Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Baltijos šalių istorinė statistika Duomenų rinkinių grupės
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinių grupės
 Duomenų rinkinių grupės

Puslapis kuriamas

      

      

 

Baltijos šalių istorinės statistikos duomenys pagal rinkinių grupes

Rinkinių grupėje "Demografija" talpinami duomenys apie gyventojų skaičių, tankumą, gyventojų skaičių pagal gyvenamąją vietą (miestas ar kaimas), lytį, konfesiją, etninę ar tautinę, socialinę ar luominę sudėtį; istorinius demografinius duomenis (gimstamumas, mirtingumas, santuokos, ištuokos, sergamumas ir kt.); gyventojų migracijos duomenis; gyventojų surašymų duomenis ir pan.

 1. Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 2. Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 3. Gyventojų judėjimas Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 4. Gyventojų judėjimas Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 5. Gyventojų judėjimas Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 6. Gyventojų judėjimas Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 7. Gyventojų judėjimas Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 8. Gyventojų judėjimas Latvijoje 1919–1939 metais
 9. Gyventojų judėjimas Estijoje 1919–1939 metais
 10. Lietuvos (dabartinėse ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.
 11. Latvijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.
 12. Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.
 13. Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1922 m. surašymo duomenimis
 14. Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1934 m. surašymo duomenimis
 15. Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1925 m. surašymo duomenimis
 16. Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1930 m. surašymo duomenimis
 17. Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1935 m. surašymo duomenimis
 18. Gimusiųjų per metus skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 19. Gimusiųjų per metus skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 20. Gimusiųjų per metus skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 21. Gyventojų mirties priežastys Estijoje, 1919-1939 m.
 22. Gyventojų mirties priežastys Latvijoje, 1919-1939 m.
 23. Gyventojų mirties priežastys Lietuvoje, 1919-1939 m.
 24. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Estijoje, 1919-1939 m.
 25. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
 26. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
 27. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1 tūkstančiui gyvų gimusių kūdikių) Estijoje, 1919-1939 m.
 28. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1 tūkstančiui gyvų gimusių kūdikių) Latvijoje, 1919-1939 m.
 29. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1 tūkstančiui gyvų gimusių kūdikių) Lietuvoje, 1919-1939 m.

Rinkinių grupėje "Finansai" talpinami duomenys apie valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamas ir išlaidas, fiskalinę politiką, finansines institucijas, pinigų apyvartą, bankus, indėlius, kreditus ir pan.

 1. Valstybės biudžeto pajamos Estijoje, 1919–1940 m.
 2. Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: tikslai (bruto), 1919–1940 m.
 3. Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1919–1940 m.
 4. Valstybės biudžeto pajamos Latvijoje, 1918–1940 m.
 5. Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai (bruto), 1918-1940 m.
 6. Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: valstybės institucijos, 1919–1940 m.
 7. Valstybės biudžeto pajamos Lietuvoje, 1918–1939 m.
 8. Valstybės biudžeto išlaidos Lietuvoje: valstybės institucijos, 1918–1939 m.
 9. Estijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
 10. Latvijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
 11. Lietuvos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
 12. Estijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.
 13. Latvijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.
 14. Lietuvos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.

Rinkinių grupėje "Kainos" talpinami duomenys apie prekių kainas, gyvenimo lygio indeksai ir pan.

 1. Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje, 1913-1939 m.
 2. Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje, 1913-1939 m.
 3. Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje, 1913-1939 m.
 4. Ne maisto prekių ir kai kurių paslaugų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje, 1913-1939 m.
 5. Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline), 1913-1939 m.
 6. Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline), 1913-1939 m.

Rinkinių grupėje "Socialinė patologija" talpinami nusikaltimų ir teisingumo statistika, duomenys apie teisėsaugos institucijas ir pan.

 1. Kalinių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 2. Kalinių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 3. Kalinių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.

Rinkinių grupėje "Socialinė raida" talpinami duomenys apie užimtumą, pajamas, darbo užmokestį, gyvenimo lygį, gyvenamąjį fondą, socialines garantijas, socialinį draudimą, vartojimą, stichines nelaimes ir jų padarytus nuostolius ir pan.

 1. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 2. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 3. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 4. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 5. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 6. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 7. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 8. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.
 9. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.
 10. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.
 11. Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.
 12. Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.
 13. Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.
 14. Pramonės darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estliandijos, Livliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose, (Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija), 1897-1914 m.
 15. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Estijoje, 1919-1939 m.
 16. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.
 17. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Lietuvoje, 1919-1939 m.
 18. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Estijoje, 1919-1939 m.
 19. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.
 20. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Lietuvoje, 1919-1939 m.
 21. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Estijoje (Taline, Tartu), 1919-1939 m.
 22. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.
 23. Bendra pramonės darbininkų ir tarnautojų metinio atlyginimo suma Estijoje, 1919-1939 m.
 24. Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Latvijoje, 1919-1939 m.
 25. Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Lietuvoje, 1919-1939 m.

Rinkinių grupėje "Sveikatos apsauga" talpinami duomenys apie gydymo įstaigų ir vaistinių skaičių, medikų skaičių, visuomenės sveikatą bei savijautą ir pan.

 1.  
 2. Medicinos personalo skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
 3. Medicinos personalo skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
 4.  
 5. Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.
 6.  
 7.  
 8. Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
 9. Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
 10.  
 11. Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.
 12. Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.
 13. Šauktinių ūgis Baltijos šalyse, 1897-1913 m.

Rinkinių grupėje "Švietimas" talpinami duomenys apie mokymo įstaigų, mokinių ir studentų skaičių; mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų personalo skaičių, gyventojų raštingumą ir išsilavinimą, mokslą ir pan.

 1. Pradinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 2. Pradinių mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 3. Pradinių mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 4. Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
 5. Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
 6. Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 7. Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
 8. Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
 9. Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 10. Vidurinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 11. Vidurinių mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 12. Vidurinių mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 13. Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
 14. Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
 15. Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 16. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
 17. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
 18. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 19. Akademinio personalo skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m.
 20. Akademinio personalo skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m.
 21. Akademinio personalo skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 22. Studentų skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m.
 23. Studentų skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m.
 24. Studentų skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m.

Rinkinių grupėje "Ūkis: prekyba" talpinami duomenys apie vidaus ir užsienio prekybos apimtis, prekybos įmonių skaičių, muges, muitus, aptarnavimo sferą ir pan.

 1. Estijos eksportas, 1919-1939 m.
 2. Latvijos eksportas, 1919-1939 m.
 3. Estijos importas, 1919-1939 m.
 4. Latvijos importas, 1919-1939 m.

Rinkinių grupėje "Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis" talpinami duomenys apie žemėnaudą, žemės ūkio gamybą, pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių, paukščių skaičių ir produktyvumą, miškų plotus ir miškų verslą, žuvininkystę ir žvejybą, melioraciją ir pan.

 1. Galvijų skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 2. Galvijų skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 3. Galvijų skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 4. Galvijų skaičius Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 5. Galvijų skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 6. Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 7. Galvijų skaičius Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 8. Kiaulių skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 9. Kiaulių skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 10. Kiaulių skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 11. Kiaulių skaičius Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 12. Kiaulių skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 13. Kiaulių skaičius Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 14. Kiaulių skaičius Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 15. Avių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 16. Arklių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 17. Galvijų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 18. Kiaulių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 19. Arklių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 20. Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 21. Galvijų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 22. Kiaulių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 23. Avių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 24. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 25. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 26. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 27. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 28. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 29. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 30. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 31. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.
 32. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.
 33. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.
 34. Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.
 35. Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.
 36. Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10