Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Asocijuoti ištekliai CESSDA
Duomenų valdymas
CESSDA
 CESSDA

Europos socialinių mokslų duomenų archyvų taryba (Council of European Social Science Data Archives), arba kitaip – CESSDA, yra 1976 m. įkurta skėtinė organizacija, vienijanti keliasdešimties Europos šalių mokslinių duomenų archyvus. CESSDA siekia kaupti ir saugoti empirinių tyrimų duomenis bei kurti paprastą ir greitą prieigą prie kiekybinių duomenų antrinei analizei.

Daugumoje Europos socialinių mokslų duomenų archyvų saugomi duomenys dokumentuojami pagal CESSDA sukurtą vieningą modelį. CESSDA portale naudojami tokie ištekliai ir įrankiai kaip daugiakalbis tezauras ELLST, duomenų indeksavimas bei DDI metaduomenų standartas. Šiuo metu CESSDA kataloge vienu metu galima atlikti paiešką Airijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, Nyderlandų, Norvegijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos duomenų archyvuose. Radęs norimą tyrimą, vartotojas gali laisvai prieiti prie duomenų. CESSDA daug dėmesio skiria vartotojo sąsajos, naršymo bei duomenų paieškos (net ir skirtingomis kalbomis vienu metu) ir analizės įrankiams tobulinti. CESSDA taip pat siekia išvengti dvigubo duomenų saugojimo nacionaliniuose ir tarptautiniame archyvuose problemos bei efektyviai spręsti duomenų versijų, atnaujinimo, komentarų, nuorodų bei sąsajų klausimus, taip pat užtikrinti vieningą vartotojų registravimąsi.

CESSDA suteikia prieigą prie daugybės duomenų rinkinių, leidžiančių atlikti tarptautinius lyginamuosius mokslinius tyrimus. Šių tyrimų pagrindu atsirado tūkstančiai disertacijų ir kitų mokslinių darbų, tad CESSDA nauda Europos socialinių mokslų tyrėjų bendruomenei akivaizdi. Tačiau siekiant sustiprinti ir išplėsti esamą Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrą bei padaryti ją visapusiškesne, veiksmingesne ir integruotesne, būtinas esminis CESSDA modernizavimas.

2006 m. CESSDA buvo įtraukta į Europos tyrimų infrastruktūrų strategijos forumo (European Strategy Forum on Research Infrastructures), arba – kitaip ESFRI, kelrodį kaip prioritetinė paneuropinė socialinių mokslų srities tyrimų infrastruktūra. Šiuo metu vyksta CESSDA reorganizacija į CESSDA-ERIC, t.y. į Europos Socialinių mokslų duomenų archyvų tarybą – Europos tyrimų infrastruktūros konsorciumą. Iki 2010 m. spalio mėnesio savitarpio supratimo memorandumą dėl CESSDA-ERIC įsteigimo buvo pasirašiusios Austrija, Čekijos Respublika, Lietuva, Norvegija, Nyderlandai, Suomija, Švedija ir Vokietija. Dar šešios Europos šalys yra pasirengusios pasirašyti šį memorandumą artimiausiu metu. Sukūrus bendrą mokslinių tyrimų duomenų infrastruktūrą, kurios centras bus Bergene, Norvegijoje, vartotojai galės naudotis jungtiniais Europos socialinių duomenų ištekliais, o vartotojų sąsajų ir naršymo bei duomenų paieškos technologinėms problemoms spręsti bus rasti efektyvūs sprendimai. Mokslininkai, sėdėdami prie kompiuterių skirtingose šalyse, galės rasti, jungti ir analizuoti įvairių šaltinių duomenis, tokiu būtu realizuodami tarpdalykinį ir tarptautinį tyrimų potencialą.

CESSDA-ERIC vizija – atvira, visapusiška ir besivystanti duomenų rinkimo ir saugojimo sistema, skatinanti naujos kartos įrankių ir paslaugų, skirtų duomenims rinkti, integruoti, vizualizuoti, analizuoti ir saugoti, kūrimą. Pagrindinis CESSDA-ERIC uždavinys yra užtikrinti Europos socialinių, humanitarinių ir kitų giminingų disciplinų tyrėjams įmanomai geriausią ir paprasčiausią prieigą prie aukščiausios kokybės duomenų.

CESSDA-ERIC prioritetai, kurių įsipareigojo siekti ir Lietuva, yra šie:

 • dokumentuojant duomenis taikyti vienodus DDI metaduomenų standarto elementus;
 • sukurti vieningą vartotojų prisijungimo ir autentifikavimo sistemą;
 • visų duomenų portalų kataloguose įdiegti harvestingo metodą;
 • užtikrinti, kad vartotojai duomenis atsisiųstų per bendrą prieigą;
 • išlaikyti vietines kalbas daugiakalbiuose tezauruose;
 • dalintis duomenų archyvavimo ir saugojimo įrankiais;
 • laikytis pavyzdinio OAIS (Atviros archyvinės informacijos sistemos) veiklos procedūrų ir procesų modelio;
 • siekti tarpvalstybinio duomenų harmonizavimo;
 • siekti tarpvalstybinio „klausimų banko“ sukūrimo;
 • tikruosius CESSDA-ERIC narius įpareigoti konsultuoti asocijuotuosius narius;
 • padėti valstybėms su nebrandžiomis ir silpnomis tyrimų infrastruktūromis ugdyti reikiamas kompetencijas, kurios padėtų tapti tikrosiomis ar asocijuotomis CESSDA-ERIC narėmis;
 • palengvinti prieigą prie valstybės finansuotų tyrimų duomenų;
 • šalims narėms laikytis CESSDA-ERIC prieigos prie duomenų ir jų sklaidos politikos.
NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17