Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Paieškos pagalba
Duomenų valdymas
Paieškos pagalba
Paieškos pagalba

Paieškoje galite įvesti frazes trijuose skirtinguose paieškos laukeliuose. Šių laukelių turinį galima sujungti į išplėstinę frazę naudojant loginius operatorius AND („ir“), OR („arba“) ir NOT („ne“).

Paieškos frazėje galite įvesti ir vieną ar kelis žodžius. Didžiosios ir mažosios raidės paieškoje nėra skiriamos, taigi, pavyzdžiui, paieškos frazės Lietuva ir lietuva pateiks vienodus rezultatus. Taip pat galite naudoti du įprastinius pakaitinius simbolius: žvaigždutę (*) ir klaustuką (?). Žvaigždutė atstoja bet kokį kiekį simbolių, o klausukas – bet kurį vieną simbolį. Pavyzdžiui, paieškos frazė Lietuv? ras visus duomenų rinkinius, kurių aprašuose yra žodžiai Lietuva, Lietuvą ir Lietuvų, o paieškos frazė Lietuv* – visus duomenų rinkinius, kurių aprašuose yra žodžiai prasidedantys lietuv (Lietuva, lietuvis, lietuviškas, Lietuvoje ir t. t.) Atkreipiame dėmesį, kad paieškos frazė nurodo ieškoti nuo žodžio pražios, taigi, pavyzdžiui, frazė ietuv? neras duomenų rinkinių, kurių aprašuose yra žodžiai Lietuva, sietuva ar pan. Bet to, pakaitiniai simboliai negali būti paieškos frazės pradžioje.

Šiuo metu duomenų PAIEŠKĄ galima atlikti pagal tokius kriterijus:

  • Pagal visus laukus – ieškoma vienu metu visuose žemiau išvardintuose duomenų rinkinio aprašo laukuose.
  • Pagal autorių – ieškoma duomenų aprašo laukeliuose, kuriuose nurodyti duomenų autoriai: tyrimo vadovas, tyrimo metodikos ir anketų sudarytojai ir kiti autoriams priskiriami asmenys; jeigu nėra žinomi tyrimo autoriai ir vykdytojai, nurodomi tyrimo užsakovai. Informacija imama iš DDI standarto laukelių 2.1.2.1 AuthEnty, 2.1.2.2 othId, 2.1.3.1 producer.
  • Pagal antraštę – ieškoma visuose duomenų rinkinių antraščių laukeliuose: pagrindinėje antraštėje, paantraštėje, alternatyvioje ir lygiagrečioje antraštėse. Paieška atliekama DDI standarto 2.1.1.1 titl, 2.1.1.2 subTitl, 2.1.1.3 altTitl, 2.1.1.4 parTitl laukeliuose.
  • Pagal santrauką – ieškoma duomenų rinkinių santraukose, kuriose nurodyti tyrimo tikslai ir pateikiami tekstai, trumpai apibūdinantys pagrindinius nagrinėtus klausimus. Apklausų duomenų atveju papildomai pateikiamos tirtų respondentų socialines ir demografinės charakteristikos. Paieška atliekama DDI standarto 2.2.2 abstract laukelyje.
  • Pagal reikšminį žodį – ieškoma reikšminių žodžių (raktinių žodžių), kurie apibūdina duomenų rinkinių ir kintamųjų dalykines sritis. Paieška atliekama DDI standarto 2.2.1.1 keyword, 4.3.21 concept ir 2.2.1.2 topcClas laukeliuose. Analogiškai pagal reikšminius žodžius duomenų rinkinių galima ieškoti ir pasitelkiant kontroliuojamą žodyną (HASSET tezaurą) arba kintamųjų paiešką.
  • Pagal geografinę aprėptį – ieškoma duomenų rinkinių aprašų laukeliuose, kuriuose nurodyta geografinė vieta(-os), kurioje(-iose) rinkti duomenys. Paieška atliekama DDI standarto 2.2.3.4 geogCover laukelyje.
  • Pagal depozitorių – ieškoma duomenų rinkinių aprašų laukeliuose, kuriuose nurodyti asmenys ar organizacijos, pateikę duomenų rinkinius į archyvą. Paieška atliekama DDI standarto 2.1.4.3 depositr laukelyje.
  • Pagal finansavimo šaltinį – ieškoma duomenų rinkinių aprašų laukeliuose, kuriuose nurodytos tyrimus finansavusios organizacijos ar asmenys. Paieška atliekama DDI standarto 2.1.3.6 fundAg laukelyje.
  • Pagal publikacijas – ieškoma publikacijų, kurias rengiant buvo naudoti LiDA saugomi duomenų rinkiniai, aprašuose. Paieška atliekama MARC21 standarto laukeliuose: 100$$a (pagrindinis autorius), 700$$a (kiti autoriai), 245$$a (antraštė), 246$$a (antraštė kita kalba), 520$$a (santrauka).
  • Pagal ID – ieškoma duomenų rinkinių aprašų laukuose, kuriuose įrašyti unikalūs identifikaciniai numeriai, sudaromi pagal LiDA patvirtintas taisykles. Paieška atliekama DDI standarto 2.1.1.5 IDNo laukelyje. Sudėtinės identifikacinio numerio dalys, atskirtos pabraukimo simboliu „_“ yra traktuojamos kaip atskiri žodžiai.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17