Svečias
Titulinis Mokymai Mokomieji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
Duomenų rinkinys

Europos socialinis tyrimas, 4 banga, Lietuva, 2009 spalis - 2010 sausis: klausimai iš pagrindinio ir papildomo klausimyno mokymams


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/edu/LiDA_EDUESS_0001


Antraštė:

Europos socialinis tyrimas, 4 banga, Lietuva, 2009 spalis - 2010 sausis: klausimai iš pagrindinio ir papildomo klausimyno mokymams

Pirminė atsakomybė:

Jowell, Roger; Fitzgerald, Rory; Roberts, Caroline; Harrison, Eric; Eva, Gillian; Widdop, Sally; Keane, Mary; Billiet, Jaak; Matsuo, Hideko; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Mohler, Peter; Harkness, Janet; Braun, Michael; Häder, Sabine; Koch, Achim; Blom, Annelies; Ganninger, Matthias; Behr, Dorothée; Saris, Willem; Gallhofer, Irmtraud; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost

Tyrimo vykdytojai:

Jowell, Roger; Morkevičius, Vaidas

Kiti autoriai ir padėkos:

Kaase, Max; Lievesley, Denise; Häder, Sabine; Harkness, Janet; Abrams, Dominic; Svallfors, Stefan; Curtice, John; Eriksson, Robert; Jonsson, Jan O.; Newton, Ken; Schwartz, Shalom; Thomassen, Jacques; Vogel, Joachim

Santrauka:

Šis duomenų rinkinys sukurtas Europos socialinio tyrimo 4 bangos atliktos Lietuvoje pagrindu. Jis skirtas specialiai LiDA mokymams Klaipėdoje, 2010 gegužės 8 d. Iš visų Europos socialinio tyrimo duomenų jame atrinkti tik lektoriams duomenų analizės demonstravimui reikalingi kintamieji.

Šis duomenų rinkinys yra skirtas tik MOKYMO IR MOKYMOSI TIKSLAMS.

Bendroji informacija:
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-10-16 - 2010-01-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija
Analizės vienetas
 • Asmuo
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni, nepriklausomai nuo tautybės, pilietybės ar kalbos
Metodologija:
Atrankos metodas Imtis sudaryta stratifikuotos tripakopės atrankos būdu:
 • Pirminių atrankos taškų, iš kurių apklausėjas pagal nurodytą maršrutą atrenka reikiamą namų ūkių kiekį, skaičius parinktas proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse pagal apskritį (10) ir gyvenamosios vietos dydį (5);
 • Namų ūkiai apklausai atrinkti taikant maršrutines atrankos metodą.
  Atrankos taisyklės miestuose:
  - Didžiuosiuose miestuose buvo naudojamasi miestų žemėlapiais;
  - miestai suskirstyti mikrorajonais, vėliau atsitiktiniu būdu kiekviename mikrorajone atrenkant gatves;
  - maršruto pradžia pirminiame atrankos punkte paskiriama nurodant lyginius/nelyginius numerius ar kairę/dešinę gatvės pusę.
  Kaimo vietovėse galima maršruto pradžia - autobusų stotelė, paštas ar kitas stambesnis objektas.
  Sekančio namų ūkio atrankos taisyklės:
  Kitas namų ūkis buvo atrenkamas taikant tokį principą: n+3 taisyklė, kai su namų ūkiu „n“ nesusiekta trijų vizitų metu arba tuo atveju, jeigu namų ūkyje atrinktas reikiamas respondentas,-ė ir jis (ji) buvo apklaustas,-a arba atsisakė būti apklausiamas,-a.
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis artimiausio (paskutinio) gimtadienio taisyklės.
  Kiekviename sukontaktuotame namų ūkyje apklaustas vienas asmuo, jeigu atitiko šias salygas:
  - buvo 15 metų ar vyresnis;
  - sutiko dalyvauti apklausoje;
  - praėjęs gimtadienis buvo arčiausiai apklausos datai iš visų nurodyto amžiaus namų ūkio narių.
  Tyrime nebuvo apklausiami šie asmenys:
  - apklausėjo giminės ar pažįstami;
  - svečiai ir draugai, apklausos metu esantys respondento namuose;
  - institucijose reziduojantys gyventojai (ligoninėse, sanatorijose ir pan.).
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu (PAPI);
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Šis duomenų rinkinys sukurtas specialiai LiDA organizuojamiems mokymams, todėl jo naudoti savarankiškoje analizėje NEGALIMA. Tikrieji Europos socialinio tyrimo duomenys yra prieinami LiDA kataloge, teminiame rinkinyje "ESS".

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas lietuvių kalba 384.7
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: A versija 143
PDF Skaidrės 5544.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10