Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Asocijuoti ištekliai Kiti archyvai
Duomenų valdymas
HSM duomenų archyvai
HSM duomenų archyvai
Socialinių mokslų duomenų archyvai Europoje ir pasaulyje

Daugelyje šalių yra įsteigti nacionalinio lygmens socialinių duomenų archyvai. Kai kurie iš jų jau turi ilgalaikę veiklos istoriją. Pirmieji archyvai pradėję formuoti socialinių duomenų bazes buvo Roper visuomenės nuomonės tyrimo centras Williamstowne (JAV), įsteigtas 1947 m., Europoje pirmasis socialinių mokslų duomenų archyvas įsteigtas 1960 m. Kiolno universitete (Vokietija), truputį vėliau - 1967 m. veiklą pradėjo Jungtinės Karalystės Duomenų Archyvas (UKDA). Vėliau aktyviai kūrėsi ir kiti Vakarų Europos valstybių (Norvegijoje – 1971 m., Danijoje – 1973 m.) ir Šiaurės Amerikos šalių socialinių duomenų archyvai: Tarpuniversitetinis politikos ir socialinių tyrimų konsorciumas (The Inter-university Consortium for Political and Social Research ICPSR) įsteigtas 1962 m.; The Social Science Computing Laboratory (SSCL), Vakarų Ontario universitete Kanadoje – 1972 m.; šio archyvo Internet Data Library System naudojasi 20 universitetų visoje Kanadoje. Kai kuriose Vakarų valstybėse (Graikijoje, Suomijoje, Japonijoje) SM duomenų archyvai susikūrė tik pastarąjį dešimtmetį.

Vidurio ir Rytų Europoje HSM ar SM duomenų archyvai įsteigti XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje ir šis procesas tebesitęsia (SDA įsteigtas 1998 m. Čekijoje, ADP – 1997 m. Liublianos universitete kaip Socialinių mokslų instituto dalis; Rumunijos socialinių duomenų archyvas pradėjo veikti 2001 m. kaip nacionalinis ICCV duomenų bazės padalinys bendrame projekte su Bukarešto universiteto Sociologijos katedra). Išimtis yra tik Vengrijos TARKI, atsiradęs 1985 metais, kuris yra seniausia tokio pobūdžio institucija Rytų ir Vidurio Europoje.

Šiuo metu Europoje priskaičiuojama virš 20 nacionalinių socialinių duomenų archyvų:

Šiaurės Amerikos socialinių duomenų archyvai:

1
1 pav. Šiaurės Amerikos duomenų archyvai

Kitų šalių socialinių duomenų archyvai:

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas lyginamiesiems tyrimams, kūrėsi tarptautiniai duomenų archyvų tinklai, asociacijos, kurių tikslas – pagerinti ir palengvinti duomenų prieinamumą mokslo analizės tikslams, skatinti procedūras ir standartus duomenų ir technologijų mainams tarp duomenų archyvų, propaguoti standartų ir procedūrų laikymąsi visame pasaulyje, padėti kurti naujas duomenų organizacijas ir jas raginti prisidėti prie keitimosi duomenimis kultūros formavimo institucijose nacionaliniu ir globaliniu lygmenimis.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17