Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Baltijos šalių istorinė statistika
Duomenų valdymas
Baltijos šalių istorinė statistika
 Baltijos šalių istorinė statistika

 


LiDA istorinės statistikos duomenų kataloge publikuojami Vilniaus universiteto įgyvendinamo projekto "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas" (vadovas - prof. habil. dr. Zenonas Norkus) istorinės statistikos duomenys apie Baltijos šalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą" veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Projektas pradėtas 2018 sausio mėn., o pirmieji duomenų rinkiniai buvo publikuoti birželio mėnesį. Iš viso iki projekto pabaigos 2022 sausio mėn. bus publikuota 200 naujų Baltijos šalių istorinės statistikos duomenų rinkinių.

Projekto tikslas yra sukurti ir empiriškai pritaikyti naują sociologinę teoriją, kurios objektas yra socialinės restauracijos modernėjančiose ir moderniose visuomenėse. Teorija plėtojama, lyginant dviejų didžiųjų moderniųjų revoliucijų (Prancūzijos 1789 ir Rusijos 1917 m.) eigą ir pasekmes. Prasidėjusios kaip pasaulinės revoliucijos, jos save eksportavo ir abi baigėsi didžiųjų imperijų (Napoleono ir sovietinės) sukūrimu. Joms žlugus, buvo restauruota revoliucijų suardyta tarptautinė tvarka, atkurtos jų sunaikintos valstybės bei jų vidaus politinė arba ekonominė santvarka. Pokomunistinės Baltijos šalys yra ryškiausi arba idealiai tipiški moderniųjų socialinių restauracijų atvejai, nes pokomunistinė transformacija apėmė nepriklausomos valstybės, kapitalizmo ir demokratijos restauraciją. Pokomunistinės transformacijos kaip restauracijos samprata pagrindžia naują jos sėkmės vertinimo metodą: lyginant ikirevoliucinės, porevoliucinės ir atkurtos socialinės sistemos laikotarpiu pasiektos ekonominės ir socialinės pažangos mastą. Pritaikyti šį metodą Baltijos šalių ekonominei ir socialinei raidai 20 a. - 21 a. pradžioje trukdo tarptautiškai ir diachroniškai palyginamų duomenų stoka apie tarpukario ir ankstesnį laikotarpį stoka.

Sprendžiant šią problemą, ES struktūrinės paramos lėšomis jau sukurta internetinė istorinės statistikos duomenų bazė (IISDB), integruota į Lietuvos HSM duomenų archyvą (LiDA), papildoma naujais istorinės statistikos duomenimis, leidžiančiais palyginti Baltijos šalių tarpukario ir atkurtos nepriklausomybės laikų pažangą. LiDA IISDB praturtinimas naujais duomenimis, dokumentuotais anglų ir lietuvių kalbomis pagal tarptautinius standartus (DDI, DC, MARC21) ir laisvai prieinamais standartinėmis paieškos priemonėmis per OAI-PMH, užtikrina ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo kumuliatyvų tęstinumą, padeda visiems istorinės statistikos duomenų vartotojams Lietuvoje iki priešakinių ES šalių lygio sustiprinti savo gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas.

Publikuotų Baltijos šalių istorinės statistikos duomenų rinkinių sąrašas:

2018 m. balandžio - birželio mėn.

 1. Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 2. Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 3. Gyventojų judėjimas Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 4. Gyventojų judėjimas Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 5. Gyventojų judėjimas Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 6. Gyventojų judėjimas Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.

2018 m. liepos - rugsėjo mėn.

 1. Gyventojų judėjimas Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 2. Gyventojų judėjimas Latvijoje 1919–1939 metais
 3. Gyventojų judėjimas Estijoje 1919–1939 metais
 4. Galvijų skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 5. Galvijų skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 6. Galvijų skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 7. Galvijų skaičius Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 8. Galvijų skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 9. Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 10. Galvijų skaičius Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.

2018 m. spalio - gruodžio mėn.

 1. Arklių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 2. Galvijų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 3. Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 4. Kiaulių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 5. Arklių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 6. Avių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.

2019 m. sausio - kovo mėn.

 1. Kiaulių skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 2. Kiaulių skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 3. Kiaulių skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 4. Kiaulių skaičius Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 5. Kiaulių skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 6. Kiaulių skaičius Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 7. Kiaulių skaičius Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 8. Kiaulių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 9. Galvijų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 10. Avių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 11. Šauktinių ūgis Baltijos šalyse, 1897-1913 m.

2019 m. balandžio - birželio mėn.

