Svečias
Titulinis LiDA Apie LiDA LiDA struktūra
Kontaktai
Foto albumas
LiDA organizacija
 LiDA organizacija

Įvairiuose Lietuvos mokslo plėtros dokumentuose neretai pažymimos kelios humanitariniams ir socialiniams mokslams (HSM) būdingos silpnybės – nepakankama empirinių duomenų analizės kompetencija, ribota prieiga prie kokybiškų, tarptautiniu mastu palyginamų pirminių tyrimų duomenų. Tačiau sėkminga HSM duomenų kaupimo ir sklaidos institucijų veikla kitose Europos šalyse rodo, kad ir Lietuvai yra būtina specifinė mokslinių tyrimų infrastruktūra – empirinių duomenų archyvas. Prieš keletą metų tokia institucija atsirado ir Lietuvoje. Tai - Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA).

Dabartinis LiDA buvo sukurtas vykdant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Empirinių duomenų ir informacijos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)“ (Paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-392/BPD-262/F450BPD262), kurį įgyvendino Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Politikos ir viešojo administravimo institutas 2006-2008 m. Per pirmuosius dvejus veiklos metus atlikti tokie darbai:

 • Identifikuoti svarbiausi kiekybiniai tyrimai (apklausos), vykdyti Lietuvoje 1989-2006 m.
 • Parengti HSM duomenų archyvavimo ir dokumentavimo standartai
 • Remiantis HASSET tezauru, kuris kuriamas ir tobulinamas Jungtinės Karalystės duomenų archyve, parengtas LiDA dvikalbis (anglų-lietuvių) tezauras
 • Dokumentuoti ir į viešąją prieigą patalpinti 66 kiekybinių tyrimų (apklausų) duomenų rinkiniai
 • Vykdyti Lietuvos mokslininkų ir doktorantų mokymai empirinių duomenų analizės klausimais (po kurių paaiškėjo didelis tokio pobūdžio mokymų poreikis)
 • Parengti keli pavyzdiniai metodologiniai mokomieji studijų paketai.

 

 

1 pav. LiDA organizacinė struktūra

 

Nuo 2009 m. KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas įgyvendino naują LiDA plėtros etapą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-02-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“. 2010-2011 m. laikotarpiu atlikti tokie darbai:

 • Parengti ir publikuoti moksliniai leidiniai apie pažangius HSM duomenų analizės metodus
 • Vykdyti kokybinių ir kiekybinių HSM duomenų analizės mokymai (Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose)
 • Vykdyti tarptautiniai specializuoti duomenų analizės seminarai
 • Portale patalpinta visų nuo 2008 m. vykdytų mokymų ir seminarų medžiaga bei mokomoji medžiaga apie kokybinių ir kiekybinių HSM tyrimų duomenų analizės metodus
 • Sukurtas pirmasis e-mokymų modulis - nuotolinio mokymo duomenų analizės kursas
 • Toliau LiDA pildomas naujais kiekybinių HSM tyrimų (apklausų) duomenimis
 • Pilnai integruota IT infrastruktūra (duomenų kaupimo, saugojimo ir analizės programinė sistema)
 • Sukurti istorinių, politinių ir kokybinių duomenų įgijimo, autorinių teisių užtikrinimo, archyvavimo, dokumentavimo ir sklaidos sistemų prototipai
 • Atlikti Europos socialinio tyrimo 4-osios ir 5-osios bangos tyrimai Lietuvoje.
NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17