Svečias
Titulinis Tyrimai ESS 9-oji banga
Apie tyrimus
ESS
EES
Kiti tyrimų projektai
9-oji EST banga
9-oji EST banga
Europos socialinio tyrimo (toliau – EST) įgyvendinimas Lietuvoje nuo 9-osios bangos bus finansuojamas pasitelkiant įvairius šaltinius. Skirtingoms veikloms vykdyti Lietuvos mokslo taryba ir LR Švietimo ir mokslo ministerija numato skirtingus lėšų šaltinius. 2018 m. sausio mėn. LR Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektui „Europos socialinis tyrimas (ESS LT)“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“. Projekto vykdymo metu bus mokamas metinis narystės EST Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (toliau – EMTIK) mokestis už 2018-2020 metus, atnaujinamos EST EMTIK infrastruktūros Lietuvoje darbo vietos ir steigiama EST EMTIK duomenų analizės mokymų laboratorija. Išformacija apie šį projektą, jo veiklas ir siekiamus rezultatus pateikiama žemiau.

Europos socialinis tyrimas (ESS LT)

Projekto nr.: 01.1.1-CPVA-V-701-04-0002

Projekto aprašymas:

Europos socialinis tyrimas yra kas dvejus metus atliekama apklausa apie europiečių vertybes, nuostatas ir elgseną. 2001 m. pradėtame tyrime jau dalyvavo 36 Europos šalys. Nuo 2013 m. EST veikia kaip Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas, o 2016 m. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumas (toliau – EMTISF) jam suteikė EMTISF Gairių statusą. Lietuva į EST įsitraukė nuo 4-osios bangos (2008 m.) ir yra tikroji EST EMTIK narė. Iki 2017 metų pabaigos Lietuvoje atliktos jau 5 tyrimo bangos. EST Lietuvoje įgyvendina Kauno technologijos universitetas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra nacionalinis atstovas EST EMTIK. Projekto tikslas – užtikrinti pagrindines sąlygas, būtinas tolesniam Lietuvos dalyvavimui EST EMTIK. Projekto vykdymo metu bus mokamas metinis narystės EST EMTIK mokestis už 2018-2020 metus, atnaujinamos EST EMTIK infrastruktūros Lietuvoje darbo vietos ir steigiama EST EMTIK duomenų analizės mokymų laboratorija. Projekto tikslinės grupės: socialinių ir humanitarinių mokslų studentai, mokslininkai ir kiti tyrėjai. Šiuo projektu taip pat bus prisidedama Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo – didinti regiono klestėjimą-įgyvendinimo politinėje srityje „Inovacijos“. Strategijoje pažymima, kad moksliniai tyrimai Baltijos jūros regione nėra tolygiai išplėtoti ir integruoti, todėl reikia imtis veiksmų šiems netolygumams ištaisyti. Dalyvavimas EST EMTIK leis plėtoti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, sutelkti socialinių mokslų pajėgumus tarpkultūriniams tyrimams vykdyti ir toliau stiprinti šį socialinių mokslų tinklą Baltijos jūros regione.

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.

Projekto rezultatai:

Užtikrinta Lietuvos narystė EST EMTIK 2018-2020 metais. Atnaujinta EST EMTIK infrastruktūra Lietuvoje. Įsteigta EST EMTIK duomenų analizės mokymų laboratorija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-11 - 2021-05-31

Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo www.esinvesticijos.lt

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17