirtas specialiai LiDA mokymams Šiauliuose, 2010 gegužės 15 d. Iš visų Europos socialinio tyrimo duomenų jame atrinkti tik lektoriams duomenų analizės demonstravimui reikalingi kintamieji.

Šis duomenų rinkinys yra skirtas tik MOKYMO IR MOKYMOSI TIKSLAMS.

Bendroji informacija:
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-10-16 - 2010-01-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija
Analizės vienetas
 • Asmuo
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni, nepriklausomai nuo tautybės, pilietybės ar kalbos
Metodologija:
Atrankos metodas Imtis sudaryta stratifikuotos tripakopės atrankos būdu:
 • Pirminių atrankos taškų, iš kurių apklausėjas pagal nurodytą maršrutą atrenka reikiamą namų ūkių kiekį, skaičius parinktas proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse pagal apskritį (10) ir gyvenamosios vietos dydį (5);
 • Namų ūkiai apklausai atrinkti taikant maršrutines atrankos metodą.
  Atrankos taisyklės miestuose:
  - Didžiuosiuose miestuose buvo naudojamasi miestų žemėlapiais;
  - miestai suskirstyti mikrorajonais, vėliau atsitiktiniu būdu kiekviename mikrorajone atrenkant gatves;
  - maršruto pradžia pirminiame atrankos punkte paskiriama nurodant lyginius/nelyginius numerius ar kairę/dešinę gatvės pusę.
  Kaimo vietovėse galima maršruto pradžia - autobusų stotelė, paštas ar kitas stambesnis objektas.
  Sekančio namų ūkio atrankos taisyklės:
  Kitas namų ūkis buvo atrenkamas taikant tokį principą: n+3 taisyklė, kai su namų ūkiu „n“ nesusiekta trijų vizitų metu arba tuo atveju, jeigu namų ūkyje atrinktas reikiamas respondentas,-ė ir jis (ji) buvo apklaustas,-a arba atsisakė būti apklausiamas,-a.
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis artimiausio (paskutinio) gimtadienio taisyklės.
  Kiekviename sukontaktuotame namų ūkyje apklaustas vienas asmuo, jeigu atitiko šias salygas:
  - buvo 15 metų ar vyresnis;
  - sutiko dalyvauti apklausoje;
  - praėjęs gimtadienis buvo arčiausiai apklausos datai iš visų nurodyto amžiaus namų ūkio narių.
  Tyrime nebuvo apklausiami šie asmenys:
  - apklausėjo giminės ar pažįstami;
  - svečiai ir draugai, apklausos metu esantys respondento namuose;
  - institucijose reziduojantys gyventojai (ligoninėse, sanatorijose ir pan.).
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu (PAPI);
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Šis duomenų rinkinys sukurtas specialiai LiDA organizuojamiems mokymams, todėl jo naudoti savarankiškoje analizėje NEGALIMA. Tikrieji Europos socialinio tyrimo duomenys yra prieinami LiDA kataloge, teminiame rinkinyje "ESS".

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Skaidrės 6805.3
PDF Pagrindinis klausimynas lietuvių kalba 384.7
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: A versija 143

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10