Svečias
Titulinis Mokymai Ankstesni mokymai
Nauji mokymai
Ankstesni mokymai
Mokomieji duomenys
E. mokymai
Ankstesni mokymai
 Ankstesni mokymai

 


2020 m.


Sausio 17 d., 2020

Praktinės patirties dalinimosi seminaras „Sisteminė literatūros analizė kaip empirinio tyrimo metodas“

Lygis: pradedantiesiems

Veda (lietuvių k.): dr. Audronė Telešienė, dokt. Audra Balundė

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti taikyti sisteminę literatūros analizė. Tai – empirinio tyrimo metodas, kuomet analizės objektu tampa akademiniai tekstai. Seminaro metu dalinamasi patirtimi apie šiame metode taikomus atrankos standartus, akademinių tekstų apdorojimą, parodomas MAXQDA potencialas atliekant tokių tekstų analizę. Seminaras interaktyvus ir ugdantys praktinius gebėjimus.

Seminaro trukmė 2 akad. valandos. Seminaras vyks KTU Centrinėje bibliotekoje, K. Donelaičio g. 20, 206 kamb.: 10:00 – 11:30.

Seminaras nemokamas.

Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį. Privalumas – turima prieiga prie MAXQDA 2018 programinė įrangos. Bandomąją, 14 dienų veikiančią šios programos versiją galima parsisiųsti čia: www.maxqda.de/updates/2018/MAXQDA2018_Setup.msi.

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=94588&lang=lt

Apie lektores

Dr. Audronė Telešienė yra sociologijos profesorė bei Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro vadovė (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU). Jos mokslinių tyrimų sritys: aplinkosauginė elgsena ir nuostatos, klimato kaitos socialinis suvokimas ir komunikacija, socialinės gerovės studijos bei socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose, greta kitų kokybinių ir kiekybinių metodų, ji taiko sisteminę literatūros analizę.

Dokt. Audra Balundė yra jaunesnioji mokslo darbuotoja Aplinkos psichologijos tyrimų centre, Mykolo Romerio universitete, o taip pat psichologijos mokslų kandidatė Aplinkos psichologijos tyrimų laboratorijoje, Groningeno universitete, Nyderlanduose (www.rug.nl/staff/a.balunde/research). A. Balundės mokslinių tyrimų sritys: aplinką tausojantis elgesys bei jo ištakos; moralinių ir tapatumo veiksnių sąryšis su aplinką tausojančia elgsena. Savo tyrimuose ji taiko kiekybinius tyrimų metodus (pvz.: struktūrinių lygčių modeliavimas, sisteminė ir meta-analizė, etc.). Mokslinės produkcijos sąrašas: https://www.researchgate.net/profile/Audra_Balunde2


Sausio 24 d., 2020 m.

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda (lietuvių k.): dr. Vaidas Morkevičius

Informacinių technologijų plėtra keičia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių socialinių tyrimų metodų galimybes. Šiuolaikinė programinė įranga padeda kokybinius tyrimus vykdantiems tyrėjams rinkti informaciją ir duomenis, transkribuoti vaizdo ir garso įrašus, sisteminti ir analizuoti surinktą įvairaus pobūdžio (tekstinę, vaizdinę ir garsinę) medžiagą. Vienas iš pagrindinių tokių programinės įrangos paketų yra MAXQDA, kuris yra ne tik itin patogus naudoti (kuo išsiskiria lyginant su kitais kokybinių duomenų analizės programinės įrangos paketais), bet ir suteikia galimybes integruoti kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės metodus bei įvairiai pateikti analizės rezultatus. Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Šią programą visame pasaulyje skirtingų sričių tyrimuose naudoja tiek tyrėjai, tiek vyriausybinės, verslo ar nevyriausybinės organizacijos. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Mokymai vyks sausio 24 d. (penktadienį) Šiaulių universitete, P. Višinskio g. 25, 316 aud.: 09:45–18:00.

Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta MAXQDA 2018 programine įranga. Bandomąją, 14 dienų veikiančią šios programos versiją galima parsisiųsti čia: www.maxqda.com/trial.

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=81497&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) vyr. mokslo darbuotojas. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Lektorius turi sukaupęs daugiau nei 15 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas, kaip dirbti su kiekybinių duomenų analizės programine įranga.


Sausio 30-31 d., 2020 m.

Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)

Lygis: pradedantiesiems

 Mokymus veda (lietuvių k.): dr. Rimantas Rauleckas

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su Stata – kiekybinių duomenų analizės programa. Stata privalumas – santykinai paprasta atlikti net ir labai sudėtingą statistinę apklausų duomenų analizę (daugialygę, įtraukiant svorius ir kitą informaciją apie atrankos dizainą ir t. t.). Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su Stata.

Mokymų trukmė 8 ak. valandos. Metodologiniai mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.):

Sausio 30 d. (ketvirtadienį) 10:00 - 13:30

Sausio 31 d. (penktadienį) 10:00 - 13:30

Mokymai nemokami. Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=22889&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Rimantas Rauleckas yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) docentas. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA) mokomosios medžiagos parengimo.


Birželio 2-3 d., 2020

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda (lietuvių k.): Vilma Sukackė

Informacinių technologijų plėtra keičia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių socialinių tyrimų metodų galimybes. Šiuolaikinė programinė įranga padeda kokybinius tyrimus vykdantiems tyrėjams rinkti informaciją ir duomenis, transkribuoti vaizdo ir garso įrašus, sisteminti ir analizuoti surinktą įvairaus pobūdžio (tekstinę, vaizdinę ir garsinę) medžiagą. Vienas iš pagrindinių tokių programinės įrangos paketų yra MAXQDA, kuris yra ne tik itin patogus naudoti (kuo išsiskiria lyginant su kitais kokybinių duomenų analizės programinės įrangos paketais), bet ir suteikia galimybes integruoti kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės metodus bei įvairiai pateikti analizės rezultatus. Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Šią programą visame pasaulyje skirtingų sričių tyrimuose naudoja tiek tyrėjai, tiek vyriausybinės, verslo ar nevyriausybinės organizacijos. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Mokymai taip pat skirti norintiems pasiruošti pažengusiųjų lygmens mokymams „Atsakymų į atvirus apklausų klausimus analizė su MAXQDA (angl. Analysing Answers to Open Ended Survey Questions with MAXQDA (2018)“, kuriuos birželio 19 d. ves Graham Hughes.

Mokymų trukmė 8 akad. valandos. Metodologiniai mokymai dėl COVID-19 epidemijos vyks virtualiu būdu:

Birželio 2 d. (antradienį) 15:00 –18:30

Birželio 3 d. (trečiadienį) 15:00 –18:30

KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 25 EUR. Kitiems dalyviams – 50 EUR. Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Mokymų dalyviams iš ne KTU SHMMF, kurie dalyvaus Vilmos Sukackės mokymuose „Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA“ ir Graham Hughes mokymuose „Atsakymų į atvirus apklausų klausimus analizė su MAXQDA (2018)“ abiejų mokymų kaina – 155 EUR.

