Svečias
Titulinis Tyrimai ISSP
Apie tyrimus
ESS
EES
Kiti tyrimų projektai
ISSP
ISSP

Tarptautinė socialinio tyrimo programa pradėta vykdyti 1985 m. Šiuo metu ši programa vienija mokslininkus, atliekančius tarptautinius palyginamuosius tyrimus 47-iose pasaulio šalyse. ISSP rėmuose kasmetinių modulių pagrindu atliekami su tam tikra socialine problematika susiję tyrimai, pvz., tyrinėjama socialinė nelygybė, sveikata, kintantys lyčių vaidmenys, požiūriai į aplinką, nacionalinės tapatybės bruožai.

Tarptautinės socialinio tyrimo programos išskirtinumas, lyginant su kitais panašaus pobūdžio tarptautiniais socialiniais tyrimais, yra:
    a) platus temų spektras (nuo socialinės nelygybės iki rekreacijos bei poilsio),
    b) tarptautinis palyginamumas viso pasaulio mastu (nes programoje dalyvauja beveik 50 valstybių),
    c) optimalus kartotinumas laike, nes apklausos vykdomos kasmet ir kas 7- 10 metų jų temos kartojamos.
Kartotiniai klausimų moduliai atvėrė laiko dimensiją ISSP tyrimų duomenų analizėje. Tyrėjai dabar gali palyginti ne tik šalis ir patikrinti, ar tokie patys modeliai tinka skirtingose kultūrose, bet ir ieškoti tarptautinių tendencijų bei žiūrėti ar paraleliniai socialinės kaitos procesai apima daugelį šalių.

Tyrimo klausimynas konstruojamas trejus metus. Jį atlieka specialiai iš šalių narių atstovų sudaryta Klausimų modulio kūrimo grupė, o kritikuoja ir teikia pastabas bei pasiūlymus visos šalys narės.

Nacionaliniai duomenys yra surenkami į centrinį ISSP Duomenų archyvą (šiuo metu, GESIS Socialinių mokslų duomenų archyvą Vokietijoje), kur jie sujungiami į integruotą duomenų laikmeną (bendradarbiaujant su kolegomis Ispanijoje). ISSP Duomenų archyve taip pat saugomi klausimynai nacionalinėmis kalbomis, informacija apie tyrimo dizainą ir kita nacionalinė dokumentacija. Be to, ISSP Metodologijos komitetui kiekviena šalis siunčia užpildytą Tyrimo stebėsenos klausimyną, kuriame renkama metodologinė informacija apie įvairius nacionalinių apklausų aspektus: imties aprėptį, vertimo procedūras, apklausėjų mokymą, atsakiusiųjų procentą, duomenų valymą ir pan.

Visi tyrimo duomenys ir dokumentacija yra laisvai prieinama akademinei bendruomenei.

Plačiau apie Tarptautinę socialinio tyrimo programą: www.issp.org.

ISSP klausimų modulių temos: Valdžios vaidmuo (1985, 1990,1996, 2006); Socialiniai tinklai ir paramos sistemos (1986); Socialinė nelygybė (1987,1992, 1999, 2009); Šeima ir kintantys lyčių vaidmenys (1988, 1994, 2002); Darbo orientacijos (1989, 1997, 2005); Religija (1991, 1998, 2008); Aplinka (1993, 2000, 2010); Tautinis tapatumas (1995, 2003); Socialiniai tinklai (2001); Pilietybė (2004); Laisvalaikis ir sportas (2007). Ateityje numatomos modulių temos: Sveikata (2011): naujas modulis apie sveikatą ir sveikatos politiką; Šeima ir kintantys lyčių vaidmenys (2012): kartotinis 1988, 1994 ir 2002 m. modulis; Tautinis tapatumas III (2013): kartotinis 1995 ir 2003 m. modulis.

Plačiau apie Tarptautinės socialinio tyrimo programos modulius žr. http://www.issp.org/page.php?pageId=4.

2010 m. KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas priimtas Tarptautinės socialinio tyrimo programos nariu ir Lietuvoje pradeda vykdyti šios programos tyrimus.

Lietuva iki šiol buvo vienintelė iš Baltijos valstybių, kuri Tarptautinėje socialinio tyrimo programoje nedalyvavo. 2010 m. spalio mėn. KTU Politikos ir viešojo administravimo instituto mokslininkų grupė laimėjo nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projektą „Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas”, kurio vienas iš tikslų yra atlikti tarptautinę lyginamąją socialinių problemų analizę naudojant ISSP metodologiją.

2010 – 2011 m. KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas įgyvendina tyrimo modulius „Aplinka“, “Socialinės nelygybės” ir „Sveikata“.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17