 1. Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje, 1913-1939 m.
 2. Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje, 1913-1939 m.
 3. Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje, 1913-1939 m.
 4. Ne maisto prekių ir kai kurių paslaugų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje, 1913-1939 m.

2019 m. liepos - rugsėjo mėn.

 1. Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline), 1913-1939 m.
 2. Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline), 1913-1939 m.
 3. Lietuvos (dabartinėse ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.
 4. Latvijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.
 5. Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m.
 6. Valstybės biudžeto pajamos Lietuvoje, 1918–1939 m.
 7. Valstybės biudžeto išlaidos Lietuvoje: valstybės institucijos, 1918–1939 m.
 8. Valstybės biudžeto pajamos Latvijoje, 1918–1940 m.
 9. Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai (bruto), 1918-1940 m.
 10. Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: valstybės institucijos, 1919–1940 m.
 11. Valstybės biudžeto pajamos Estijoje, 1919–1940 m.
 12. Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1919–1940 m.
 13. Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: tikslai (bruto), 1919–1940 m.

2019 m. spalio - gruodžio mėn.

 1. Estijos eksportas, 1919-1939 m.
 2. Estijos importas, 1919-1939 m.
 3. Latvijos importas, 1919-1939 m.
 4. Latvijos eksportas, 1919-1939 m.
 5. Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1922 m. surašymo duomenimis
 6. Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1934 m. surašymo duomenimis
 7. Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1925 m. surašymo duomenimis
 8. Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1930 m. surašymo duomenimis
 9. Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1935 m. surašymo duomenimis
 10. Lietuvos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
 11. Latvijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
 12. Estijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m.
 13. Lietuvos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.
 14. Latvijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.
 15. Estijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m.
 16. Pradinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 17. Vidurinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 18. Pradinių mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 19. Vidurinių mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 20. Pradinių mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 21. Vidurinių mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.

2020 m. sausio - kovo mėn.

 1. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.
 2. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.
 3. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.
 4. Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m.
 5. Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m.
 6. Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m.
 7. Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
 8. Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
 9. Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 10. Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 11. Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
 12. Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.

2020 m. balandžio - birželio mėn.

 1. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 2. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 3. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 4. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 5. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.
 6. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 7. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 8. Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.
 9. Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.
 10. Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.
 11. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m.
 12. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m.
 13. Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m.

2020 m. liepos - rugsėjo mėn.

 1. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 2. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m.
 3. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m.
 4. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Livliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m.
 5. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.

2020 m. spalio - gruodžio mėn.

 1. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Estijoje, 1919-1939 m.
 2. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.
 3. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Lietuvoje, 1919-1939 m.
 4. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Estijoje, 1919-1939 m.
 5. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.

2021 m. sausio - kovo mėn.

 1. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Lietuvoje, 1919-1939 m.
 2. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Estijoje (Taline, Tartu), 1919-1939 m.
 3. Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Lietuvoje, 1919-1939 m.
 4. Bendra pramonės darbininkų ir tarnautojų metinio atlyginimo suma Estijoje, 1919-1939 m.
 5. Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Latvijoje, 1919-1939 m.
 6. Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.
 7. Pramonės darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estliandijos, Livliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose, (Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija), 1897-1914 m.
 8. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
 9. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m.
 10. Studentų skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m.
 11. Studentų skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m.
 12. Akademinio personalo skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m.
 13. Akademinio personalo skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m.
 14. Akademinio personalo skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 15. Studentų skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 16. Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 17. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m.
 18. Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
 19. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m.
 20. Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
 21. Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m.
 22. Gyventojų mirties priežastys Lietuvoje, 1919-1939 m.
 23. Gyventojų mirties priežastys Latvijoje, 1919-1939 m.
 24. Gyventojų mirties priežastys Estijoje, 1919-1939 m.

2021 m. balandžio - birželio mėn.

 1. Gimusiųjų per metus skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 2. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Estijoje, 1919-1939 m.
 3. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1 tūkstančiui gyvų gimusių kūdikių) Estijoje, 1919-1939 m.
 4. Gimusiųjų per metus skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 5. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
 6. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1 tūkstančiui gyvų gimusių kūdikių) Latvijoje, 1919-1939 m.
 7. Gimusiųjų per metus skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 8. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
 9. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1 tūkstančiui gyvų gimusių kūdikių) Lietuvoje, 1919-1939 m.
 10. Kalinių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m.
 11. Kalinių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m.
 12. Kalinių skaičius Estijoje, 1919-1939 m.
 13. Medicinos personalo skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
 14. Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.
 15. Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m.
 16. Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m.
 17. Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.
 18. Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m.
 19. Medicinos personalo skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10