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=67656&lang=lt

Apie lektorę. Vilma Sukackė yra DAtA centro asocijuota tyrėja, lektorė, mokslinio žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redaktorė ir Kauno technologijos universiteto (KTU) edukologijos doktorantė. Jos mokslinių interesų ir kompetencijos sritys yra technologijomis praturtintas mokymas(-is), mokslinių tyrimų metodai ir sociolingvistika. Lektorė bakalauro ir magistro studentams dėsto tokius modulius kaip „Socialinių tinklų ir medijų analizė“, „Kompiuteriniai kokybinio tyrimo metodai“, „Įvadas į tyrimo metodus“ bei „Šiuolaikinės edukacinės sistemos ir technologijos”. Ji yra tarptautinių konferencijų (pvz., ICIST, IVUS) organizacinio komiteto pirmininkė ir įvairių tarptautinių bei nacionalinių renginių organizacinio komiteto narė. Vilma Sukackė rengia seminarus ir dirbtuves apie tyrimų metodus, kompiuterizuotą duomenų analizę, akademinį rašymą ir technologijomis praturtintą mokymą(-si) tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Lektorė taip pat organizuoja įvairius mokymus ir renginius, kurių tikslas – plėtoti dėstytojų bei doktorantų kompetencijas ir tinklaveiką.


Birželio 19 d., 2020

Atsakymų į atvirus apklausų klausimus analizė su MAXQDA (2018) (angl. Analysing Answers to Open Ended Survey Questions with MAXQDA (2018))

Lygis: pažengusiems

Mokymus veda: Graham Hughes (Jungtinė Karalystė)

Internetinės apklausos yra puikus įrankis renkant ir kokybinius, ir kiekybinius duomenims, tačiau tolesnė duomenų analizė gali būti sudėtinga. MAXQDA programinė įranga turi specializuotus įrankius, skirtus abiejų tipų duomenų tvarkymui viename projekte, įskaitant atvirų klausimų kodavimo etapo automatizavimą (kur to reikia) ir priemones, leidžiančius sujungti atvirus klausimus su uždarais klausimais taip, kad vieni yra tiesiogiai susieti kitais viso analizės proceso metu. Seminare bus naudojamas pavyzdinis duomenų rinkinys, tačiau mokymu metu dalyviai galės analizuoti ir savo duomenis.

Mokymai vyks anglų kalba. Nemokamos vietos numatytos KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto doktorantams ir tyrėjams. Kitiems dalyviams mokymų kaina 130 EUR. Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Mokymų trukmė 6 akad. valandos. Metodologiniai mokymai dėl COVID-19 epidemijos vyks virtualiu būdu:

Birželio 19 d. (penktadienį) 10:00 – 16:00

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=71168&lang=lt

Apie lektorių. Grahamas Hughesas nuo 2011 m. veda MAXQDA mokymus ir yra dėstęs daugiau nei 40 tiesioginių (angl. face-to-face) seminarų bei daugiau nei 200 internetinių seminarų. Iki 2011 m. jis daugiau nei 20 metų vesdavo mokymus ir teikdavo konsultacijas telefonu kitų programinės įrangos paketų naudojimo klausimais. Grahamas Hughesas dirbo dviejuose tyrimų projektuose Surėjaus universiteto (Jungtinė Karalystė) Sociologijos katedroje (ESRC finansuotas „Klausimų bankas“ ir NCRM finansuotas „CAQDAS kokybinės inovacijos“). Pastarajame projekte jis lygino keturių kokybinės analizės programų galimybes analizuojant atvirus apklausų klausimus bei galimybes pritaikyti geografinius žymėjimus (angl. geo-tagging) atliekant kokybinę analizę. Grahamas Hughesas teikė pirmenybę programai MAXQDA, kaip draugiškiausiai vartotojui iš keturių programinės įrangos paketų.


Rugsėjo 30 d., 2020

Praktinės patirties dalinimosi seminaras „Regresinės analizės rezultatai publikacijose“ (angl. Publishing Results of Regression Analyses)

Lygis: pradedantiesiems

Seminarą veda (anglų k.): dr. Jose M. Echavarren

Seminare pagrindinis dėmesys skiriamas kiekybinių metodų (daugiausia regresinės analizės) taikymui, siekiant publikuotis aukšto poveikio žurnaluose. Seminare bus pateikiami praktiniai gerosios praktikos patarimai, faktinės jau publikuotų straipsnių recenzijos ir tai, kaip pats lektorius atsižvelgė į sudėtingiausias recenzentų pastabas. Seminare lektorius dalinsis asmenine nuomone apie straipsnių dizainą, technikų pritaikymą ir atsakymus į recenzijas socialiniuose moksluose.

Seminaras yra nemokamas ir vyks anglų kalba. Seminaro trukmė 2 akad. valandos.

Seminaras dėl COVID-19 pandemijos vyks virtualiu būdu:
Rugsėjo 30 d. (trečiadienį) 10:00 – 11:30

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=17362&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Jose M. Echavarren yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Navaros universitete (Ispanija). Jo daktaro disertacija 2007 m. sulaukė Ispanijos Sociologų ir politologų asociacijos apdovanojimo. 2006 m. dirbo Andalūzijos studijų centro tyrėju. Šiuo metu jis dirba dėstytoju Pablo de Olavide universitete (Ispanija), kur dėsto kiekybinius metodus ir aplinkosaugos sociologiją. 2014 m. J. M. Echavarren buvo Jorko universiteto (Jungtinė Karalystė) vizituojantis dėstytojas. Jo mokslinių tyrimų sritys yra aplinkosaugos sociologija ir kolektyvinė tapatybė. Naujausios mokslinės publikacijos yra išleistos žurnaluose Safety Science (JCR Q1), Society & Natural Resources (JCR Q1) ir Nations and Nationalism (JCR Q2, Andalūzijos sociologijos asociacijos premija). 2009 m. ir 2019 m. jis vadovavo Pablo de Olavide universiteto Sociologijos katedrai. Nuo 2019 m. jis yra Europos sociologų asociacijos Aplinkosaugos sociologijos tyrimų komiteto valdybos narys.


Spalio 7-8 d., 2020

Taikomoji tematinė analizė (angl. Applied topic modelling)

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda (anglų k.): dr. Florian Rabitz

Mokymai suteikia praktinį įvadą į taikomąjį temų modeliavimą (angl. topic modelling). Mokymų metu temų modeliavimas pagrindžiamas, kaip metodas leidžiantis atskleisti paslėptas semantines struktūras (potencialiai labai didelės apimties) tekstuose. Taip pat aptariamas temų modeliavimo pritaikomumas, atlikimo logika ir įvairūs žingsniai. Mokymų metu bus telkiamas dėmesys į koreliacinius temų modelius (angl. Correlated Topic Models) ir struktūrinius temų modelius (angl. Structural Topic Models), visų pirma, naudojant R programinės įrangos stm paketą. Mokėjimas dirbti su R yra privalumas.

Mokymų trukmė 8 akad. valandos. Mokymai vyks anglų kalba.

Metodologiniai mokymai dėl COVID-19 pandemijos vyks virtualiu būdu:
Spalio 7 d. (trečiadienį) 10:00 – 13:30
Spalio 8 d. (ketvirtadienį) 10:00 – 13:30

KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 35 EUR. Kitiems dalyviams – 70 EUR. Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=11553&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Florianas Rabitzas turi Laisvojo Briuselio universitetopolitikos mokslų daktaro laipsnį. Jis yra Kauno technologijos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas, anksčiau dėstė San Paulo universitete. Jo pagrindiniai tyrimų interesai yra tarptautinės institucijos ir globalus aplinkos valdymas. Paskutinės lektoriaus publikacijos buvo paskelbtos mokslo žurnaluose Environmental Politics, Global Policy ir Review of European, Comparative and International Environmental Law.


