Svečias
NAUJI DUOMENYS   
DUOMENŲ PAIEŠKA   
    
Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie beveik 300 kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkinių. LiDA siekia didinti studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų metodologinę kompetenciją bei duomenų analizės įgūdžius: organizuoja metodologinius seminarus, nuotolinio mokymo kursus, tarptautinius duomenų analizės seminarus. Kaip Tarpuniversitetinio politinių ir socialinių tyrimų konsorciumo (ICPSR) narys, LiDA pagrindinėms Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms užtikrina prieigą prie tarptautinių duomenų išteklių lietuvių ir anglų kalbomis. LiDA Lietuvoje koordinuoja svarbiausius tarptautinių socialinių tyrimų projektus – Europos socialinį tyrimą (ESS), Europos rinkimų studiją (EES) ir Tarptautinę socialinio tyrimo programą (ISSP).
Plačiau
Plačiau
Plačiau
Plačiau
                 
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19