Svečias
Titulinis Mokymai Vadovėliai
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
Vadovėliai
Vadovėliai

Nuo pat įkūrimo 2006 m. vienas pagrindinių LiDA tikslų buvo ugdyti socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjų metodologinę ir metodinę kompetenciją. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo pasitelkti trys autorių kolektyvai, sukūrę tris platų spektrą metodologinių klausimų (statistinę analizę, kokybinių duomenų analizę ir kokybinę lyginamąją analizę) nagrinėjančius pavyzdinius mokomuosius studijų paketus, kurie vėliau buvo patalpinti viešai prieigai LiDA portale (žr. www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai). Mokomųjų studijų paketų kūrimas tęsiamas ir toliau: Vilniaus universiteto prof. Vydas Čekanavičius 2011 m. parengė mokymo priemonę „Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose“, kuri taip pat patalpinta LiDA portale.

2009 m. šių paketų pagrindu LiDA iniciavo tęstinę socialinių ir humanitarinių mokslų metodologijos klausimams skirtų tekstų leidybos seriją „Tyrimų metodai“. Pirmoji serijos knyga jau išleista – tai prof. Zenono Norkaus ir Vaido Morkevičiaus vadovėlis „Kokybinė lyginamoji analizė“ (Kaunas, LiDA, 2011. ISBN: 978-9955-884-44-6). Ateityje šioje serijoje bus pristatomi ir novatoriški, ir labiau tradiciniai tyrimų metodai, tiek kiekybiniai, tiek ir kokybiniai, taip pat nebūtinai skirti vien socialiniams, bet ir humanitariniams mokslams. Tapti šios serijos bendraautoriais LiDA kviečia visus, kam svarbu, kad Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų kompetencija augtų.

2014 m. prof. Vydo Čekanavičiaus mokymo priemonės pagrindu buvo parengtas Vydo Čekanavičiaus ir Gedimino Murausko vadovėlis „Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose“. Šio elektroninio vadovėlio tikslas – padėti įgyti tinkamų praktinių regresinio modeliavimo ir analizės įgūdžių socialinių mokslų srities mokslininkams ir tyrėjams. Pagrindinių teorinių idėjų atpasakojimai pateikiami itin supaprastinti, o kaip atlikti analizę SPSS, STATA, SAS ir R programomis aprašyta labai detaliai. Vadovėlis skirtas šiems regresijos modeliams ir jų apibendrinimams: tiesinei regresijai, stabilizuotų liekamųjų paklaidų regresijai, atspariajai regresijai, medianos regresijai, netiesinei regresijai, dvinarei logistinei regresijai, daugianarei logistinei regresijai, ranginei logistinei regresijai, Puasono regresijai, neigiamai Puasono regresijai, perteklinių nulių modeliams, probit regresijai. Nors vadovėlyje naudojami socialinių tyrimų pavyzdžiai, tačiau jame aptariami modeliai tinka ir nagrinėjant ekonominius, medicininius ir kt. duomenis.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17