Nuolatinis atviras kvietimas 2019-2020 m. m.

Dirbtuvės „Empirinių socialinių tyrimų dizaino kūrimo dirbtuvės“

Registracija atvira, o dirbtuvės dėl COVID-19 epidemijos nukeliamos į 2020 m. rudens semestrą.

Lygis: pradedantiems/pažengusiems

Mokymus veda (lietuvių k.): dr. Vaidas Morkevičius, dr. Rimantas Rauleckas, dr. Audronė Telešienė (Kauno technologijos universitetas).

Dirbtuvės skiriamos tyrėjams norintiems praktikuotis empirinių tyrimų dizaino vystymo klausimais. Dirbtuvėse dirbama su tyrėjų atsiųstomis mokslinėmis problemomis, klausimais ir situacijomis. Vienai situacijai diskutuojami bei modeliuojami įvairūs alternatyvūs empirinio tyrimo dizaino sprendimai. Pavyzdžiui, ar tyrimo tikslams pasiekti labiau tiks apklausa, interviu ar dokumentų analizė? Kuriuos atrankos metodus pasirinkti ir derinti? Kokie analizės metodai tinkamiausi? Kaip integruoti rezultatus tyrimų ataskaitose? Gal yra analitinių strategijų, kurios praturtintų tyrimą?

Užsiėmimo trukmė 2 ak. valandos. Mokymai vyksta KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto auditorijose (arba kviečiančios tyrėjų grupės patalpose).
 
Dirbtuvės nemokamos. Esant specifiniams poreikiams, tematikoms, klausimams, užsiėmimus galima užsisakyti atskirai.

Kviečiame registruotis (atvira neterminuota registracija; dirbtuvės vedamos susidarius bent 5-ių tyrėjų grupei: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=32182&lang=en

Apie lektorius.

Dr. Vaidas Morkevičius yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) vyr. mokslo darbuotojas. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Su Zenonu Norkumi 2011 m. publikavo vadovėlį „Kokybinė lyginamoji analizė“. Nuo 2002 m. KTU, VDU ir ISM yra dėstęs įvairius tyrimo metodų kursus. 2008-2018 m. buvo Europos socialinio tyrimo nacionalinis koordinatorius Lietuvoje. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA) ir kompiuterizuotos kokybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/KDA) mokomosios medžiagos parengimo.

Dr. Rimantas Rauleckas yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) docentas. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA) mokomosios medžiagos parengimo.

Dr. Audronė Telešienė yra sociologijos profesorė bei Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro vadovė (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU). Jos mokslinių tyrimų sritys: aplinkosauginė elgsena ir nuostatos, klimato kaitos socialinis suvokimas ir komunikacija, socialinės gerovės studijos bei socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose, greta kitų kokybinių ir kiekybinių metodų, ji taiko sisteminę literatūros analizę. Kaip bendraautorė yra prisidėjusi kompiuterizuotos kokybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/KDA) mokomosios medžiagos parengimo.


2019 m.

Kovo 22 d., 2019 m.

Tyrinėjame virtualią erdvę: Google užklausos ir duomenų rinkimas

Lygis: pradedantiesiems

Seminarą veda: Rasa Kasperienė

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems susipažinti ir išmokti naudotis įvairiais analitiniais įrankiais leidžiančiais atlikti tyrimus virtualioje erdvėje. Mokymuose duomenų rinkimui bus apžvelgiamos Google užklausos, Google užklausų grąžintų rezultatų automatinis duomenų nuskaitymas ir sintetinimas bei gautų duomenų atvaizdavimas.

Google yra viena populiariausių paieškos variklių pasaulyje. Šis paieškos įrankis gali palengvinti tyrinėjant socialinius, politinius, humanitarinius procesus virtualioje erdvėje. Google paieškai yra sukurta nemažai išplėstinių paieškos užklausų, kurios padeda surasti tikslinę informaciją. Pavyzdžiui, raktinių žodžių pagalba galima surasti informaciją ne tik tekste, tačiau ir svetainių nuorodose, straipsnių antraštėse ar tam tikru laiko periodu ir tik pasirinktose kalbinėse teritorijose.

Mokymų metu taip pat bus pristatytas Google Autocomplete užklausų mechanizmas, kuris parodo susijusius su paieška raktinius žodžius. Šis įrankis praplečia Google paieškos užklausų rezultatus ir papildo su paieška susijusius rezultatus. Pristatyti kiti automatiniai duomenų rinkimo įrankiai leis greitai ir lengvai persikelti norimus paieškos rezultatus į savo kompiuterius tolimesnei analizei. Sukauptiems duomenims analizuoti bus pristatyti du analitiniai įrankiai: tekstinės informacijos analitinis įrankis ir paieškos užklausų rezultatų nuorodų analitinis įrankis. Šie įrankiai padeda klasifikuoti bei atvaizduoti susintetintus tyrimo rezultatus. Mokymuose tai pat kalbėsime apie kitus galimus surinktų ir susintetintų duomenų atvaizdavimo būdus ir įrankius.

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 114 auditorijoje: 10:00 – 13:30.

Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 18 EUR. Kitiems dalyviams – 35 EUR.

Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis iki kovo 20 d.: http://tiny.lt/DAtA_Google

Apie lektorę. Rasa Kasperienė yra KTU SHMMF Social Media lab projekto vadovė ir Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų doktorantė. Jos mokslinių tyrimų sritys: virtualių grupių elgsena, virtuali tapatybė, virtuali komunikacija, skaitmeninės humanitarikos ir sociologijos tyrimų metodai. Savo tyrimuose ji analizuoja virtualią komunikaciją taikydama didelių duomenų gavybos ir analizės metodus. Rasa Kasperienė taip pat yra įgijusi programavimo aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir daugiau nei 10 metų dirba IT įmonėse.


Balandžio 18 d., 2019 m.

Struktūrinių lygčių modeliavimo praktinės patirties dalinimosi seminaras

Lygis: pažengusiems pradedantiesiems

Seminarą veda: Dr. Rimantas Rauleckas

Seminaras skiriamas tyrėjams norintiems pradėti naudoti struktūrinių lygčių modeliavimą. Struktūrinių lygčių modeliavimas skirtas priežastinių ryšių tarp konstruktų/kintamųjų teorinių modelių tikrinimui. Šį metodą supaprastintai galima būtų apibūdinti kaip regresinės/kelių ir faktorinės analizės taikymą vienu metu. Socialinių mokslų tyrėjai, praktiškai taikantys struktūrinių lygčių modeliavimą, supažindins su struktūrinių lygčių modeliavimo su R lavaan paketu pagrindais bei pasidalins savo atliktų analizių „virtuve“, R kodu, iškilusiomis problemomis bei jų sprendimo būdais.

Seminaro trukmė 4 akad. valandos. Seminaras vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 114 auditorijoje, 15:00 – 19:00.

Seminaras yra nemokamas ir vyks lietuvių kalba.

