Svečias
Titulinis LiDA Naudingos nuorodos Tarptautinės HSM duomenų organizacijos
Kontaktai
Foto albumas
Tarptautinės HSM duomenų organizacijos
Tarptautinės HSM duomenų organizacijos

Svarbiausi tarptautiniai socialinių duomenų bazių tinklai ir asociacijos:

Europos šalių socialinių duomenų archyvus vienija Europos Socialinių mokslų archyvų taryba CESSDA (Council of European Social Science Data Archives).
CESSDA - tai 1976 m. įkurta skėtinė organizacija, kurios tikslas yra keistis darbo su archyvais patirtimi, keistis ekspertais, organizuoti seminarus. Organizacija priėmė svarbius nutarimus dėl duomenų perdavimo iš vienos šalies į kitą. Iš CESSDA portalo yra patogu patekti į daugelio šalių archyvus.

CESSDA uždaviniai:

  • kurti lengvą ir greitą prieigą prie Europos socialinių duomenų mokslinei analizei;
  • propaguoti projektus ir procedūras, kurios padidintų keitimosi duomenimis ir technologijomis procesus;
  • skatinti naudoti vieningas procedūras;
  • raginti naujas duomenų organizacijas prisidėti prie šių tikslų.

2
2 pav. CESSDA archyvai nariai 

Svarbi CESSDA tinklo funkcija – padėti planuoti ir kurti duomenų archyvus Europoje, t.y. socialiniams mokslams reikalingas nacionalinių tyrimų duomenų infrastruktūras, kurios galėtų įsijungti į platesnius tinklus. Šią misiją Rytų Europoje remia GESIS (German Social Science Infrastructure Service – Vokietijos socialinių mokslų infrastruktūros tarnyba) ir UNESCO / MOST programa. 2002 m. buvo įsteigtas Rytų Europos duomenų archyvų tinklas EDAN (The East European Data Archive Network), kurio tikslas remti ir koordinuoti naujų duomenų archyvų kūrimąsi ir plėtrą Centrinės ir Rytų Europos šalyse.

GESIS būdamas viena iš pajėgiausių socialinių mokslų organizacijų Europoje teikia metodinę pagalbą Rytų Europos šalims, steigiančioms, neseniai įsteigusioms ar planuojančioms steigti duomenų archyvus, rengia seminarus ir mokymus.

EDAN tinklo nariai:


3 pav. EDAN tinklas

Tarptautinė socialinių mokslų duomenų organizacijų federacija IFDO (International Federation for Data Organizations of the Social Sciences).
IFDO buvo sukurta koordinuoti archyvų veiklą, apsikeisti informacija pasauliniu mastu. IFDO priklauso daugelis Europos, JAV archyvų, o taip pat archyvai iš Kanados, Pietų Afrikos, Indijos, Japonijos, Australijos.
IFDO portale patalpinta informacija ir nuorodos apie reikšmingiausius pasaulyje vykdytus tyrimus, IFDO ir CESSDA priklausančius archyvus, duomenų archyvavimo ir tolimesnio panaudojimo metodika ir metodologija, antrinės analizės metodika ir metodologija.
IFDO yra remiama UNESCO, būstinė yra Kiolne, dabartinis vadovas – Ekkehard Mochmann yra vienas pagrindinių GESIS darbuotojų.

Tarpuniversitetinis politinių ir socialinių tyrimų konsorciumas ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research). Mičigano universitete šis centras buvo sukurtas 1962 m. ICPSR daugiau kaip 300 Šiaurės Amerikos universitetų ir kolegijų konsorciumas. Be to, šios organizacijos kolektyviniai nariai yra keli šimtai Europos, Azijos, Lotynų Amerikos ir Okeanijos tyrimų ir studijų institucijų. Tai vienas didžiausių pasaulyje socialinių tyrimų duomenų archyvų, jame priskaičiuojama apie 450000 įvairių bylų.
Svarbi ICPSR misija yra mokyti studentus kiekybinių tyrimų metodikos ir metodologijos.

Tarptautinė socialinių mokslų informacinių sistemų ir technologijų asociacija IASSIST (International Association for Social Science Information Systems and Technology). Ši asociacija jungia informacinių technologijų ir įvairių socialinių duomenų tvarkymo paslaugų profesionalus. IASSIST padeda apjungti trijų skirtingų bendruomenių interesus: socialinių tyrinėtojų, kurie sukuria ir naudoja mikro- ir makro- lygmens socialinius duomenis; IT specialistų, kurie saugo socialinius duomenis, tvarko infrastruktūrą ir teikia paslaugas antrinei socialinių duomenų analizei; metodologų ir kompiuterijos specialistų, kurie pasinaudodami techniniais metodais analizuoja socialinius duomenis.

Tarptautinė socialinio tyrimo programa ISSP – (The International Social Survey Programme)
ISSP yra pasauliniu lygiu reikšmingas projektas, nuo 1985 m. vienijantis mokslininkus, atliekančius tarptautiniu mastu palyginamus tyrimus daugiau nei 40-yje šalių. ISSP rėmuose atskirų kasmetinių modulių pagrindu atliekami su tam tikra socialine problema susiję tyrimai, pvz., tyrinėjama socialinė nelygybė, sveikata, kintantys lyčių vaidmenys, požiūriai į aplinką ir aplinkosaugą, nacionalinės tapatybės bruožai.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17