Kviečiame registruotis iki balandžio 16 d.: http://bit.ly/DAtA_Lygtys

Apie lektorių. Dr. Rimantas Rauleckas yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie duomenų analizės su Stata ir SPSS mokomosios medžiagos parengimo: www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA.


Balandžio 23 d., 2019 m.

Įvadas į duomenų analizę su R

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Vaidas Morkevičius

Mokymai skiriami socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams norintiems pradėti dirbti su statistinių skaičiavimų ir grafikos programine aplinka R. Šiuo metu tai – viena populiariausių laisvos prieigos programinių aplinkų statistinei analizei. Pagrindiniai jos privalumai: tyrimų pakartojamumo užtikrinimas, plačios grafinio vaizdavimo galimybės ir beveik neribotos statistinių metodų taikymo galimybės. Mokymai interaktyvūs, jais siekiama parodyti R programinės aplinkos taikymo galimybes.

Mokymų trukmė 4 akad. valandos. Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.), 10:00 – 13:30.

Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 20 EUR. Kitiems dalyviams – 40 EUR.

Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis iki balandžio 21 d.: http://tiny.lt/DAtA_R

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis nuolat taiko kiekybinius metodus ir statistinę analizę. Beveik prieš 10 metų jis tapo atviro kodo bendruomenės, kuri naudoja R statistinės analizės programinę įrangą, nariu. Šiuo metu tai sparčiai socialiniuose moksluose populiarėjantis ir standartu tampantis statistinės analizės įrankis, turintis beveik neribotas taikymo galimybes. Lektorius turi sukaupęs daugiau nei 15 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas, kaip dirbti su kiekybinių duomenų analizės programine įranga.


Balandžio 29-30 d., 2019 m.

Kokybinė ir kiekybinė analizė su MAXQDA Analytics Pro programine įranga

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda (lietuvių k.):dr. Vaidas Morkevičius

Informacinių technologijų plėtra keičia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių socialinių tyrimų metodų galimybes. Šiuolaikinė programinė įranga padeda kokybinius tyrimus vykdantiems tyrėjams rinkti informaciją ir duomenis, transkribuoti vaizdo ir garso įrašus, sisteminti ir analizuoti surinktą įvairaus pobūdžio (tekstinę, vaizdinę ir garsinę) medžiagą. Vienas iš pagrindinių tokių programinės įrangos paketų yra MAXQDA, kuris yra ne tik itin patogus naudoti (kuo išsiskiria lyginant su kitais kokybinių duomenų analizės programinės įrangos paketais), bet ir suteikia galimybes integruoti kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės metodus bei įvairiai pateikti analizės rezultatus. Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Šią programą visame pasaulyje skirtingų sričių tyrimuose naudoja tiek tyrėjai, tiek vyriausybinės, verslo ar nevyriausybinės organizacijos. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Mokymų trukmė 12 akad. valandų. Metodologiniai mokymai vyks Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje balandžio 29-30 d.

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=81497&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) vyr. mokslo darbuotojas. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Lektorius turi sukaupęs daugiau nei 15 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas, kaip dirbti su kiekybinių duomenų analizės programine įranga.


Gegužės 9-10 d., 2019 m.

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Vaidas Morkevičius

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Mokymai taip pat skirti norintiems pasiruošti pažengusiųjų lygmens mokymams „MAXQDA workshop with a focus on Discourse Analysis“, kuriuos gegužės 20-21 d. ves dr. Christina Silver.

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.):

Gegužės 9 d. (ketvirtadienį) 17:00–20:30

Gegužės 10 d. (penktadienį) 16:00–19:30

Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 35 EUR. Kitiems dalyviams – 70 EUR.

Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta MAXQDA 2018 programine įranga. Bandomąją, 14 dienų veikiančią šios programos versiją galima parsisiųsti čia: www.maxqda.com/trial.

Kviečiame registruotis iki gegužės 7 d.: http://tiny.lt/DAtA_MAXQDA

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Jis taip pat turi sukaupęs daugiau nei 10 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas kaip dirbti su kokybinių duomenų analizės programine įranga.


Gegužės 16-17 d., 2019 m.

Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Rimantas Rauleckas

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su Stata – kiekybinių duomenų analizės programa. Stata privalumas– santykinai paprasta atlikti net ir labai sudėtingą statistinę apklausų duomenų analizę (daugialygę, įtraukiant svorius ir kitą informaciją apie atrankos dizainą ir t. t.). Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su Stata.

Mokymai taip pat skirti norintiems pasiruošti pažengusiųjų lygmens mokymams „Applications of Regression Analysis in Social Sciences“, kuriuos gegužės 27-28 d. ves dr. Jose Echavarren.

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.):

Gegužės 16 d. (ketvirtadienį) 17:00– 20:30

Gegužės 17 d. (penktadienį) 16:00– 19:30

Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 35 EUR. Kitiems dalyviams – 70 EUR.

Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Mokymų dalyviams, kurie dalyvaus Dr. R. Raulecko mokymuose „Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)“ ir Dr. J. Echavarren „Applications of Regression Analysis in Social Sciences“ abiejų mokymų kaina iš kitų KTU padalinių – 60 EUR. Kitiems dalyviams mokymų kaina 120 EUR.

Kviečiame registruotis iki gegužės 14 d.: http://tiny.lt/DAtA_STATA

Apie lektorių. Dr. Rimantas Rauleckas yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie duomenų analizės su Stata ir SPSS mokomosios medžiagos parengimo: www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA.


Gegužės 20-21 d., 2019 m.

MAXQDA workshop with a focus on Discourse Analysis

Lygis: pažengusiems

Mokymus veda: Dr. Christina Silver

Metodologiniai mokymai vyks KTU Centrinėje bibliotekoje, K. Donelaičio g. 20, 204 kompiuterių klasėje:

Gegužės 20 d. (pirmadienį) 09:30 –16:30

Gegužės 21 d. (antradienį) 09:30 –16:30

Mokymai vyks anglų kalba. Nemokamos vietos numatytos KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto doktorantams ir tyrėjams. Kitiems dalyviams mokymų kaina 400 EUR.

Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Norintiems pasiruošti šiems mokymams – įgyti pažengusiųjų lygmenį, rekomenduojame dalyvauti dr. Vaido Morkevičiaus mokymuose „Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA“, kurie organizuojami gegužės 9-10 d.

Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta MAXQDA 2018 programine įranga. Bandomąją, 14 dienų veikiančią šios programos versiją galima parsisiųsti čia: www.maxqda.com/trial.

Lektorė planuoja konsultuoti konkrečius vykdomus duomenų analizės projektus, tad stipriai rekomenduojame turėti pradėtus koduoti bei analizuoti savo tyrimų duomenis.

Kviečiame registruotis iki gegužės 18 d.: http://tiny.lt/DAtA_Discourse

Apie lektorę. Dr. Christina Silver daugiau nei 20 metų moko dirbti su įvairia kompiuterinės kokybinės duomenų analizės programine įranga (angl. Computer-assisted qualitative data analysis software, CAQDAS), įskaitant MAXQDA. Ji taip pat konsultuoja tyrėjų komandas, kaip įgyvendinti įvairių projektų analitines strategijas su pasirinkta programine įranga. Dr. Christina Silver įkūrė ir vadovauja QDA Services Ltd., kuri teikia įvairias su CAQDAS taikymu susijusias paslaugas. Ji yra vieno pagrindinių vadovėlių apie CAQDAS Using Software in Qualitative Research: A Step-by-Step Guide bendraautorė (kartu su Ann Lewins). Taip pat 2017 m. kartu su Nicholas Woolf ji publikavo monografijąQualitative Analysis using NVivo, the Five-Level QDA® method, kurioje pristatė originalią kokybinių duomenų analizės strategiją. Daugiau informacijos apie dr. Christina Silver žr. jos profilyjeQDAS svetainėje.


Gegužės 27-28 d., 2019 m.

Applications of Regression Analysis in Social Sciences

Lygis: pažengusiems

Mokymus veda: Dr. Jose Echavarren

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.):

Gegužės 27 d. (pirmadienį) 17:00–20:30

Gegužės 28 d. (antradienį) 17:00–20:30

Mokymai vyks anglų kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Mokymų dalyviams iš kitų KTU padalinių – 40 EUR. Kitiems dalyviams mokymų kaina 80 EUR.

Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Norintiems pasiruošti šiems mokymams rekomenduojame dalyvauti dr. Rimanto Raulecko mokymuose „Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)“, kurie organizuojami gegužės 16-17 d.

Mokymų dalyviams, kurie dalyvaus dr. Jose Echavarren „Applications of Regression Analysis in Social Sciences“ ir dr. Rimanto Raulecko mokymuose „Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata (Europos socialinio tyrimo duomenų pagrindu)“ abiejų mokymų kaina iš kitų KTU padalinių – 60 EUR. Kitiems dalyviams mokymų kaina 120 EUR.

Kviečiame registruotis iki gegužės 25 d.: http://bit.ly/DAtA_Regression

Apie lektorių. Dr. Jose M. Echavarren yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Navaros universitete (Ispanija). Jo daktaro disertacija 2007 m. sulaukė Ispanijos Sociologų ir politologų asociacijos apdovanojimo. Šiuo metu jis dirba dėstytoju Pablo de Olavide universitete (Ispanija), kur dėsto kiekybinius metodus. 2014 m. J. M. Echavarren buvo Jorko universiteto vizituojantis dėstytojas. Jo mokslinių tyrimų sritys yra aplinkosaugos sociologija ir kolektyvinė tapatybė. Naujausios mokslinės publikacijos yra išleistos žurnaluose Society & Natural Resources (JCR Q1) ir Nations and Nationalism (JCRQ3) bei du skyriai knygoje Political Power in Spain (Palgrave Editions).


Birželio 11-13 d., 2019 m.

Introduction to Social Network Analysis: The First Whys and Hows

Lygis: pažengusiems

Mokymus veda: Monika Verbalytė

Šis kursas supažindins su socialinių tinklų duomenimis, jų savybėmis, pagrindiniais socialinių tinklų analizės terminais, šios analizės taikymo sritimis. Be to, šiuose mokymuose bus pristatoma programinė įranga, padedanti vizualizuoti ir analizuoti socialinių tinklų duomenis, taip pat atlikti kai kurias nesudėtingas analizės procedūras (nustatant atskirų dalyvių pozicijas tinkle ir viso tinklo savybes). Baigę mokymus dalyviai turėtų sugebėti suformuluoti tyrimo klausimą, į kurį galėtų atsakyti socialinių tinklų analizė, įvertinti, kokie duomenys yra tinkami socialinių tinklų analizei, pristatyti ir apibūdinti savo socialinį tinklą, pasirinkti tinkamus tinklo analizės būdus.

Detalesnė mokymų programa (žr. aprašą anglų kalba):

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, Apklausų laboratorijoje (210 aud.):

Birželio 11 d. (antradienį) 13:30 – 17:30

Birželio 12 d. (trečiadienį) 13:30 – 17:30

Birželio 13 d. (ketvirtadienį) 11:30 – 16:00

Mokymai vyks anglų kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Mokymų dalyviams iš kitų KTU padalinių – 35 EUR. Kitiems dalyviams mokymų kaina 70 EUR. Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis iki birželio 8 d.: http://bit.ly/DAtA_SNA

Apie lektorę. Monika Verbalytė studijavo politikos mokslus VU TSPMI ir Europos sociologiją Laisvajame Berlyno universitete. Šiuo metu ji yra doktorantūros studentė sociologijos katedroje Laisvajame Berlyno universitete ir mokslinė darbuotoja projekte „Europa kaip socialinis tinklas: Žmonių transnacionalinės sąveikos ir Europos integracija“ Magdeburgo universitete, Vokietijoje. Jau ketverius metus ji dirba su socialinių tinklų analize, šiuo metu vienu greičiausiai savo populiarumu augančiu ir besivystančiu metodu socialiniuose moksluose. Jos akademiniai interesai apima politinę emocijų ir Europos sociologiją, politinę komunikaciją, politines nuostatas ir elgesį bei diskurso analizę. Ji jau yra publikavusi tarptautinio lygio akademiniuose leidiniuose, pavyzdžiui, EJPR su straipsniu Europe as a Network of Transnational Attachment: Structure, Predictors, Cleavages (su Emanuel Deutschmann, Jan Delhey and Auke Aplowski, 2018).


Lapkričio 14-15 d., 2019 m.

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda (lietuvių k.): dr. Vaidas Morkevičius

Informacinių technologijų plėtra keičia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių socialinių tyrimų metodų galimybes. Šiuolaikinė programinė įranga padeda kokybinius tyrimus vykdantiems tyrėjams rinkti informaciją ir duomenis, transkribuoti vaizdo ir garso įrašus, sisteminti ir analizuoti surinktą įvairaus pobūdžio (tekstinę, vaizdinę ir garsinę) medžiagą. Vienas iš pagrindinių tokių programinės įrangos paketų yra MAXQDA, kuris yra ne tik itin patogus naudoti (kuo išsiskiria lyginant su kitais kokybinių duomenų analizės programinės įrangos paketais), bet ir suteikia galimybes integruoti kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės metodus bei įvairiai pateikti analizės rezultatus. Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Šią programą visame pasaulyje skirtingų sričių tyrimuose naudoja tiek tyrėjai, tiek vyriausybinės, verslo ar nevyriausybinės organizacijos. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Mokymų trukmė 8 akad. valandos. Metodologiniai mokymai vyks KTU Centrinėje bibliotekoje, K. Donelaičio g. 20, 206 kamb.:

Lapkričio 14 d. (ketvirtadienį) 15:00 – 18:30

Lapkričio 15 d. (penktadienį) 15:00 – 18:30

KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU padalinių doktorantams ir darbuotojams kaina 35 EUR. Kitiems dalyviams – 70 EUR. Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta MAXQDA 2018 programine įranga. Bandomąją, 14 dienų veikiančią šios programos versiją galima parsisiųsti čia: www.maxqda.com/trial.

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=81497&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) vyr. mokslo darbuotojas. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Lektorius turi sukaupęs daugiau nei 15 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas, kaip dirbti su kiekybinių duomenų analizės programine įranga.


Gruodžio 13 d., 2019

Įvadas į socialinių tyrimų duomenų valdymą

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda (lietuvių k.):dr. Vaidas Morkevičius, dr. Rimantas Rauleckas, dr. Audronė Telešienė ir dr. Rasa Erentaitė (Kauno technologijos universitetas).

Mokymų tikslas – didinti informuotumą apie mokslinių tyrimų duomenų valdymą Lietuvoje bei aptarti socialinių lauko tyrimų etinius aspektus ir jų reikšmę duomenų valdymo procese. Kadangi mokslinių tyrimų duomenų valdymas ir duomenų valdymo planai yra santykinai naujos idėjos Lietuvos mokslo bendruomenei, seminaras yra įvadinio pobūdžio.

Mokymai skiriami mokslininkams ir doktorantams, aukštojo mokslo institucijų mokslinių tyrimų administratoriams ir bibliotekininkams.

Mokymų trukmė 8 ak. valandos. Mokymai vyks KTU Centrinėje bibliotekoje, K. Donelaičio g. 20, 206 kamb.: 10:00–18:00.

Mokymai nemokami.

Išklausius mokymus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=43266&lang=lt

Apie lektorius.

Dr. Vaidas Morkevičius yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) vyr. mokslo darbuotojas. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Nuo 2002 m. KTU, VDU ir ISM yra dėstęs įvairius tyrimo metodų kursus. 2008-2018 m. buvo Europos socialinio tyrimo nacionalinis koordinatorius Lietuvoje.

Dr. Rimantas Rauleckasyra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) docentas. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims.

Dr. Audronė Telešienėyra sociologijos profesorė bei Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro vadovė (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU). Jos mokslinių tyrimų sritys: aplinkosauginė elgsena ir nuostatos, klimato kaitos socialinis suvokimas ir komunikacija, socialinės gerovės studijos bei socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose, greta kitų kokybinių ir kiekybinių metodų, ji taiko sisteminę literatūros analizę.

Dr. Rasa Erentaitėyra KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Jos mokslinių tyrimų sritys: paauglių ir jaunimo psichosocialinė raida šiuolaikinių socialinių transformacijų kontekste ir psichologinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose daugiausiai taiko tęstinės ir vienkartinės apklausos strategijas, kiekybinius statistinės analizės metodus. 2008-2015 m. dėstė psichologinių tyrimų metodus MRU psichologijos bakalauro ir magistro studijų programose.


Gruodžio 17 d., 2019 m.

Dirbtuvės „Empirinių socialinių tyrimų dizaino kūrimo dirbtuvės“

Lygis: pradedantiems/pažengusiems

Veda (lietuvių k.): dr. Vaidas Morkevičius, dr. Rimantas Rauleckas, dr. Audronė Telešienė (Kauno technologijos universitetas).

Dirbtuvės skiriamos tyrėjams norintiems praktikuotis empirinių tyrimų dizaino vystymo klausimais. Dirbtuvėse dirbama su tyrėjų atsiųstomis mokslinėmis problemomis, klausimais ir situacijomis. Vienai situacijai diskutuojami bei modeliuojami įvairūs alternatyvūs empirinio tyrimo dizaino sprendimai. Pavyzdžiui, ar tyrimo tikslams pasiekti labiau tiks apklausa, interviu ar dokumentų analizė? Kuriuos atrankos metodus pasirinkti ir derinti? Kokie analizės metodai tinkamiausi? Kaip integruoti rezultatus tyrimų ataskaitose? Gal yra analitinių strategijų, kurios praturtintų tyrimą?

Užsiėmimo trukmė 2 ak. valandos. Dirbtuvės vyks gruodžio 17 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete 204 a. (Saulėtekio al. 9, I rūmai) nuo 15:00 iki 16:30.

Dirbtuvės nemokamos.

Kviečiame registruotis (atvira neterminuota registracija; dirbtuvės vedamos susidarius bent 5-ių tyrėjų grupei: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=32182&lang=en

Apie lektorius.

Dr. Vaidas Morkevičius yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) vyr. mokslo darbuotojas. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Su Zenonu Norkumi 2011 m. publikavo vadovėlį „Kokybinė lyginamoji analizė“. Nuo 2002 m. KTU, VDU ir ISM yra dėstęs įvairius tyrimo metodų kursus. 2008-2018 m. buvo Europos socialinio tyrimo nacionalinis koordinatorius Lietuvoje. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA) ir kompiuterizuotos kokybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/KDA) mokomosios medžiagos parengimo.

Dr. Rimantas Rauleckas yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) docentas. Jo mokslinių tyrimų sritis yra viešasis valdymas, o pagrindinis dėstomas dalykas – socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis taiko statistinės analizės metodus apklausų duomenims. Kaip bendraautorius yra prisidėjęs prie statistinės kiekybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/SA) mokomosios medžiagos parengimo.

Dr. Audronė Telešienė yra sociologijos profesorė bei Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro vadovė (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU). Jos mokslinių tyrimų sritys: aplinkosauginė elgsena ir nuostatos, klimato kaitos socialinis suvokimas ir komunikacija, socialinės gerovės studijos bei socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose, greta kitų kokybinių ir kiekybinių metodų, ji taiko sisteminę literatūros analizę. Kaip bendraautorė yra prisidėjusi kompiuterizuotos kokybinių duomenų analizės (www.lidata.eu/mokymai/metodologiniai/KDA) mokomosios medžiagos parengimo.


2018 m.

Kovo 16 d., 2018 m.

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Vaidas Morkevičius

Informacinių technologijų plėtra keičia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių socialinių tyrimų metodų galimybes. Šiuolaikinė programinė įranga padeda kokybinius tyrimus vykdantiems tyrėjams rinkti informaciją ir duomenis, transkribuoti vaizdo ir garso įrašus, sisteminti ir analizuoti surinktą įvairaus pobūdžio (tekstinę, vaizdinę ir garsinę) medžiagą. Vienas iš pagrindinių tokių programinės įrangos paketų yra MAXQDA, kuris yra ne tik itin patogus naudoti (kuo išsiskiria lyginant su kitais kokybinių duomenų analizės programinės įrangos paketais), bet ir suteikia galimybes integruoti kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės metodus bei įvairiai pateikti analizės rezultatus.

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Šią programą visame pasaulyje skirtingų sričių tyrimuose naudoja tiek tyrėjai, tiek vyriausybinės, verslo ar nevyriausybinės organizacijos. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Metodologiniai mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 210 aud.:

Kovo 16 d. 10:00 – 13:30

Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis: http://www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=82712&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys yra politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Jis taip pat turi sukaupęs daugiau nei 10 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas kaip dirbti su kokybinių duomenų analizės programine įranga.


Kovo 19 ir 21 d., 2018 m.

Tekstinių duomenų kiekybinė analizė su R

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Vaidas Morkevičius

Mokymai skiriami socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams norintiems pradėti dirbti su statistinių skaičiavimų ir grafikos programine aplinka R. Šiuo metu tai – viena populiariausių laisvos prieigos programinių aplinkų statistinei analizei. Pagrindiniai jos privalumai: tyrimų pakartojamumas, plačios grafinio vaizdavimo galimybės ir statistinių metodų įvairovė. Mokymuose bus siekiama supažindinti su pagrindiniais programinės aplinkos darbo principais, išmokyti atlikti bazinius statistinės analizės veiksmus ir pavaizduoti rezultatus grafiškai. Mokymai interaktyvūs, jais siekiama parodyti R programinės aplinkos taikymo galimybes.

Mokymų trukmė 8 akad. valandos. Metodologiniai mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 210 aud.:

Kovo 19 d. 10:00 – 13:30

Kovo 21 d. 10:00 – 13:30

Kviečiame registruotis: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=23526&lang=lt

Apie lektorių.Dr. Vaidas Morkevičius yra Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro (Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU) vyr. mokslo darbuotojas. Jo mokslinių tyrimų sritys: politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Nuo 2002 m. KTU, VDU ir ISM yra dėstęs įvairius tyrimo metodų kursus. Savo tyrimuose jis nuolat taiko kiekybinius metodus ir statistinę analizę. Beveik prieš 10 metų jis tapo atviro kodo bendruomenės, kuri naudoja R statistinės analizės programinę įrangą, nariu. Šiuo metu tai sparčiai socialiniuose moksluose populiarėjantis ir standartu tampantis statistinės analizės įrankis, turintis beveik neribotas taikymo galimybes. Lektorius turi sukaupęs daugiau nei 15 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas, kaip dirbti su kiekybinių duomenų analizės programine įranga.


Gegužės 15-17 d., 2018 m.

Įvadas į daugialygį modeliavimą

Lygis: pradedantiesiems

Seminarą veda: dr. Jose M. Echavarren

Šie mokymaiyra įvadas į daugialygio modeliavimo metodus. Mokymų metu bus derinami teoriniai ir praktiniai vieno iš populiariausių socialinių mokslų tyrimų metodų aspektai. Mokymų dalyviai išmoks kurti tiesinius, ranginius ir logistinius daugialygius modelius, naudojant IBM SPSS programą. Bus nagrinėjamos dažnos problemos, su kuriomis susiduriama naudojant daugialygį modeliavimą tyrimuose, ir bus pateikiami naudingi patarimai. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai taikyti daugialygį modeliavimą.

Metodologiniai mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 210 aud.:

Gegužės 15 d. (antradienį) 9:00 – 13:00

Gegužės 16 d. (trečiadienį) 9:00 – 13:00

Gegužės 17 d. (ketvirtadienį) 9:00 – 13:00

Mokymai vyks anglų kalba. Mokymuose numatytos nemokamos vietos KTU SHMMF doktorantams ir tyrėjams. Kitiems dalyviams mokymų kaina 80 EUR. Dalyviai priimami registracijos pirmumo tvarka.

Išklausius mokymus, bus išduodamas sertifikatas.

Kviečiame registruotis: http://www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=79779&lang=lt

Apie lektorių. Jose M. Echavarren yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Navaros universitete (Ispanija). Jo daktaro disertacija 2007 m. sulaukė Ispanijos Sociologų ir politologų asociacijos apdovanojimo. 2006 m. J. M. Echavarren dirbo tyrėju Andalūzijos studijų centre. Šiuo metu jis dirba dėstytoju Pablo de Olavide universitete (Ispanija), kur dėsto kiekybinius metodus. 2014 m. J. M. Echavarren buvo Jorko universiteto vizituojantis dėstytojas. Jo mokslinių tyrimų sritys yra aplinkosaugos sociologija ir kolektyvinė tapatybė. Naujausios mokslinės publikacijos yra išleistos žurnaluose „Society & Natural Resources“ (JCR pirmas kvartilis) ir „Nations and Nationalism“ (JCR trečias kvartilis) bei du skyriai knygoje „Political Power in Spain“ (Palgrave Editions).


Birželio 11 ir 15 d., 2018 m.

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Vaidas Morkevičius

Informacinių technologijų plėtra keičia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių socialinių tyrimų metodų galimybes. Šiuolaikinė programinė įranga padeda kokybinius tyrimus vykdantiems tyrėjams rinkti informaciją ir duomenis, transkribuoti vaizdo ir garso įrašus, sisteminti ir analizuoti surinktą įvairaus pobūdžio (tekstinę, vaizdinę ir garsinę) medžiagą. Vienas iš pagrindinių tokių programinės įrangos paketų yra MAXQDA, kuris yra ne tik itin patogus naudoti (kuo išsiskiria lyginant su kitais kokybinių duomenų analizės programinės įrangos paketais), bet ir suteikia galimybes integruoti kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės metodus bei įvairiai pateikti analizės rezultatus.

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Šią programą visame pasaulyje skirtingų sričių tyrimuose naudoja tiek tyrėjai, tiek vyriausybinės, verslo ar nevyriausybinės organizacijos. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Metodologiniai mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 210 aud.:

Birželio 4 d. (pirmadienį) 17:00 – 20:15

Birželio 5 d. (antradienį) 16:00 – 19:15

Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU  fakultetų doktorantams ir darbuotojams kaina 30 EUR. Kitiems dalyviams – 60 EUR.

Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis: http://www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=82712&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys yra politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Jis taip pat turi sukaupęs daugiau nei 10 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas kaip dirbti su kokybinių duomenų analizės programine įranga.


Birželio 18 d., 2018 m.

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Mokymus veda: Dr. Vaidas Morkevičius

Informacinių technologijų plėtra keičia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių socialinių tyrimų metodų galimybes. Šiuolaikinė programinė įranga padeda kokybinius tyrimus vykdantiems tyrėjams rinkti informaciją ir duomenis, transkribuoti vaizdo ir garso įrašus, sisteminti ir analizuoti surinktą įvairaus pobūdžio (tekstinę, vaizdinę ir garsinę) medžiagą. Vienas iš pagrindinių tokių programinės įrangos paketų yra MAXQDA, kuris yra ne tik itin patogus naudoti (kuo išsiskiria lyginant su kitais kokybinių duomenų analizės programinės įrangos paketais), bet ir suteikia galimybes integruoti kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės metodus bei įvairiai pateikti analizės rezultatus.

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Šią programą visame pasaulyje skirtingų sričių tyrimuose naudoja tiek tyrėjai, tiek vyriausybinės, verslo ar nevyriausybinės organizacijos. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Metodologiniai mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 210 aud.:

Birželio 18 d. 10:00 – 18:30

Mokymai vyks lietuvių kalba. KTU SHMMF doktorantams ir darbuotojams mokymai nemokami. Kitų KTU  fakultetų doktorantams ir darbuotojams kaina 30 EUR. Kitiems dalyviams – 60 EUR.

Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis: http://www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=82712&lang=lt

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys yra politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Jis taip pat turi sukaupęs daugiau nei 10 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas kaip dirbti su kokybinių duomenų analizės programine įranga.


Spalio 18 d., 2018 m.

Socialinių tyrimų duomenų valdymas: europinė perspektyva

Lygis: pradedantiesiems

Seminarą veda: dr. Alexandra Stam

Seminaro tikslas – didinti informuotumą apie mokslinių tyrimų duomenų valdymą Lietuvoje. Kadangi mokslinių tyrimų duomenų valdymas ir duomenų valdymo planai yra santykinai naujos idėjos Lietuvos mokslo bendruomenei, seminaras yra įvadinio pobūdžio.

Seminaras organizuojamas bendradarbiaujant su Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumu (angl. Consortium of European Social Science Data Archives pan-European Research Infrastructure, CESSDA  ERIC).

Seminare paskaitas apie socialinių tyrimų duomenų valdymą ves lektorė dr. Alexandra Stam iš Šveicarijos socialinių duomenų fondo (Swiss Foundation for Research in Social Sciences, FORS), o praktines užduotis pateiks LiDA darbuotojai. Seminare taip pat dalyvaus LMT ir ŠMM atstovai, „OpenAIRE“ projekto atstovai kalbės apie duomenų valdymo plano rengimą.

Seminaras skirtas mokslininkams ir doktorantams, aukštojo mokslo institucijų mokslinių tyrimų administratoriams, mokslo politiką formuojančių institucijų atstovams ir bibliotekininkams.

Mokymai vyks KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, A. Mickevičiaus g. 37, 114 auditorijoje: 10:00 – 18:30.

Registracija į renginį: www.lidata.eu/limesurvey/index.php?sid=32617&lang=lt


Lapkričio 29–30  d., 2018 m.

Praktiniai skaitmeninių tekstynų analizės mokymai


Lygis: pradedantiesiems

Seminarą veda: Rasa Kasperienė

Mokymai skiriami programavimo įgūdžių neturintiems tyrėjams, norintiems susipažinti su programavimo kalbos Python teikiamomis galimybėmis tekstų analizei bei gautas žinias pritaikyti praktikoje dirbdami su tekstynu (daugiau informacijos www.python.org).

Tekstynas gali būti suvokiamas kaip žodžių darinys sudarytas iš daugybės elementų. Skirtingų žodžių skaičius skiriasi nuo bendro žodžių skaičiaus tekste  ir priklausomai nuo teksto žanro, dalis žodžių pasikartoja daugiau nei vieną kartą. Skirtingų autorių tekstai ar jų žanrai sudarys skirtingus žodžių dažnių sąrašus. Kodėl žinoti tokią informaciją svarbu?

Skaitmeninėje humanitarikoje žodžių dažnių pagrindu yra atliekami žodžių junginių tekste pasikartojimo (angl. word co-occurrence) tyrimai, tekstų autorystės atpažinimas (angl. stylometry), mašininio mokymo skaičiavimo technologijos (angl. machine learning) ir daugelis kitų. Kompiuterinis žodžių dažnių skaičiavimas tapo tekstų tyrimų baze. Skaitmeninių tyrimų linkme žengiantiems tyrėjams pravartu išmanyti žodžių dažnių skaičiavimo metodologiją ir techniką. Viena iš nesudėtingiausių įvaldyti priemonių tokiems procesams – Python.

Kodėl verta mokintis Python? Python yra interpretacinė programavimo kalba, kuri plačiai naudojama moksle ir versle. Pastaruoju metu šios programavimo kalbos naudojimas pralenkė kitas moksle plačiai vartojamas interpretavimo programavimo kalbas ir tapo viena populiariausių. Daugybė mokslininkų, jų tarpe ir skaitmeninių tyrimų, buriasi į virtualias bendruomenes ir kuria bibliotekas išsamesniems tekstynų tyrimams.

Mokymų dalyviai raginami atsinešti savo tekstyną, kuris gali būti bet kokiame formate (.pdf, .doc, .txt, .csv). Žodžių dažniui skaičiuoti užtenka teksto telpančio į du A4 formato lapus. Neturintiems savo tekstyno darbui bus duodamas kitas tekstynas.

Mokymai vyks Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas).

Lapkričio 29 d. (ketvirtadienį) 10:00 - 16:30 val. (203 a.)

Lapkričio 30 d. (penktadienį) 10:00 - 15:00 val. (203 a.)

Mokymai vyks lietuvių kalba. Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta Python programine įranga. Šią programą galima parsisiųsti čia: www.python.org/downloads.

Mokymų kaina 30 EUR. SHMMF tyrėjams ir doktorantams mokymai nemokami. Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotis iki lapkričio 27 d.: https://goo.gl/forms/qZ6LDrfVV4ZO4v8i2

Apie lektorę. Rasa Kasperienė yra Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų doktorantė ir Social Media lab projekto vadovė. Jos mokslinių tyrimų sritys yra virtualių grupių elgsena, virtuali tapatybė, virtuali komunikacija, skaitmeninės humanitarikos ir sociologijos tyrimų metodai. Savo tyrimuose ji analizuoja virtualią komunikaciją taikydama didelių duomenų gavybos ir analizės metodus. Rasa Kasperienė taip pat yra įgijusi programavimo aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir daugiau nei 10 metų dirbanti IT įmonėse.


Gruodžio 6-7 d., 2018 m.

Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA

Lygis: pradedantiesiems

Seminarą veda: dr. Vaidas Morkevičius

Informacinių technologijų plėtra keičia ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių socialinių tyrimų metodų galimybes. Šiuolaikinė programinė įranga padeda kokybinius tyrimus vykdantiems tyrėjams rinkti informaciją ir duomenis, transkribuoti vaizdo ir garso įrašus, sisteminti ir analizuoti surinktą įvairaus pobūdžio (tekstinę, vaizdinę ir garsinę) medžiagą. Vienas iš pagrindinių tokių programinės įrangos paketų yra MAXQDA, kuris yra ne tik itin patogus naudoti (kuo išsiskiria lyginant su kitais kokybinių duomenų analizės programinės įrangos paketais), bet ir suteikia galimybes integruoti kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės metodus bei įvairiai pateikti analizės rezultatus.

Mokymai skiriami tyrėjams norintiems pradėti dirbti su MAXQDA kokybinių duomenų analizės programa (daugiau informacijos www.maxqda.com). Šią programą visame pasaulyje skirtingų sričių tyrimuose naudoja tiek tyrėjai, tiek vyriausybinės, verslo ar nevyriausybinės organizacijos. Mokymai interaktyvūs ir ugdantys praktinius gebėjimus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su MAXQDA.

Mokymai vyks ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (Arklių g. 18, Vilnius):

Gruodžio 6 d. (ketvirtadienį) 16:00 - 19:00 val.

Gruodžio 7 d. (penktadienį) 16:00 - 19:00 val.

Mokymai vyks lietuvių kalba. Mokymų dalyviai turi atsinešti savo nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta MAXQDA 2018 programine įranga. Bandomąją, 14 dienų veikiančią šios programos versiją galima parsisiųsti čia: www.maxqda.com/trial.

Mokymų kaina 70 EUR. Išklausius mokymus, bus išduodamas pažymėjimas.

Kviečiame registruotisiki lapkričio 28 d.: bit.do/MAXQDAmokymai

Apie lektorių. Dr. Vaidas Morkevičius yra įgijęs sociologijos daktaro laipsnį Kauno technologijos universitete. Jo mokslinių tyrimų sritys yra politinė komunikacija, piliečių bei elito nuostatos ir elgsena, socialinė struktūra ir nelygybė, socialinių tyrimų metodai. Savo tyrimuose jis analizuoja politinę komunikaciją taikydamas kiekybinius ir kokybinius metodus ir daugiau nei 15 metų dirba su kokybinių duomenų analizės programiniais paketais. Jis taip pat turi sukaupęs daugiau nei 10 metų patirties mokydamas ir konsultuodamas kaip dirbti su kokybinių duomenų analizės programine įranga.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17